Samenvatting De Taaltoets-pabo haal je zo

-
ISBN-10 9046901033 ISBN-13 9789046901038
288 Flashcards en notities
57 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "De Taaltoets-pabo haal je zo". De auteur(s) van het boek is/zijn Hans de Weerdt. Het ISBN van dit boek is 9789046901038 of 9046901033. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - De Taaltoets-pabo haal je zo

 • 1 Spelling toepassen

 • vraag
  antwoord
 • Pv tegenwoordige tijd.

  Lopen gebruiken

 • over spelling
 • ik loop gek / ik word gek

  Jij loopt gek / jij wordt gek

 • PV verleden tijd sterk ww

  schrijf het woord zoals je het hoort.

  Een sterk ww eindigt nooit op dt.

 • ik werd boos / vond jij het goed

 • Pv verledentijd zwak ww

  enkelvoud : stam + de / te

  meervoud: stam + den / ten

 • 't exkofschip

  staat de laatste letter van de stam in 't exkofschip dan eindigt het op een t.

  staat de laatste letter er niet in dan met een d

 • ww als bijvoeglijk naamwoord

  maak er een voltooid deelwoord van, eindigt het op een d of t dan zo kort mogelijk.

  Eindigt het voltooid deelwoord op en? dan het bijvoeglijknaamwoord ook op en.

 • infinitief.

  als het geen pv, voltooid deelwoord of werkwoord al bijvoeglijk naamwoord.

 • Had je niet even kunnen wachten.

   Dat was te verwachten.

 • Engelse ww.

   

   

  worden op de zelfde manier vervoegd als de nederlandse ww

  Printen- printte - geprint

 • in sommige gevallen blijft de laatste e van het hele werkwoord staan omdat de uitspraak anders veranderd.

  timen - timet - getimed

 • Bijzondere werkwoorden.

   

  scoren - scoorde- gescoord

  choken - chookte - gechookt

 • Als zelfstandig naamwoorden in het meervoud een s krijgen, wordt die s aan het zelfstandig naamwoord geplakt behalve als de uitspraak verandert:

   

  horloge - horloges                                    diner - diners

  tante - tantes                                              vakantie - vakanties

  café - cafés                                                  bureau - bureaus

  dictee - dictees                                           niveau - niveaus

  abonnee  -abonnees                                  jockey - jockeys

  programma - programma's                     milieu - milieus                     

  foto - foto's

  baby - baby's

  taxi - taxi's

  paraplu - paraplu's

 • Zeeën

  als het zelfstandig naamwoord eindigt op ee, krijgt het meervoud eeën

 • melodieën

  als het zelfstandig naamwoord eindigt op ie en de klemtoom op de ie ligt komt er ën bij.

 • als de klemtoon niet op de ie ligt komt er trema n bij

 • 'filosofen

  fotografen

  paragrafen

 • monnikken of monniken

  zelfstandig naamwoorden waarvan de klemtoon niet op de laatste lettergreep ligt krijgen in meervoud alleen en

  monnik - monniken

  dreumes - dreumesen

 • als de klemtoon wel op de laatste lettergreep ligt krijgt de meervoud een verdubbeling van de laatste letter.

  barones - barosnessen

  kroket - kroketten

  marionet - marionetten

 • zelfstandig naamwoorden die eindigen op is, as ,us krijgen verdubbeling van de s.

  vonnis - vonissen

  atlas - atlassen

  cursus - cursussen

 • bezit

  een bezit word aangegeven door s vast te plakken aan de naam van de eigenaar.

  als de s de uitspraak veranderd is het 's.

   

  Piets

  Anna's

  Italiës

 • alle, eerste, enige, enkele, laatste, sommige

   

  er komt een n achter als het om mensen.  ( Allen wisten het antwoord. / Alle stonden op stal.

  als deze woorden voor zelfstandig naamwoord staan komt er geen n achter.  (Alle leerlingen wisten het antwoord, Sommige studenten hadden een onvoldoende

 • samenstelling

  als een samenstelling uit 2 zelfstandig naamwoorden bestaat schrijf je alleen een tussen n als het eerste zelfstandige naamwoord op een meervoud en heeft.

  pan - pannen = pannenkoek

  hond - honden = hondenhok

 • als het eerste woord twee meervoudsuitgangen heeft dan schrijf je alleen e

   

  gedaante - gedaanten - gedaantes = gedaanteverwisseling

  groente - groenten -groentes = groentesoep

  bende - benden - bendes = bendeleider

 • als het eerste zelfstandig naamwoord uniek is of het is een versterking van het 2e deel van het woord dan alleen e.

  Koninginnedag zonneschijn

  beresterk, reuzeleuk, klotewedstrijd, apetrots

 • samenstellingen worden aan een geschreven behalve als er een klinkerbotsing ontstaat. in dat geval koppelteken -

  auto-ongeluk

  politie-uniform

  zo-even

 • als een bijvoeglijknaamwoord in de overtreffende trap staat komt st(e)

  beroemdste

  dringendste

 • jou of jouw

  je schrijft jou als het woord niet voor een zelfstandig naamwoord staat. als je jou vervangt door mij en je hoort geen n dan ook geen w.

   

  je schrijft jouw als het voor het zelfstandig naamwoord staat als je jouw vervangt door mijn en je hoort de n dan ook w

   

  Is die tas van jou?

  is dat jouw tas.

   

 • kopiëren -gekopieerd

  discussiëren -gediscussieerd

  subsidiëren - gesubsidieerd

  variëren - gevarieerd

  principieel

  individueel

  geëerd, ruïne, poëzie, reëel, audiëntie, mozaïek, reünie 

   

 • Aardrijkskundige namen of namen die daarvan afgeleid zijn worden met een hoofdletter geschreven.

  Als een aardrijkskundige naam begint met een windstreek, moet die windstreek ook met een hoofdletter worden geschreven: bovendien komt er altijd een koppelteken na die windstreek.

   

  Nederland, Nederlandse, Nederlanders

  Noord - Holland

  Noord- Hollandse

  Noord - Hollanders

 • de namen van dagen, maanden, seizoenen en windstreken worden met een kleine letter geschreven.

   

  maandag, januari, zomer, het noorden

 • de namen van feestdagen worden met een hoofdletter geschreven

  samenstellingen met feestdagen worden niet met een hoofdletter geschreven.

   

  Kerstmis kerstvakantie

 • Linda van der Weele

  mevrouw Van der Weele

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Noem wat voorzetsels
Ondanks      op
aan               voor
achter          over
bij                 tussen
Wat is de functie van een aanwijzend voornaamwoord?
Het verwijst nadrukkelijk ergens naar. 

Je schrijft het ipv een lidwoord: de: die/ deze  en  het: dit/ dat
Degene / zelf/ zo'n / zulke (mv) / dergelijke
Na een ; komt
een volledige zin (soms met immer en namelijk)
Een feuilleton is een
vervolgverhaal.
Lijdend voorwerp komt alleen voor bij
wwg! En begint nooit met een voorzetsel...
graf - mv:
graven
De prijzen zijn ... (opgeslagen, opgericht of opgestoken)
opgeslagen
Wat is de functie van een bijwoord?
Geeft info over het woord waar het bij hoort.
Noem wat voegwoorden
Toegeving: Hoewel,  ofschoon,
Tegenstellend: maar, doch, 
Reden-oorzaak-gevolg: omdat, doordat, zodat, opdat, 
Voorwaarde: mits, tenzij, wanneer, als, indien, 
Tijd: nadat, voordat, zolang, terwijl, totdat, 

Grammatisch verbindende voegwoorden: en, dat, of

Ondanks is een voorzetsel!
MV:  klinkerverdubbeling bij
woorden die eindeigen op -a, -e, -o, u.