Samenvatting De lange twintigste eeuw. Van 1870 tot heden.

-
ISBN-10 9049105440 ISBN-13 9789049105440
425 Flashcards en notities
17 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "De lange twintigste eeuw. Van 1870 tot heden.". De auteur(s) van het boek is/zijn Pieter Caljé Jaap den Hollander. Het ISBN van dit boek is 9789049105440 of 9049105440. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - De lange twintigste eeuw. Van 1870 tot heden.

 • 1 Inleiding

 • 1. Wat wordt onder het begrip geschiedenis verstaan?

  Geschiedenis verwijst in de eerste plaats naar de vakdiscipline die zich bezighoudt met de studie van chronologische ordening van gebeurtenissen, zich daarbij baserend op een kritisch onderzoek van bronnen. De bedoeling is inzicht te verkrijgen in culturen en volken uit het verleden. Geschiedenis in de ruime betekenis verwijst ook naar alles wat in het verleden heeft plaatsgevonden, dus ook alle fenomenen die verandering ondergaan, met of zonder de mens.

  1. Wat wordt onder het begrip geschiedenis verstaan?

  Geschiedenis verwijst in de eerste plaats naar de vakdiscipline die zich bezighoudt met de studie van chronologische ordening van gebeurtenissen, zich daarbij baserend op een kritisch onderzoek van bronnen. De bedoeling is inzicht te verkrijgen in culturen en volken uit het verleden. Geschiedenis in de ruime betekenis verwijst ook naar alles wat in het verleden heeft plaatsgevonden, dus ook alle fenomenen die verandering ondergaan, met of zonder de mens.

 • 2. Van welke indeling van de geschiedenis wordt meestal uitgegaan?

  De prehistorie: tot 3000 v.Chr.
  De oudheid: 3000 v.Chr. tot 500 n.Chr.
  De middeleeuwen: 500-1500
  De vroegmoderne tijd: 1500-1800
  De moderne tijd: 1800-nu

  • tijd van burgers en stoommachines
   1800 - 1900
   industrialisatietijd en 19e eeuw

  • tijd van de wereldoorlogen
   1900 - 1950
   eerste helft 20e eeuw

  • tijd van televisie en computer
   vanaf 1950
   tweede helft 20e eeuw

 • 2. Van welke indeling van de geschiedenis wordt meestal uitgegaan?

  De prehistorie: tot 3000 v.Chr.
  De oudheid: 3000 v.Chr. tot 500 n.Chr.
  De middeleeuwen: 500-1500
  De vroegmoderne tijd: 1500-1800
  De moderne tijd: 1800-nu

  • tijd van burgers en stoommachines
   1800 - 1900
   industrialisatietijd en 19e eeuw

  • tijd van de wereldoorlogen
   1900 - 1950
   eerste helft 20e eeuw

  • tijd van televisie en computer
   vanaf 1950
   tweede helft 20e eeuw

 • 3. Waarom kiezen de auteurs voor 1870 als beginpunt van de nieuwste geschiedenis?  • : Frans-Duitse Oorlog en Eenwording Duitsland (1870);

  Overwinning liberalisme en nationalisme op conservatisme

 • 3. Waarom kiezen de auteurs voor 1870 als beginpunt van de nieuwste geschiedenis?

  • Frans-Duitse Oorlog en Eenwording Duitsland (1870);

  Overwinning liberalisme en nationalisme op conservatisme

 • 4. Waarom zou 1890 als beginpunt beter zijn?

  Te vinden op bladzijde 19 en 20….

  1890 - Tweede industriële revolutie, crisis van de rede, het moderne imperialisme, het ontstaan van de massademocratie en de interventiestaat

 • 4. Waarom zou 1890 als beginpunt beter zijn?

  Te vinden op bladzijde 19 en 20….

  1890 - Tweede industriële revolutie, crisis van de rede, het moderne imperialisme, het ontstaan van de massademocratie en de interventiestaat

 • 5. Het Europa van 1870 wordt het product genoemd van de Dual Revolution? Wat wordt met dit begrip bedoeld en wat waren de belangrijkste politieke krachten uit de erfenis van de Dual Revolution?

  Het Europa van 1870 is in veel opzichten het product van de Franse Revolutie en de Industriële Revolutie aan het einde van de eeuw. De krachten van deze twee waren zo explosief voor de oude orde van het Ancien Régime dat men de revoluties als een vulkaan beschouwden, de Dual Revolution. Het liberalisme en het nationalisme waren de belangrijkste politieke krachten van deze erfenis.

 • 5. Het Europa van 1870 wordt het product genoemd van de Dual Revolution? Wat wordt met dit begrip bedoeld en wat waren de belangrijkste politieke krachten uit de erfenis van de Dual Revolution?

  Het Europa van 1870 is in veel opzichten het product van de Franse Revolutie en de Industriële Revolutie aan het einde van de eeuw. De krachten van deze twee waren zo explosief voor de oude orde van het Ancien Régime dat men de revoluties als een vulkaan beschouwden, de Dual Revolution. Het liberalisme en het nationalisme waren de belangrijkste politieke krachten van deze erfenis.


 • 6. Liberalisme en het 19de-eeuwse nationalisme worden verwante ideologieën genoemd. Waarom?


  1. Beide gericht tegen absolutisme, particularisme, adel;

  2. ze dragen de principes van de Franse Revolutie uit en gaan uit van de Verlichtingsidealen

  3. De gegoede burgerij is de drager van deze progressieve ideologieën

 • 6. Liberalisme en het 19de-eeuwse nationalisme worden verwante ideologieën genoemd. Waarom?


  1. Beide gericht tegen absolutisme, particularisme, adel;

  2. ze dragen de principes van de Franse Revolutie uit en gaan uit van de Verlichtingsidealen

  3. De gegoede burgerij is de drager van deze progressieve ideologieën


 • 7. Wat is de betekenis van de Frans-Duitse oorlog van 1870?

  Frankrijk was beducht geraakt voor de snel groeiende Pruisisch-Duitse macht. Tot 1870 was Frankrijk immers de meest dominante natie op het vasteland in Europa. Maar nu werd de dominante positie van Frankrijk bedreigd door Pruisen, onder leiding van Bismarck..
  De oorlog zou leiden tot een overwinning van Pruisen en zijn bondgenoten en resulteren in de oprichting van het Duitse Keizerrijk, waarin de Duitse staten verenigd werden. De oorlogsverklaring van Frankrijk aan Pruisen paste in het plan van de Realpolitik van Bismarck: voor zijn plannen met één Duits Rijk moest hij Frankrijk en Oostenrijk uitschakelen.

  • Dtls. Krijgt hegemonie over europa

  • Duitse eenwording inspireert Nationalistische beweging in europa – eerst Italië – daarna andere landen.

  • Nationalisme ondermijnde groei liberalisme. • 7. Wat is de betekenis van de Frans-Duitse oorlog van 1870?

  Frankrijk was beducht geraakt voor de snel groeiende Pruisisch-Duitse macht. Tot 1870 was Frankrijk immers de meest dominante natie op het vasteland in Europa. Maar nu werd de dominante positie van Frankrijk bedreigd door Pruisen, onder leiding van Bismarck..
  De oorlog zou leiden tot een overwinning van Pruisen en zijn bondgenoten en resulteren in de oprichting van het Duitse Keizerrijk, waarin de Duitse staten verenigd werden. De oorlogsverklaring van Frankrijk aan Pruisen paste in het plan van de Realpolitik van Bismarck: voor zijn plannen met één Duits Rijk moest hij Frankrijk en Oostenrijk uitschakelen.

  • Dtls. Krijgt hegemonie over europa

  • Duitse eenwording inspireert Nationalistische beweging in europa – eerst Italië – daarna andere landen.

  • Nationalisme ondermijnde groei liberalisme.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat was het resultaat van de Vietnamoorlog?
• Vietnam was wederom herenigd en Amerika had niet kunnen voorkomen dat Vietnam communistisch werd
• Amerikaans ‘trauma’ was geboren
Slachtoffers van de Vietnamoorlog
• 47.244 Amerikaanse doden
• 153.329 Amerikaanse gewonden en 2.483 vermisten
• 365.000 Vietnamese burgers hadden het leven verloren
• het Zuid-Vietnamese leger had bijna 224.000 doden en 570.000 gewonden te betreuren
• het Noord-Vietnamese leger ruim 660.000 doden en een onbekend aantal gewonden
Wat gebeurde er onder Nixons bestuur?
• 1972: Amerikaanse troepen geschat op 24.400
• 1973: vredesovereenkomst: Amerika trekt zich terug uit Vietnam en kondigt een staakthet – vuren af (Parijse Akkoorden)
• 1975: ZuidVietnamese leger houdt niet stand zonder de hulp van Amerika
• 30 april 1975: NoordVietnam neemt ZuidVietnam in (de val van Saigon)
Wat deed de opvolger van President Johnson ( president Nixon)
• Beloofde ‘eerzame vrede’
• Nixon-doctrine: alle Vietnamezen moeten hun eigen oorlog vechten
• Amerikaanse troepen worden langzaam teruggetrokken
Waarom was het TET (1968) offensief een keerpunt in de oorlog?
• Grootschalige aanval van de Vietcong
• Geen zichtbaar resultaat voor de Vietcong, maar wel het moreel van de Amerikanen gebroken 
• Johnson kwam steeds meer onder druk te staan om de oorlog te beëindigen
Hoe escleerde de vietnamese oorlog?
• 1965: 184.300 soldaten in Vietnam en 636 Amerikaanse doden
• 1968: 536.000 soldaten en 30.600 doden
• Media worden kritisch en het Amerikaanse volk volgt
Wat was het vervolg op de Vietnamese oorlog?
• Operatie Rolling Thunder: permanente luchtaanvallen op NoordVietnam en de Vietcong, vanaf maart 1965
• Tactiek: search and destroy: de vijand opsporen en vernietigen
• Inzet ‘agent orange’: een ontbladeringsmiddel
Wat waren de doelen voor de Vietnamese oorlog?
• Beperkte oorlog: zo min mogelijk Amerikaanse slachtoffers, inzet conventionele wapens, oorlogsgebied moest tot Vietnam beperkt blijven
Wat deed de Great Society?
• Bestrijding rassendiscriminatie en armoede
• Medicare: verzekering voor 65 plussers tegen ziektekosten
• Medicaid: ziektekostenverzekering voor de armen
Wat hield de Tonkin resolutie in?
 Amerikaanse Congres geeft Johnson toestemming ‘alle noodzakelijke maatregelen te nemen om elke gewapende aanval tegen de Amerikaanse strijdkrachten te vergelden en verdere agressie te voorkomen’