Samenvatting De organisatie als hulpmiddel

-
ISBN-10 9036803616 ISBN-13 9789036803618
240 Flashcards en notities
47 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "De organisatie als hulpmiddel". De auteur(s) van het boek is/zijn Klaas Johan Schermer. Het ISBN van dit boek is 9789036803618 of 9036803616. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - De organisatie als hulpmiddel

 • 1 Organisaties en soorten instellingen

 • Wat is een organisatie?
  Een organisatie is een min of meer duurzaam samenwerkingsverband van mensen en middelen om een gemeenschappelijk doel te bereiken.
 • Wat is een profitorganisaties?
  Profitorganisaties zijn ondernemingen die goederen of diensten verkopen aan klanten met het doel er winst aan over te houden.
 • Rechtsvormen voor ondernemingen
  Eenmanszaak (zzp-er), vennootschap onder firma (vof), besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv).
 • Wat is een non-profit organisatie?
  Een non-profitorganisatie is een organisatie die zonder winstoogmerk ideële doelen nastreeft.
 • Om als organisatie te kunnen functioneren zijn nodig?
  Mensen, doelen en middelen.
 • Wat is de organisatietheorie?
  De Organisatietheorie beschrijft structuren en processen binnen organisaties.
 • 1.1 Kenmerken van organisaties

 • Wat is een organisatie?
  Een organisatie is een min of meer duurzaam samenwerkingsverband van mensen en middelen om een gemeenschappelijk doel te bereiken.
 • wat is een organisatie
  een min of meer duurzaam samenwerkingsverband van mensen en middelen om een gemeenschappelijk doel te bereiken
 • Wat is een organisatie?
  Een organisatie is een min of meer duurzaam samenwerkingsverband van mensen en middelen om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

  Andere woorden: instelling (verwijst naar het specifieke doel), instituut (verlatijnste vorm van instelling), inrichting  (verwijst naar het doel, soms ook naar het gebouw waarin het gevestigd is.
 • Hoe kun je een instelling beschrijven?
  Het verwijst naar het feit dat er ooit iets is opgericht met een specifiek doel.
 • wat is een instelling
  verwijst naar het feit dat er ooit iets is opgericht met een specifiek doel.

  bv een school is een instelling voor onderwijs.
 • Organisaties kunnen ingedeeld worden op:
  • soorten doelstelling: commercieel of maatschappelijk
  • beschikbare hulpmiddelen: bron van financiering (commercieel, gesubsidieerd), aantal medewerkers
  • de leeftijd en geschiedenis van de organisatie
  • de organisatiestructuur
  • de invloed van medewerkers: horizontaal, verticaal
  • de rechtsvorm: nv, bv, vof/stichting/vereniging
 • Wat is een organisatie?
  * een min of meer duurzaam samenwerkingsverband van mensen en middelen 
  * om een gemeenschappelijk doel te bereiken.
 • Hoe kun je een inrichting beschrijven?
  Het verwijst ook naar het doel, het is zo ingericht of georganiseerd dat het doel bereikt kan worden. 
 • wat is een organisatie?
  algemene brede term die te gebruiken is voor alle mogelijke doelgerichte samenwerkingsverbanden
 • wat is een istiuut
  de verlatijnste vorm van het woord instelling
 • Wat is een rechtspersoon?
  Een organisatie die kan optreden alsof het een natuurlijke persoon is
 • Hoe kun je een instituut beschrijven?
  Het is het Latijnse woord voor instelling, het heeft dus dezelfde doeleinde als een instelling.
 • wat is een instituut?
  de verlatijnste vorm van het woord instelling
 • wat is een inrichting
  verwijst ook naar het doel, het is zo ingericht of georganiseerd dat het doel bereikt kan worden.
 • Noem eens soorten doelstellingen
  Sociaal- cultureel, maatschappelijk, politiek of economisch
 • wat is een inrichting?
  verwijst ook naar het doel, het is zo ingericht of georganiseerd dat het doel bereikt kan worden
 • Noem 2 beschikbare hulpmiddelen
  1. Financiering
  2. Hoeveelheid beschikbare middelen of aantal medewerkers
 • Wat wordt er bedoelt met de invloed van de medewerkers is ''horizontaal''?
  In een horizontale organisatie is iedereen ongeveer gelijk.
 • Wat wordt er bedoelt met de invloed van de medewerkers is ''verticaal''?
  In een verticale organisatie heb je heel veel directeuren, lagere chefs en uitvoerend personeel
 • Wat wordt er in de organisatiekunde bedoelt met de ''rechtspersoon'' ?
  Een rechtspersoon is een organisatie die kan optreden alsof het een natuurlijk persoon is. Bijvoorbeeld nv., bv., vof., stichting, vereniging.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is de inhoud van human relations (Mayo, 1930-1950)?
Ver doorgevoerde aandacht voor de werknemer.
Waaruit bestaat inhoudelijk de throughput van tactisch beleid?
* financieel beleid
* personeelsbeleid
* huisvestingsbeleid
* hulpverleningsbeleid
Wat is belangrijk voor mijn eigen doelen en de doelen van een organisatie?
* als ze nergens samenvallen zit ik verkeerd
* als ze geheel samenvallen moet ik me afvragen of dit wenselijk is
* spanning tussen deze doelen is nuttig om kritisch naar elkaar te blijven kijken
Welke microtheorieën zijn er?
* scientific management (Taylor)
* general management (Fayol)
* bureaucratie (Weber, Blau)
* human relations (Mayo)
* revisionisme (Argyris)
* Total Quality Management
* human resource management
* de lerende organisatie en de reflexieve professional (Senge)
Wat verstaan we onder trainingen?
* managementtrainingen:
- persoonlijke effectiviteit 
- timemanagement
- kiezen van managementstijl  
* trainingen voor medewerkers:
- samenwerking
- discussie-vergaderen
- persoonlijke effectiviteit
- professionaliteit
Wat verstaan we onder organisatieadvies?
Organisatieadviseurs werken in fasen:
* analyse van de situatie: hoe werkt de organisatie?
* diagnose: wat is er mis?
* oplossingsscenario's: wat zou er moeten veranderen?
* invoering van de veranderingen (implementatie): vaak in de vorm van traniningen.
Flink bedrag investeren in advies is beter dan doormodderen....
Wat is de inhoud van de lerende organisatie en de reflexieve professional (1990-.....)?
Deze benadrukt het belang van individuele en collectieve leerprocessen in organisaties.
* leren van fouten
* coachend leiderschap, leider is ontwerper, vormgever en beheerder van het leerproces
Wat is de inhoud van human resource management (1985-....)?
De mens in de organisatie staat volledig centraal, maar wel ten dienste van de organisatie -> wederkerigheid. Bijscholing, welzijn, humanisering van de arbeid.
Wat is de inhoud van Total Quality Management (1980-....)?
Invoering van kwaliteitskringen in welzijnswerk en gezondheidszorg
Wat is de inhoud van revisionisme (1955)?
Synthese van scientific management (structuren) en human relation (mensen in die structuren) met nadruk op de wisselwerking tussen beide componenten.
Koppeling tussen taak- en mensgerichte benaderingswijzen.