Samenvatting De psychologie van arbeid en gezondheid

-
ISBN-10 9031350699 ISBN-13 9789031350698
2820 Flashcards en notities
242 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "De psychologie van arbeid en gezondheid". De auteur(s) van het boek is/zijn Wilmar Schaufeli Arnold Bakker. Het ISBN van dit boek is 9789031350698 of 9031350699. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - De psychologie van arbeid en gezondheid

 • 0 Voorwoord

 • In het voorwoord wordt kort het kader geschetst waarbinnen het boek ontwikkeld is. De auteurs denken met het boek een bijdrage te kunnen leveren aan het nog jonge vak van arbeids- en gezondheidspsychologie. Het is gericht op studenten van hbo- en universitaire opleidingen, waarbij expliciet gemeld wordt dat er grote behoefte is aan deskundigen die op basis van hun wetenschappelijke kennis in staat zijn organisaties te helpen bij het voorkomen en verhelpen van gezondheidsproblemen.
 • Welke ontwikkelingen in de samenleving zijn van invloed geweest op de ontwikkeling van de psychologie van arbeid en gezondheid?
  nog verwerken
 • Welke ontwikkelingen in de 21ste eeuw zijn van invloed geweest?
  nog verwerken
 • wat is de tegenstelling van 'promotie'
  demotie
 • Baker en derks. hoe beïnvloed de negativiteit bias de  wereld van arbeid en organisatie psychologie?
  Humanresourcesafdelingen en bedrijfsgezondheidsdiensten trachten zieke werknemers te 'helpen' door ze zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen, om zodoende kosten te kunnen besparen. Er wordt op trainingen ingezet om individuele tekortkomingen te verhelpen. Als werknemers bepaalde vaardigheden niet hebben, lijkt het vaak gemakkelijker om de werknemer te vervangen in plaats van te investeren in op maat gemaakte trainingsprogramma’s. Verder worden complimenten op het werk vaak niet gegeven, het lijkt vanzelfsprekend dat zaken goed gaan. 
  De gangbare 4D-benadering richt zich op het negatieve: slechte prestaties, lage motivatie, verminderd welzijn, ziekte en het in onvoldoende mate geëngageerd zijn.
 • Wat was de hypothesis van Barbara Frederickson, pioneer van de positieve psychologie
  the broaden and build hypothesis
  the undoing hypothesis

  De broaden-and-build-theorie stelt dat positieve emoties een persoon zijn denkrichting kan verbreden en zo blijvend persoonlijke bronnen kan aanboren. Door positieve emoties als blijdschap, dankbaarheid, en hoop te ervaren kunnen mensen veerkrachtiger, creatiever, verstandiger, sociaal geïntegreerd en gezonder worden. 
  De undoing-hypothese beweert dat positieve emoties kunnen helpen om beter om te gaan met negatieve emoties en het herstel van onplezierige gebeurtenissen bevorderen door de naeffecten van negatieve emoties teniet te doen (undo).
 • Wat is POHP (positive Occupational Health psychology
  Positive Occupational Health Psychology (positieve psychologie van arbeid en gezondheid) is de studie naar en toepassing van optimaal functioneren op het werk. Het is gericht op het stimuleren van gezondheid op het werk en het laten floreren van mensen in arbeidssituaties. Het onderzoekt hoe positieve fenomenen (omgevingen, persoonlijke hulpbronnen) ingezet kunnen worden om mensen veerkrachtig te maken. 
  De positieve psychologie van arbeid en gezondheid komt voort uit de positieve psychologie, waarin welzijn en gezondheid centraal staan. Essentieel is dat de aandacht volledig ligt bij de positieve kant van werk en zich niet beperkt tot negatieve aspecten (zoals risicofactoren en werkstressoren).
 • 0.1 proeftentamen 2

 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} 1. (pagina 1) A & O houdt zich bezig met?
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Het disfunctioneren van mensen in arbeidsorganisaties (juist)
  Het verbeteren van het functioneren van werknemers (juist)
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} 2. (1) Wat bedoelt men met de Januskop van de arbeid?
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Labor: werk als inspanning, belasting, moeite
  Opus: werk als resultaat, uitdaging en zelfverwerkelijking.
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} 3. (2) Wat is de oorsprong van A&G psychologie?
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Klinische en gezondheidspsychologie enerzijds en A&O psychologie en public health anderzijds.
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} 4. (2) Definitie van A & G-psychologie
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Psychologische discipline die zich bezighoudt met het bestuderen en bevorderen van welzijn en gezondheid op het werk
  vanuit de gedachte aan een optimale afstemming tussen persoon en organisatie.
  Zowel wetenschapsgebied als praktijkveld.
  Gezondheid dient breed opgevat te worden: multidimensioneel begrip van geestelijke gezondheid.
  Wederzijdse beïnvloeding van werk met andere levenssferen.
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} 5. (2) Vanuit welke gedachte houdt A&G-psychologie zich bezig met welzijn?
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Optimale afstemming tussen persoon en organisatie
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} 6. (2) Het begrip welzijn in de A&G-psychologie
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} enerzijds individueel welbevinden
  anderzijds objectiveerbare kenmerken van arbeid  in deze zin opgevat in de ARBOwetgeving
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} 7. (3) De auteurs van het boek hanteren een multidimensioneel begrip van geestelijke gezondheid en onderscheiden
  daaraan vier aspecten. Welk aspect noemen ze niet?

  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} a affectief welbevinden
  b affiliatie
  c autonomie
  d competentie
  7. (3) De auteurs van het boek hanteren een multidimensioneel begrip van geestelijke gezondheid en onderscheiden
  daaraan vier aspecten. Welk aspect noemen ze niet?

  a affectief welbevinden
  b affiliatie
  c autonomie
  d competentie
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} 8. (3) Wat is arbeid in psychologische zin?
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Gestructureerde, doelgerichte activiteit met een verplichtend karakter waarbij een bepaalde materiele opbrengst wordt
  geproduceerd.
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} 9. (4) Stellingen: Een A&G psycholoog houdt zich niet uitsluitend bezig met het domein werk, maar houdt zich ook bezig met de
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} wederzijdse beïnvloeding van werk met andere levenssferen, zoals vrije tijd en de gezins- of thuissituatie. (juist/onjuist)
  A&G psychologie houdt zich bezig met het bestuderen en bevorderen van welzijn en gezondheid op het werk, waarbij
  het niet gaat over vrijwilligers- of huishoudelijk werk. (juist/onjuist)
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Een A&G psycholoog houdt zich niet uitsluitend bezig met het domein werk, maar houdt zich ook bezig met de
  wederzijdse beïnvloeding van werk met andere levenssferen, zoals vrije tijd en de gezins- of thuissituatie. (juist)
  A&G psychologie houdt zich bezig met het bestuderen en bevorderen van welzijn en gezondheid op het werk, waarbij
  het niet gaat over vrijwilligers- of huishoudelijk werk. (onjuist)
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} 10. (4) A&G psychologie houdt zich ook bezig met wederzijdse beïnvloeding van werk met andere levenssferen, zoals
  vrije tijd en de gezins- of thuissituatie (juist/onjuist ?)
  Juist
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} 11. (5) Waaronder valt psychotherapie voor burnout _ primair, secundair of tertaire preventie
  Tertiare preventie
 •  12. (5) Beoordeel de juistheid van de volgende twee stellingen.
  I Arbeids- en gezondheidspsychologen houden zich met name bezig met primaire preventie.
  II Het onderwerp van de arbeids- en gezondheidspsychologie is het welzijn en de gezondheid op het werk, vanuit de
  gedachte van een optimale afstemming tussen individu en organisatie.
  a I en II zijn juist.
  b Alleen I is juist.
  c Alleen II is juist.
  d I en II zijn onjuist.
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} I Arbeids- en gezondheidspsychologen houden zich met name bezig met primaire preventie.
  II Het onderwerp van de arbeids- en gezondheidspsychologie is het welzijn en de gezondheid op het werk, vanuit de
  gedachte van een optimale afstemming tussen individu en organisatie.
  a I en II zijn juist.
  b Alleen I is juist.
  c Alleen II is juist.
  d I en II zijn onjuist.
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica}
  antwoord c (I- drie doelen: signalerende functie, preventie, arbeids integratie)
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica}

 • 13. (6) Waarom de ontwikkeling van A&G-psychologie?
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} o veranderingen in/rondom arbeid
  o sociaal culturele veranderingen
  o specifieke ontwikkelen in Nederland
 •  Door welke veranderingen in en rondom arbeid staat de psychologie van A&G zo in de belangstelling?
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 8.0px Helvetica} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 8.0px Helvetica; color: #606060} p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 1.0px Helvetica} o intensivering v.d. arbeid
  o verandering van de arbeidsinhoud
  o organisatieveranderingen
  o moderne productie- en managementconcepten
  o aantasting psychologisch contract
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica}  Welke Nederlandse ontwikkelingen hebben bijgedragen aan belang van A&G psychologie?
  o arbowetgeving
  o psychische arbeidsongeschiktheid
  o gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers, werknemers en overheid
  o hoge kosten
  o lange traditie
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} 15) Welke 4 professionals moet een Arbodienst hebben?
  o bedrijfsarts
  o arbeidshygiënist
  o veiligheidskundige
  o A&O-deskundige
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Hoe wordt gewerkt binnen theoretisch en probleem gestuurd onderzoek?
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Theoretisch: empirische cyclus
  Probleem: regulatieve cyclus
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Voorbeelden van probleemgestuurd onderzoek>?
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} o beschrijvend (fact finding – RIE)
  o ontwerp (tools, bv vragenlijst of procedures)
  o interventie
  o organisatie (actie onderzoek)
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Beoordeel de juistheid van de volgende twee stellingen.
  I Psychosociale kenmerken zijn kenmerken die op cognitief, emotioneel en sociaal vlak invloed uitoefenen op de werknemer.
  II Risico’s, verbonden aan het verrichten van arbeid, verschuiven steeds meer van het materiële en fysieke vlak naar het
  psychosociale vlak.
  a I en II zijn juist.
  b Alleen I is juist.
  c Alleen II is juist.
  d I en II zijn onjuist.
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} antwoord a
 • Wat
  Antwoord B
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Welke kanttekening van empirische aard maken de auteurs van het tekstboek bij zowel het DC- model van
  Karasek als bij het later ontwikkelde JD-R-model?
  a Geen of slechts beperkte empirische evidentie voor het veronderstelde interactie- effect
  b Op basis van het model zijn nauwelijks concrete voorspellingen te maken.
  c Het model heeft weinig theoretische verklaringskracht.
  d Het model heeft weinig aandacht voor omgevingsgerichte factoren.
  Geen of slechts beperkte empirische evidentie voor het veronderstelde interactie- effect
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} In welk van onderstaande modellen wordt geen aandacht besteed aan de rol van
  persoonlijkheidskenmerken bij arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten?
  a in het persoon-omgeving fit-model
  b in het Job-Demand Control-model
  c in het buffer- of kwetsbaarheidsmodel
  d in het additief model.
  In welk van onderstaande modellen wordt geen aandacht besteed aan de rol van
  persoonlijkheidskenmerken bij arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten?
  a in het persoon-omgeving fit-model
  b in het Job-Demand Control-model
  c in het buffer- of kwetsbaarheidsmodel
  d in het additief model.
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Wat zijn de CE (constant effect – loopt in begin op) en AD (additional decrement - loopt aan begin op en aan
  einde af) werkkenmerken van het Vitaminemodel.
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} AD: autonomie, werkdruk, sociale steun, gebruik van vaardigheden, afwisseling in het werk, feedback
  CE: salaris, betekenisvolheid, veiligheid
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Binnen het vitaminemodel zijn autonomie en werkdruk:

  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} a. organisatiekenmerken
  b. werkkenmerken
  c. psychologische kenmerken
  d. geen van allen
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} a. organisatiekenmerken
  b. werkkenmerken
  c. psychologische kenmerken
  d. geen van allen
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Wat is een kritiekpunt op het Vitaminemodel?
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} De werkkenmerken zijn ietwat willekeurig ingedeeld in Ad en CE effecten.
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Het effort-reward inbalance-model geeft de relatie aan tussen:
  a. inspanning en beloning.

  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} b. taakeisen en sturingsmogelijkheden.
  c. taakeisen en beloning.
  d. inspanning en sturingsmogelijkheden.
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} a. inspanning en beloning.
  b. taakeisen en sturingsmogelijkheden.
  c. taakeisen en beloning.
  d. inspanning en sturingsmogelijkheden.
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Vanuit welke gedachte heeft Siegrist het ERI-model ontwikkeld?
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} De werkrol vormt een cruciale verbinding tussen persoonlijke behoefte van individuen en de maatschappelijke structuur.
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} ERI model; welke term hoort niet thuis in het ERI-model van Siegrist e.a.:
  a. zekerheid en carrière mogelijkheden

  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} b. waardering (respect en ondersteuning)
  c. beloning/geld
  d. iets anders
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} a. zekerheid en carrière mogelijkheden
  b. waardering (respect en ondersteuning)
  c. beloning/geld
  d. iets anders
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Welk persoonskenmerk wordt met name in het ERI-model genoemd?
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Overcommitment: (sterk gerelateerd aan Type-A)
  o streberig gedrag
  o moeite om het werk van zich af te zetten
  o behoefte aan waarderin
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Welke term hoort niet bij het ERI-model?
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica}
  a. self-esteem
  b. self-efficacy
  c. overcommitment
  d. decrement (vermindering)
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica}

     p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica}
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} a. self-esteem
  b. self-efficacy
  c. overcommitment
  d. decrement (vermindering)
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica}
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Welke kritiek heeft men op zowel het DC-model als het ERI-model?
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} operationalisatie.
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Verschil tussen JD-R model en DISC-model?
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} JD-R: legt nadruk op het beschrijven van allerlei specifieke stressoren en hulpbronnen en hun respectievelijke relatie met
  gezondheidsuitkomsten (heuristisch model).
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} In welke drie categorieën zijn de centrale concepten van het DISC-model voor werkstress onder te brengen?
  a taakeisen, werkbronnen en werkgerelateerde uitkomsten
  b taakeisen, werkbronnen en persoonlijke factoren
  c taakeisen, werkgerelateerde uitkomsten en persoonlijke factoren
  d werkgerelateerde uitkomsten, persoonlijke factoren en werkbronnen
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} In welke drie categorieën zijn de centrale concepten van het DISC-model voor werkstress onder te brengen?
  a taakeisen, werkbronnen en werkgerelateerde uitkomsten
  b taakeisen, werkbronnen en persoonlijke factoren
  c taakeisen, werkgerelateerde uitkomsten en persoonlijke factoren
  d werkgerelateerde uitkomsten, persoonlijke factoren en werkbronnen
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 8.0px Helvetica} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 8.0px Helvetica; color: #606060} p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 1.0px Helvetica} Stel u bent als A&G-psycholoog ingehuurd om het ziekteverzuim te reduceren onder arbeiders die werken in een fabriek
  waar auto's worden geproduceerd. U hebt gesprekken met het sociaal- medisch team gevoerd, werkplekonderzoek gedaan
  en een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder de fabrieksarbeiders. Uit het onderzoek komt naar voren dat de medewerkers zich enorm moeten inspannen en dat zij
  slecht worden betaald. Deze twee factoren veroorzaken naar alle waarschijnlijkheid de stressreacties onder de
  fabrieksarbeiders. Welk theoretisch model past het best bij deze bevindingen?
  a het Vitaminemodel
  b het Job Demand-Control-model
  c het Effort-Reward Imbalance-model
  d het Job-Demands-Resources-model
  Stel u bent als A&G-psycholoog ingehuurd om het ziekteverzuim te reduceren onder arbeiders die werken in een fabriek
  waar auto's worden geproduceerd. U hebt gesprekken met het sociaal- medisch team gevoerd, werkplekonderzoek gedaan
  en een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder de fabrieksarbeiders. Uit het onderzoek komt naar voren dat de medewerkers zich enorm moeten inspannen en dat zij
  slecht worden betaald. Deze twee factoren veroorzaken naar alle waarschijnlijkheid de stressreacties onder de
  fabrieksarbeiders. Welk theoretisch model past het best bij deze bevindingen?
  a het Vitaminemodel
  b het Job Demand-Control-model
  c het Effort-Reward Imbalance-model
  d het Job-Demands-Resources-model
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} 57) Meijman (1989) heeft onderzoek gedaan onder stadsbuschauffeurs. Zij voerden een geheugenzoektaak uit, die
  onder verschillende condities van voorafgaande werkbelasting werd afgenomen. Het tijdstip van afname was altijd om
  12.30 uur 's middags. In de ochtenddienst hebben de chauffeurs dan acht uur gewerkt. In de dagdienst hebben zij op
  dat tijdstip bijna vier uur gewerkt. In de middagdienst hebben zij nog niet gewerkt, maar staan op het punt te beginnen
  met werken. Als controleconditie worden de chauffeurs eveneens tijdens een vrije dag onderzocht, ook om 12.30 uur.
  Welke chauffeurs zullen de geheugenzoektaak uitvoeren met geringe inspanning, maar met een groot
  foutenpercentage?
  a de chauffeurs in de ochtenddienst
  b de chauffeurs in de dagdienst
  c de chauffeurs in de middagdienst
  d de chauffeurs die een dag vrij hebben
  57) Meijman (1989) heeft onderzoek gedaan onder stadsbuschauffeurs. Zij voerden een geheugenzoektaak uit, die
  onder verschillende condities van voorafgaande werkbelasting werd afgenomen. Het tijdstip van afname was altijd om
  12.30 uur 's middags. In de ochtenddienst hebben de chauffeurs dan acht uur gewerkt. In de dagdienst hebben zij op
  dat tijdstip bijna vier uur gewerkt. In de middagdienst hebben zij nog niet gewerkt, maar staan op het punt te beginnen
  met werken. Als controleconditie worden de chauffeurs eveneens tijdens een vrije dag onderzocht, ook om 12.30 uur.
  Welke chauffeurs zullen de geheugenzoektaak uitvoeren met geringe inspanning, maar met een groot
  foutenpercentage?
  a de chauffeurs in de ochtenddienst
  b de chauffeurs in de dagdienst
  c de chauffeurs in de middagdienst
  d de chauffeurs die een dag vrij hebben
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Het leveren van inspanning gaat gepaard met psychofysiologische reacties. Welk hormoon speelt bij fysieke
  inspanning een belangrijke rol?
  a cortison
  b noradrenaline
  c adrenaline
  d cortisol
  Het leveren van inspanning gaat gepaard met psychofysiologische reacties. Welk hormoon speelt bij fysieke
  inspanning een belangrijke rol?
  a cortison
  b noradrenaline
  c adrenaline
  d cortisol * bij geen controle
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Onder welk begrip is de fysiologische reactie van afscheiding van adrenaline en noradrenaline bekend?
  a. activatiereactie
  b. vecht-of vluchtreactie
  c. arousal
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Onder welk begrip is de fysiologische reactie van afscheiding van adrenaline en noradrenaline bekend?
  a. activatiereactie
  b. vecht-of vluchtreactie
  c. arousal
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Bij meting van het adrenalineniveau bij rij-examinatoren was deze het hoogst op de...
  ... eerste keer mee doen aan het onderzoek ivm nieuwe ervaring.
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Waarmee kan de verhoging van adrenaline in verband worden gebracht?
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Met de actieve mobilisatie van prestatiemogelijkheden om aan de eisen van de taaksituatie te kunnen voldoen of negatieve
  spanningsreacties.
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Wanneer spreekt men van 'effort without distress'?
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Actieve mobilisatie van prestatiemogelijkheden om aan de eisen van de taaksituatie te kunnen voldoen.
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Wanner spreekt men van 'effort with distress'?
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Wanneer de verhoging van adrenaline het karakter krijgt van een spanningsreactie die gepaard gaat met gevoelens van
  gespannen opwinding. Dit is het geval wanneer de persoon een niet optimale toestand moet compenseren.
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Bij welke groep werknemers is het adrenalineniveau na een dag werken verhoogd?
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Werknemers met psychosomatische klachten.
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Hoe heet het fysiologische herstelproces na stress?
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} Unwinding
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.