Samenvatting De nieuwste geschiedenis

-
ISBN-10 9027446172 ISBN-13 9789027446176
205 Flashcards en notities
5 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "De nieuwste geschiedenis". De auteur(s) van het boek is/zijn P A J Caljé, J C den Hollander. Het ISBN van dit boek is 9789027446176 of 9027446172. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - De nieuwste geschiedenis

 • 1 Imperialisme

 • Waarom gingen Europeanen de infrastructuur verbeteren en investeren in banken en verzekeringsmaatschappijen?
  Om de producten sneller te kunnen verhandelen en om de kapitaaltoevoer te vermakkelijken
 • Wat veranderde in het opzicht van imperialisme in vanaf 1870?
  Het werd modern imperialisme,
 • Wat verspreidde zich nog meer buiten de handelsmanier vanuit Europa over de wereld door het modern imperialisme?
  Het christendom, want door missionarissen verbreid werd en liberalisme, socialisme en nationalisme
 • Hoe ging met te werk met modern imperialisme?

  Europeanen gingen gingen hun kolonies exploiteren op een kapitalistische manier om zo de kwaliteit en hoeveelheid te krijgen die zij wilden

 • 1.2 Oorzaken van het moderne imperialisme

 • Waarom moet men de koloniale waarde voor het kapitalisme niet overdrijven?

  Omdat de gebieden waar de grootse investeringen heengingen niet geannexxeerd waren en dat de opbrengsten uit geannexxeerde gebieden vrij laag was
 • Wat is het Britse imperialistische model?
  De Birtten hadden het meeste oof voor diersiteit van culturen en het rijk. Zij lieten de traditonele culturen en politeke structuren het liefste in tact. Zij wilden bij het bestuur van de kolonie de traditionele heersers gebruiken, en lieten hun autonomie in zaken die britten niet interesseerden. Ook zagen britten het als hun taak om hun koloniën langzaam te laten participeren tot zelfbestuur in het Britse rijk
 • Wat voor een verklaringen voor het imperialisme à la 1870 zijn die van Lenin en Hobson?
  Economische verklaringen
 • Wat is de kritiek op ideologische verklaring voor het modern imperialisme?
  Vaak wordt het ook als een gevolg gezien en niet zozeer als een oorzaak
 • Wat is de ideologische verklaring voor het imperialisme?

  In de ideologische beandering staan theorieën centraal die de suprioriteit van het blanke ras en de eigen natie benadrukken. Veelal sociaal-darwinistische kernen. Europeanen gingen opzoek naar naties in verval en in opkomst en zij vonden dat zij een missie te vervullen hadden: de superioriteit uit te dragen in de evolutie van de mensheid. Het was hun taak om arme onontwikkelde volkeren te redden en een europese beschaving te maken.

 • Wat was de visie van Hobson op het modern imperialisme?
  Hobson geloofde dat de remedie voor de kwalen van het kapitalisme consumptievergroting zou zijn, als men arbeiders beter betaalde zou er vanzelf een grotere binnenlandse markt komen die het economisch leven een stimulans zou geven
 • Wat is het Open-door politiek?

  Een vrijhandelsysteem met grote economische voordelen

 • Wat is de politieke verklaring voor modern imperialisme?
  Deze gaat er vanuit dat de spanningen na 1870 toenamen door veranderende machtsvehoudingen. Door toegenomen concurrentie ontstond er een soort wedloop om koloniën, zij werden als essentiële voorwaarde voor een grootmachtsstatus gezien.
 • Zou het modern imperialisme succesvol zijn volgens lenin?
  Niet echt, want er zou op den duur toch een schaarste komen aan overzeese markten, om dit te overleven zou er een strijd volgen tussen de markten die zou leiden tot een wereldoorlog. Dit was dan de laatste fase van het kapitalisme
 • Hoe zat het modern imperialisme van de VS in elkaar?

  In Cuba werd in 1898 een opstand gehouden tegen de spaanse bezetter, de VS  trok ten strijde tegen de spanjaarden om de strijd tegen het koloniaalisme te steunen. Cuba werd onafhankelijk maar kwam al snel onder invleod van Amerikanen en ook namen zij de Filipijnen over van de spanjaarden. De Filipino;s moesten leren zichzelf te besturen, en na 30 jaar zouden zij onafhankelijk zijn

 • Wat stond er in de Monroe-doctrine? En wat hield de aanvulling van roosevelts crollary in?
  Amerika zou pogingen van Europese mogendheden om zich opnieuw koloniaal bezit op het Amerikaanse continent te verwerven als onvriendelijke daad tegen de VS beschouwen. De uitbreiding met Roosveldt corollary hield in dat zij dat ook niet duldde in Latijns-Amerika. f
 • Wat was de grootste drijfveer voor de Fransen bij het modern-imperialisme?
  Het internationale prestige van Frankrijk was door de nederlaag met Duitsland in 1871 geschonden en die wilden zijn herstellen door het sgtichten van een groot wereldrijk.
 • Waarom deed Groot-Brittanië mee aan de koloniale wedloop?

  Het was voor hen vooral een reactie op de intiatieven van andere landen, zij waren tevreden met hun wereldrijk. Maar omdat anderen ook een wereldrijk wilden moesten de Britten zich meer bezighouden met de verdediging van hun rijk.

 • Wat waren de Duitse ambities met het modern imperialisme?

  Duitsland (en Italie ook) dacht pas mee te tellen in de wereld als het een groot koloniaal rijk had verworven. Duitsland deed relatief laaat mee, waardoor veel land al vergeven was

 • Hoe is het franse modern imperialistische model?

  Die was gebaseerd op de assimilatiegedachte, zij wilden de inheemse bevolking opleiden en opvoeden tot fransen. Het doel was volledige integratie in het moederland. Hier vanuit werden de kolonies veel uniformer en centralistischer bestuurd dan bij de Britten.

 • Wat voor sociale verklaring had de Duitser Wehler voor het modern imperialisme?
  Hij kwam tot de conclusie dat het imperialisme een manipulatiemiddel was in de handen van conservatieve elites om de binnenlandse spanningen naar buiten af te leiden.
 • Wat is de periferie-these?

  Hierin wordt de verklaring gezocht in de kolonies zelf. Deze stelt dat de bezetting onmogelijk was als de Europeanen geen inheemse elite vonden die met hen wilde samenwerken. De elite was meestal wel te vinden omdat contact met Europeanen toegang betekende tot Europeese machtsmiddelen, Europese cultuur en Europees bestuur. De positie van de elite zou er op vooruit gaan.

 • Wat was de visie van Lenin op het modern imperialisme?

  Lenin zag in de opkomst van trust, kartels en financieel kapitalisme een bewijs dat het proces van de Veredlendungsleer zich aan het voltrekken was. Het gevolg hiervan was dat er in de binnenlandse markt ineenstorting plaatsvond door overproductie en economische stagnatie, het kapitaal zogt een uitweg om wel weer winsten te behalen. Daarom week men uit naar ongeëxploiteerde markten. Men anexxeerde de kolonie om zichzelf te beschermen voor concurrentie.
 • Echter de interesse van het Franse publiek voor koloniën was lauw, zij waren meer gericht op Elzas-Lotharingen. Imperialisme en revanchisme sotnden daarom haaks op elkaar, omdat imperialsme Frankrijk in conflict bracht met andere mogendheden. Het was een rem op het imperialisme, maar verhinderde het niet.

  De Duitsers gingen pas modernimperialistisch doen toen Bismarck door Wilhelm II werd ontslagen. Wilhelm wilde een Weltpolitik voeren
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.