Samenvatting De Verenigde Staten en hun federale overheid (1865-1965)

-
ISBN-10 9034581810 ISBN-13 9789034581815
291 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "De Verenigde Staten en hun federale overheid (1865-1965)". De auteur(s) van het boek is/zijn Pia Fruytier Leo Salemink. Het ISBN van dit boek is 9789034581815 of 9034581810. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - De Verenigde Staten en hun federale overheid (1865-1965)

 • 1 Macht in evenwicht

 • Alexander Hamilton en Aaron Burr waren aartsvijanden rond 1800. Ze waren beiden actief tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog; Hamilton als generaal en Burr (slechts) als luitenant. Hamilton hielp zijn andere tegenstander Thomas Jefferson aan het presidentschap, om te voorkomen dat Burr president werd. Dit deed hij ook toen Burr gouverneur van New York wilde worden. Uiteindelijk kwam het tot een schietduel en dit keer won Burr.
 • 1.1 Staat in ontwikkeling (1783-1865

 • Wie is Thomas Jefferson ?
  President van de VS en tegenstander van Hamilton en het federalisme 
 • Wat zijn territories?
  ' mini'  staten die na verloop van tijd nog Staten worden. Naar mate er steeds meer mensen in het gebied wonen/leven. 
 • Leg de term ' frontier' uit.
  Het grensgebied tussen de bewoonde wereld en de wildernis. Dit grensgebied werd steeds verder opgeschoven richting het Westen door de pioniers.
 • Wat hebben de pioniers gedaan?
  - Veel indianen vermoord/ in reservaten gestopt en hun gebied in bezit genomen. Deze moesten weg. 
  - Nieuwe gebieden ontgonnen en voor akkerbouw geschikt gemaakt, steenkool en goud uit de grond gehaald en spoorlijnen aangelegd.
 • Wat houdt de Amerikaanse Burgeroorlog in?
  1861-1865
  Oorlog tussen Noordelijk en Zuidelijke staten van de VS. Directe aanleiding was het feit dat zeven zuidelijke staten zich afsplitsten van de unie. Het conflict draaide o.a. om de slavernij en de macht van de afzonderlijke staten ten opzichte van de federale overheid. Noord wint.
 • Wat zijn de fundamentele verschillen tijdens de Burgeroorlog?
  1. Geografische. 
  Jacobus 1 verdeelde het gebied in Noord & Zuid.
  2. Economische. 
  Zuid: Rijk & goede landbouw. Bleef hetzelfde.
  Noord: Minder goede landbouw. Visserij & Handel en later industrie. Later groter steden.
  3. Religieuze.
  Verschillende geloven. 
  - Anglicanen
  - Later Puriteinen
  Door machtswisselingen in EN vluchtten de ene keer de Angli's en de andere keer de Puri's.
  4. Slavernij.
  Tot afschaffing 1863:
  - Overal slavernij
  - Vooral Zuiden voor plantages
  - Amper in Noorden vanwege economie. 

 • Hoe was het presidentschap in de periode 1783-1865?
  - Eerst president uit het Zuiden
  - Tijdens burgeroorlog Noord
  - Pas 1963 weer Zuidelijke president: Lyndon Johnson
 • Wat is het ontwikkelingsverschil tussen Noord & Zuid?
  Zuid: Ontwikkelde weinig in de industrie. Bleven vasthaken bij de landbouw.
  Wouden het bestaan van slavernij doorzetten voor katoen enz. Enige machine: Cotton Gin (katoenplukker) 
  Wouden zelfstandigheid en niet aan grondwet gebonden voelen.
  Noord: Ontwikkelde enorm op industrieel gebied. 
 • Wanneer was de burgeroorlog?
  1861 tot 1865
 • 1.1.1 Noord en Zuid

 • In 1776 tekenden de 13 kolonies de Onafhankelijkheidsverklaring van Thomas Jefferson, hierdoor voelden ze zich verenigd met elkaar. Maar toch bestonden er grote verschillen tussen Noord (noordoostelijk) en Zuid (zuidoostelijk). Het westen speelde toen nog geen rol.
 • Wie was Thomas Jefferson?
  President van de VS en tegenstander van Hamilton en het federalisme.
 • 1. Geografische. De Engelse koning Jacobus I deelde in 1606 uit praktische overwegingen de gekoloniseerde kustlijn in tweeën. Noord en zuid ontwikkelden zich los van elkaar en trokken verschillende groepen kolonisten aan.
 • 2. Economische. De zuidelijke staten waren al rijk door de landbouw. De noordelijke staten waren minder vruchtbaar en dus minder geschikt voor de landbouw. In het noorden legden ze zich toe op visserij en handel en later op industrie. Er ontstonden grote steden. Ze waren voor protectie van de handel om de eigen industrie te beschermen. In het zuiden waren ze voor vrijhandel vanwege de bloeiende export van oa katoen.
 • 3. Religieuze. Er kwamen verschillende religieuze groepen. In het zuidelijke Virginia vestigden zich anglicanen en in het noordelijke New-England vestigden zich puriteinen, strenge protestanten. Door de Engelse godsdiensttwisten werd de tegenstelling versterkt. Soms moesten anglicanen vluchtten en soms puriteinen.
 • 4. Slavernij. In het Zuiden werden slaven ingezet op de grote katoenplantages en in het Noorden waren nauwelijks slaven.
 • 1.1.2 Verschuivende invloed

 • De rijke zuidelijke staten wilden onafhankelijkheid, een grondwet en een unie. De eerste presidenten waren mannen uit het Zuiden. Na de Burgeroorlog was de politieke rol van het Zuiden uitgespeeld.
 • Dit kwam doordat in het Zuiden weinig industrie was, terwijl die in het Noorden volop bloeide. Het Zuiden richtte zich nog steeds op de landbouw en was daarom tegen de afschaffing van de slavernij. Ze hadden sinds 1793 de cotton gin (katoenzaden uit katoenbollen plukken), maar de katoenteelt bleef arbeidsintensief.
 • De zuidelijke staten verloren hun geloof in de kracht van de unie. Ze benadrukten steeds meer hun autonomie als deelstaten en voelden zich niet meer gebonden aan de grondwet.
 • Wat zijn deelstaten?
  Gedeeltelijk autonoom lid van een politieke federatie. Elke staat heeft een eigen gouverneur, parlement, rechterlijke macht en eigenwetten en regelingen. De deelstaatwetten mogen niet in strijd zijn met de federale wetten.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn de Jim Crow Wetten?
Wetten in de zuidelijke staten die segregatie van blank en zwart legaal maakten.
Wat zijn freedmen?
Vrijgelaten slaven na de afschaffing van de slavernij in 1865.
Wat is de Reconstructie?
Het Zuiden moest zich aanpassen aan de eisen en wetten van de unie, met name op het gebied van slavernij en burgerrechten. Tussen 1865 en 1871.
Waar staan de Democraten nu voor?
 • Sterke federale staat
 • Infrastructurele projecten
 • Protectionisme
 • Rassengelijkheid
Waar staan de Republikeinen nu voor?
 • Deelstaatrechten
 • Tegen overheidsbemoeienis
 • Tegen hoge belastingen
Wat zijn de verschillen tussen de democratie in de VS en in Nederland?
 • Amerikanen kiezen de volksvertegenwoordiging en de president. Nederland kiest de minister-president en de koning(in) niet.
 • Amerika heeft veel macht bij de president.
  Nederlandse regering is afhankelijk van toestemming van het parlement.
 • Amerikanen kiezen uit twee partijen.
  Nederlanders kiezen uit zo'n 50 partijen.
 • Amerikaanse deelstaten zijn autonomer dan de Nederlandse provincies.
 • Amerikanen kiezen rechters en officieren van justitie.
  In Nederland worden die benoemd.
 • Hooggerechtshof kan wetten tegenhouden, de Hoge Raad niet.
 • De Amerikaanse politiek draait meer om personen en minder om partijen en ideeën zoals in Nederland.


Wie waren na de Burgeroorlog Anti-Federalisten?
Vooral de Democraten uit de zuidelijke staten.
Wanneer leefde Thomas Jefferson?
1743-1826
Wie was Alexander Hamilton en wanneer leefde hij?
Politicus die voorstander was van een sterk centraal gezag (Federalisten). HIj leefde van 1757 tot 1804
Wie was George Washington?
Eerste president van de VS.