Samenvatting deel 1

-
879 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "deel 1". De auteur(s) van het boek is/zijn Jan Jansen. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - deel 1

 • 1 Wft en financiële producten

 • De Wft onderscheidt onder meer:
  - financiële producten
  - financiële instrumenten
  - financiële diensten
 • Financiële producten vallen uiteen in:
  - eenvoudige financiële producten
  - impactvolle financiële producten
  - complexe financiële producten
 • Onder financieel product wordt begrepen:
  - een beleggingsobject
  - een betaalrekening (met daaraan verbonden betaalfaciliteiten)
  - elektronisch geld
  - een recht van deelneming in een beleggingsinstelling
  - een krediet
  - een spaarrekening (met spaarfaciliteiten)
  - een verzekering of een ander product
 • In welke drie categorieën vallen financiële producten uiteen?
  Eenvoudige -, impactvolle - en complexe producten.
 • 1.1 Eenvoudige financiële producten

 • Volgens de Wft zijn eenvoudige financiële producten:
  • betaalrekeningen
  • spaarrekeningen, tenzij er een koppeling is tussen rentevergoeding en koersontwikkeling
  • elektronisch geld
  • consumptief krediet tot € 1.000,-
 • 1.2 Impactvolle financiële producten

 • Wat wordt er volgens de Wft verstaan onder impactvolle producten?
  Producten waarvan het gebruik door de consument ingrijpende gevolgen kan hebben.
 • Tot de impactvolle producten worden onder meer gerekend:
  • creditcards
  • hypothecair krediet
  • consumptief krediet boven € 1.000,-
  • spaarrekeningen met een koppeling tussen rentevergoeding en koersontwikkeling
  • inkomensvervangende verzekering, zoals a.o. en hypotheekopvang
  • effectenkrediet
  • combinaties van twee of meer impactvolle financiële producten
  • lijfrenteverzekering
 • 1.3 Complexe financiële producten

 • Complexe producten zijn producten waarvoor geldt dat de aard, de gevolgen en de risico's van het product voor de gemiddelde klant niet goed te overzien en te waarderen zijn.
 • Volgens de Wft vallen de volgende financiële producten onder de definitie van complexe financiële producten:
  • combinatieproducten (waarbij de waarde van ten minste één product afhankelijk is van de ontwikkeling op de financiële markten, zoals een beleggingsverzekering)
  • aandelen of participaties in een beleggingsinstelling
  • levensverzekeringen, zoals een spaar- , kapitaal- of lijfrenteverzekering
  • combinatiehypotheken
  • beleggingsobjecten, zoals een teakfonds
  • een combinatie van twee of meer van de hiervoor genoemde producten
 • Onder welke categorie producten valt volgens de Wft een kapitaalverzekering?
  Complex financieel product.
 • Complexe producten zijn altijd ook impactvol.
 • 1.4 Financiële instrumenten

 • De financiële instrumenten die de Wft onderscheidt, laten zich als volgt indelen:
  • effect
  • geldmarktinstituut
  • recht van deelneming in een beleggingsinstelling
  • optie, future, swap of rentetermijncontract dat betrekking heeft op effecten, valuta, rendementen e.d.
  • afgeleid instrument voor de overdracht van kredietrisico
  • financieel contract ter verrekening van verschillen
 • 1.5 Financiële diensten

 • De Wft rekent onder financiële diensten de volgende diensten:
  • aanbieden
  • adviseren
  • beheren
  • bemiddelen
  • herverzekeringsbemiddelen
  • optreden als clearinginstelling
  • optreden als gevolmachtigde agent
  • verlenen van een beleggingsdienst
  • verrichten van een beleggingsactiviteit
 • 1.6 Verzekerings- en kredietvormen zonder vergunning

 • Niet alle verzekerings- en kredietvormen aanbieders vallen onder de Wft-bepalingen en hoeven geen vergunning van de DNB of AFM te hebben.
 • 1.6.1 Verzekeringsvormen

 • Wanneer verzekeringen voldoen aan de volgende vijf voorwaarden, vallen ze niet onder de Wft:
  1. het verzekeringsproduct zelf is niet 'moeilijk'
  2. het is geen leven- of aansprakelijkheidsverzekering
  3. de looptijd is minder dan 5 jaar, en de premie is minder dan € 500,-
  4. de bemiddelaar erin heeft een ander hoofdberoep dan verzekeringsbemiddelaar 
  5. de verzekering is een aanvulling op een dienst of een geleverde zaak.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat houdt vrijwillige inkoop van AOW in?
De ontbrekende AOW opbouwjaren kunnen worden ingekocht bij de Sociale Verzekeringsbank.
Wat houdt de kostendelersnorm in?
Deze houdt in dat de uitkering van een uitkeringsgerechtigde verlaagd wordt als deze met één of meer meerderjarige mensen een woning en kosten deelt. Hoe meer meerderjarigen een woning delen, hoe lager de uitkering van de desbetreffende uitkeringsgerechtigde.
Waarom is afkoop van een pensioen van een DGA wel mogelijk?
Het afkoopverbod volgens de PW geldt voor een DGA niet.
In welke box en tegen welk vast tarief worden inkomsten uit aanmerkelijk belang voor de inkomstenbelasting gezien?
In box 2 tegen 25%.
Waardoor wordt de solvabiliteit van een onderneming grotendeels bepaald?
Door de omvang van het aansprakelijk vermogen van de onderneming.
Wat is het grote verschil tussen vaste activa en vlottende activa?
Vaste activa gaat minimaal een jaar mee en vlottende activa niet.
Wanneer is er sprake van een stille maatschap?
Als de maten alleen onderling de kosten delen zonder dat zij als maatschap naar buiten treden.
Wat hebben rechtspersonen als gemeenschappelijk kenmerk?
De wet kent hen rechtspersoonlijkheid toe.
Wat verstaat men onder de term dotatiegrondslag?
De winst vóór toepassing van de ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling, verhoogd met de betaalde premies voor een beroeps- of bedrijfstakpensioenfonds.
Hoe wordt bepaald hoeveel inkomstenbelasting een IB-ondernemer moet betalen?
Door de fiscale winst te berekenen.