Samenvatting De vijf religies van de wereld

-
ISBN-10 9043508861 ISBN-13 9789043508865
229 Flashcards en notities
319 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "De vijf religies van de wereld". De auteur(s) van het boek is/zijn Henk Schouten. Het ISBN van dit boek is 9789043508865 of 9043508861. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - De vijf religies van de wereld

 • 1 Hindoeïsme

 • Waar komt de naam Hindoeïsme vandaan?
  Van de rivier de Indus 
 • Wat betekent sanatana dharma?
  De eeuwige leer of bestemming
 • Is er bij het Hindoeïsme sprake van een stichter?
  Nee
 • Welke twee lagen zijn te onderscheiden?
  De oeroude religie waarbij alle natuurkrachten als goden werden gezien en de religie van de Ariërs, volksstammen die India zijn gaan beheersen
 • Wat is de volgorde van het kastenstelsel?
  Brahmanan, Ksatriya's, Vaisya's, Sjoedra's en dalits. B K V S D
 • Wat zijn veda's?
  Gebeden, lofliederen of offersspreuken van de Ariërs. Alleen leesbaar voor Brahmanen
 • Wat houdt de vedische periode in?
  De periode dat de hindoe meer heeft met zijn meester dan met het heilige woord
 • Welke twee lagen zijn te onderscheiden in het Hindoeïsme?
  De oeroude religie waarbij alle natuurkrachten als goden werden gezien.
  De religie van de Ariërs, volksstammen die India zijn gaan beheersen.
 • Hoe heet de groep die keek naar de laatste waarheid?
  Oepanisjaden. Door hen werd de wereld negatiever
 • Wat is het verschil tussen de brahman en de atman?
  De brahman is de oergrond van het bestaan, atman is de diepste essentie van je eigen bestaan
 • Waar ging het verhaal Mahabharata over?
  Koning wil koningschap niet overdragen op zijn zoon. Die broers worden verjaagd, keren terug als de Pandava's en regeren ze alsnog
 • Waar gaat het verhaal Bhagavadgita over?
  Een van Pandava's moet door wagenmenner Krisjna overgehaald worden om te vechten
 • Waar gaat het verhaal Ramayana over?
  Rama wordt verjaagd en gaat met Sita en zijn broer. Ravana ontvoert Sita, maar Rama verslaat hem. Dit is het begin van de gebruikelijke jaartelling
 • Welke drie klassieke verlossingswegen kent het hindoeïsme?
  De weg van het handelen, de weg van de liefdevolle overgave en de weg van het inzicht
 • Wat is een pandit?
  Een priester in de mandir
 • Wat is de Bhagavadgita?
  Onderdeel van de Mahabharata. Een van Pandava's moet door wagenmenner Krisjna overgehaald worden om te vechten
 • Wat is een Goeroe?
  Persoonlijke leermeester voor de volgelingen
 • Wat is een Sadhu?
  Zijn zegen en woorden zijn heilzaam en geven je nieuwe spirituele energie
 • Noem drie belangrijke hervormers binnen het hindoeisme.
  Ram Mohan Roy, Ramakrishna, Dayananda Saravati, Mahatma Ghandi, Sarvepalli Radhakirshnan
 • Wat is het holifeest?
  Sluit hindoejaar af en verwelkomt nieuwe jaar. Hout wordt op een stapel gegooid en mensen begooien elkaar met het as 
 • Wat is het divalifeest?
  De overwinning van het licht op de duisternis, van het goede op het kwade. Overal in huis worden lampjes gezet
 • Wat is het Dussehra?
  Hiermee wordt de overwinning op prins Rama gevierd. Verslaan van Rama wordt uitgebeeld door het verbranden van een grote pop
 • Wat zijn Oepanisjaden?
  Zij die zitten aan de voeten van hun leermeester. Zij zoeken naar de laatste waarheid achter het bestaan van de wereld en de goden.  Dan ontstaan de ideeën over Brahman, atman, karma en reïncarnatie.
 • Noem drie belangrijke hervormers.
  Ram Mohan Roy, Ramakrishna, Dayananda Saravati, Mahatma Ghandi, Sarvepalli Radhakirshnan
 • Wat betekent istadevata ?
  De keuze om een goed te vereren
 • Wie is Visjnoe ?
  God met 10 verschillende avatara´s waaronder Rama en Krisjna
 • Wie is Laksjimi ?
  Eerste vrouw van Visjnoe.
  Godin van voorspoed en geluk (Divali)
 • Wie is Sjiva ?
  Godin met 4 armen. 
  symboliseert kringloop van universum
 • Wie is Durga?
  Echtgenote van Sjiva 
  Staat voor welvaart en vructhtbaarheid
 • Wie is Saravati ?
  Vrouw/dochter van Brahma
  Godin van creativiteit
 • Wie is Ganesha ?
  god van wijsheid (olifantenkop). Zoon van Parvati en Shiva
 • Wie is Genesha ?
  god van wijsheid (olifantenkop)
 • wie zijn Trimoerti ?
  Visjnoe - beschermer
  Sjiva - oorsprong
  Brahma   - schepper
 • Waar staat Sikhs voor ?
  Stroming in hindoeisme die zich niet aansloot bij de kastenorde maar wel geloofde in karma en reincarnatie
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Vedische uitleg
modern uitleg van de veda gaat meer om charisma en gezag van de veda dan om de letterlijke uitleg.
Dharma
Orde van de natuur
Morele orde van de samenleving / je kaste en levensstadium met haar leefregels en reinheidsvoorschriften
Dalits = onaanraakbaren
de grote groep die buiten het kastenstelsel valt.
Subkasten = jati = geboorte
Naast de vier hoofdkasten en de dalits valt het kastenstelsel in te delen in duizenden subkasten, ook wel jati's genoemd. Jati betekent geboorte.
Dharma-bestemming-kosmische orde-kaste
Dharma= de uiteindelijke bestemming die in de goddelijke wereld ligt. 
De materiele wereld wordt beheerst door een soort kosmische orde die alles in evenwicht houdt. Deze orde kan verstoord worden, maar ook hersteld. Tot deze orde behoort ook het kastenstelsel. 
Wie is Ganesha ?
god van wijsheid (olifantenkop). Zoon van Parvati en Shiva
Waar staat de Ahmadija-beweging voor?
Stichter was Mirza Ghulam Ahmad en hij zag zichzelf als Mohammed
Waar staat het Soefie-beweging voor?
Zij geloven in 1 god die universeel is in alle religies
Welke 3 afwijkende stromingen bestaan er binnen het Islam ?
Soefie-beweging
Ahmadija-beweging
Baha´i-geloof
Wat zijn de belangrijkste feesten binnen het islam ?
Suikerfeest
Offerfeest
Geboorte Mohammed
hemelreis Mohammed