Samenvatting Designing effective instruction

-
ISBN-10 0470522828 ISBN-13 9780470522820
175 Flashcards en notities
5 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Designing effective instruction". De auteur(s) van het boek is/zijn Gary R Morrison. Het ISBN van dit boek is 9780470522820 of 0470522828. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Designing effective instruction

 • 1 Inleiding in het instructieproces

 • Wat is het doel van een instructieontwerp?
  Leren makkelijker, effectiever en efficiënter te maken. Het verbeteren van prestaties om een instructieprobleem op te lossen.
 • Hoe kan de instructietijd worden verminderd?
  Door inhoud te beperken in tot de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een taak uit te voeren.
 • Wat is het verschil tussen een Subject Matter Expert (SME) en een instructieontwerper?
  SME ontwerpt vanuit inhoudelijk perspectief. Instructieontwerper ontwikkeld vanuit perspectief leerling (eerst probleem definiëren, dan bepalen welke kennis en vaardigheden nodig om dit op te lossen).
 • 1.1 Waarom een instructieontwerp?

 • Wat zijn de voordelen van een instructionele ontwerpbenadering bij de ontwikkeling van een training?
  Wordt geld bespaard (op lange termijn) en er worden systematisch dezelfde vargen gesteld (Welke info en vaardigheden zijn nodig om de taak uit te voeren?)
 • Onderscheidt specifieke beroepstraining en formeel onderwijs:
  - Training: nadruk (doel) is aanleren kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van specifieke taken. Lengte vd cursus wordt bepaald door inhoud (niet tijdsbestek).
  - Formeel onderwijs: doel is voorbereiden op meedraaien in samenleving. Focus is breed en meer gegeneraliseerd. Heeft een vast tijdsbestek (sep-jun), de inhoud wordt bepaal door tijdsbestek en aantal hfdst.
 • Wat zijn de voordelen van instructieontwerp in bedrijfsleven?
  Verminderen van de instructietijd en vergroten productiviteit werknemers.
 • 1.2 Wat is instructieontwerpen?

 • Instructieontwerp = gebruik van systematisch ontwerpproces, gebaseerd op kennis v leertheorieën, informatietechnologie, systematische analyse, onderwijskundig onderzoek en managementmethoden.
 • Het ontwerp begint met het  identificeren van het prestatieprobleem. Wordt ontworpen vanuit perspectief leerling. Deze vraag gesteld: welke factoren beïnvloeden leeruitkomsten? Moet gekeken worden naar welk niveau leerling moet bereiken en welke instructiestrategieën hiervoor geschikt zijn.
 • Onderscheidt instructieontwikkeling en instructieontwerp:
  Instructieontwikkeling wordt gedefinieerd door instructieproces: de vertaling van het instructieontwerp naar instructiematerialen.
 • Wat is menselijke prestatietechnologie?
  Richt zich op maximaliseren van de menselijke prestaties op werkgebied. Nadruk op identificeren van prestatieprobleem en de oorzaak hiervan. Heeft een breder perspectief dan een trainer (niet-training interventies ook mogelijke oplossing).
 • Waarom overlappen menselijke prestatietechnologie en het ontwerpen van instructie elkaar?
  Een goede prestatietechnicus heeft kennis over het ontwerpen van een instructie, en een goede instructieontwerper heeft kennis over de menselijke prestatietechnologie.
 • In welke context kan een instructieontwerp worden toegepast?
  In elke situatie waarin men een taak uit moet voeren.
  - Bedrijfsleven en overheid (technische training, zachte vaardigheidstraining, management en supervisietraining, verkooptraining)
  - Medische sector
  - Het leger
  - Onderwijs
 • 7 aannames die ten grondslag liggen aan instructieontwerpproces:
  1. Aandacht voor systematische procedure (ordelijke volgorde v ontwikkelen en evalueren) en specificiteit voor het behandelen van details
  2. Begint met identificeren v instructieprobleem (welke kennis en vaardigheden nodig om dit op te lossen?). 
  3. Primair ontworpen voor gebruik door instructieontwerpen en planningsteam (onderscheidt instructieontwerpdocumenten en instructiematerialen).
  4. Planning moet zorgen voor bevredigend prestatieniveau (niet minimaal prestatieniveau).
  5. Succes is afhankelijk van nauwkeurigheid van informatie gebruikt tijdens proces.
  6. Richt zich op individu (ipv inhoud)
  7. Er is geen beste manier van ontwerpen. 

 • Welke 7 aannames liggen ten grondslag aan instructieontwerpmodel?
  1. Aandacht systematische procedure en specificiteit voor behandelen details
  2. begin met identificeren v instructieprobleem
  3. ontworpen voor instructieontwerpers en planningsteam
  4. planning zorgen voor bevredigend prestatieniveau
  5. succes afhankelijk v nauwkeurigheid informatie
  6. gericht op individu
  7. er is geen beste manier v ontwerpen.
 • 1.3 Overzicht van ontwerpmodel

 • Welke fundamentele elementen bevat een instructiemodel?
  • Leerlingkenmerken (voor wie?)
  • Leerdoelen (wat leren?)
  • Instructiestrategieën (Hoe inhoud of vaardigheid beste geleerd?)
  • Evaluatieprocedures (Hoe wordt bepaald dat leerdoelen zijn bereikt?)
 • Noem de 9 basale elementen van het instructieontwerpproces?
  1. Instructionele problemen  (identificatie prestatieprobleem).
  2. Leerlingkenmerken (identificeer niveau, voorkennis of werkervaring)
  3. Taakanalyse (welke kennis en vaardigheden nodig voor bereiken leerdoelen)
  4. Instructiedoelen (wat moet leerling leren, sturen instructieotwerpproces, bepalen of instructie daadwerkelijk is gericht op oplossen prestatieprobleem)
  5. Bepalen volgorde van de inhoud.
  6. Instructiestrategieën (info aanbieden zodat het geïntegreerd wordt)
  7. Ontwerpen van de boodschap (woorden en beelden georganiseerd)
  8. Ontwikkeling van de instructie (voorgaande stappen samengevoegd)
  9. Bepalen evaluatie-instrumenten (leerdoelen bereikt?)
 • Welke 8 processen lopen rond instructieprobleem heen (buitenste cirkel)?
  1. Planning en projectmanagement (verschilt per project).
  2. Ondersteunde diensten (omvang project bepalend voor hoeveelheid ondersteuning)
  3. Formatieve evaluatie en revisie (meerdere keren geëvalueerd)
  4. Implementatie (invoering nieuw systeem moet worden gepland, begint vroeg in proces)
  5. Summatieve evaluatie (in welke mate zijn instructiematerialen effectief?)
  6. Confirmatieve evaluatie (in welke mate blijft instructieontwerp over tijd effectief?)
 • Welke drie belangrijke personen zijn betrokken bij instructieontwerpproces?
  1. Instructieontwerper: verantwoordelijk voor ontwerpen v instructie, bestuurt alle aspecten proces.
  2. Subject Matter Expert (SME): geeft informatie over inhoud en controleert dit. 
  3. Beoordelaar: ontwikkelen evaluatie-instrumenten, verzamelen en interpreteren date en bepalen effectiviteit en efficiëntie v instructie.
 • Kritiekpunten:
  • Is instructieontwerpproces niet een mechanistische methode ipv een menselijke methode om instructie te plannen? Voorstanders: wel als alle elementen worden behandeld als geïsoleerde stappen. Tegenstanders: proces is flexibel, integratieve benadering en aandacht kenmerken v iedere leerling.
  • Ontmoedigt het creativiteit in het onderwijs?
   Nee, maakt gebruik alle elementen vh proces om creatieve instructie te ontwerpen.
  • Gaat er niet meer aandacht uit naar onmiddellijke leeruitkomsten van laag niveau ipv lange termijn uitkomsten op hoger niveau?          
   Nee, is gebaseerd op cognitieve strategieën, ontw vaardigheden op hoger niveau zoals analyse, probleemoplossing.
  • Ontwerpen duurt lang? 
   Zien als investering en het alternatief is nog duurder.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn de vier informatieverwerkingsstrategieën van Jonassen waarmee je de leerlingen kunt motiveren? (generatieve strategieën)
 1. Terughalen (recall): voor feiten. (Herhalen, repetitie en ezelsbruggetjes).
 2. Integratie: in eigen woorden samenvatten (parafraseren, bedenken vragen)
 3. Organisatie: helpt om nieuwe kennis aan oude te koppelen. (analyse van kernideeën en categoriseren).
 4. Elaboratie: eigen ideeen aan nieuwe info koppelen (mentale modellen, verbanden leggen voorkennis en nieuwe info).
Wat houdt de Prerequisiete methode van Gagner in?
Welke kennis/vaardigheden zijn nodig voor aanleren volgende vaardigheden?
 • Prerequisieten (voorwaarden voor aanleren vaardigheid)
 • Deel-geheel analyse: leert steeds deeltjes aan en uiteindelijk moet je het kunnen.
 • Bottum-up sequentie

Nadeel: Je leert deeltaken, dus verliest de hele taak uit het oog.

Wat houdt de elaboratie (zoomlens) methode van sequentieren in?
Je hebt de epitoom (de kern), daarna ga je steeds verder inzoomen: 1e elaboratie, 2e elaboratie etc.
Leerling gaat steeds verder kijken hoe het nu precies in elkaar zit. Dit is meer ontdekkend voor leerling!
Wat houdt de concept gerelateerde methode van sequentieren in?
Aansluiten bij hoe wij de wereld conceptueel organiseren (in begrippen)
 • Klasse relaties (taxonomisch)
 • Propositie relaties (relationeel, verband tussen proporties, daarna pas proportie aanleren)
 • Elegantie (taakstructuur, begin concreet en simpel, daarna abstract en complex)
 • Logische vereisten
Wat houdt de wereld gerelateerde theorie in?
Gaat in op inhouden die objecten, mensen of gebeurtenissen representeren.
 • Ruimtelijke relaties (volgorde bepaald door fysieke lay-out, vb van bloem: begin bloem, eindig bij wortels)
 • Temporele relaties (volgorde bepaald door volgorde van stappen)
 • Fysieke attributen (volgorde bepaald door volgorde van dezelfde kenmerken)

Manier sluit aan bij de doelgroep (vb autoverkoper)

Wat houdt de leergerelateerde theorie in?
 • Prerequistiete informatie
 • Bekendheid
 • Moeilijkheid
 • Interesse
 • Ontwikkelingstheorie

Check de doelgroepanalyse! En leer-gerelateerd is altijd het uitgangspunt!

De sequentering van de leerinhouden van de instructie kan worden gedaan ahv het model van Gagner en het model van Postner & Strike. Welke 3 sequenteervormen bevat het model van Postner en Strike?
 • Leren gerelateerd
 • Wereld gerelateerd
 • Concept gerelateerd
Welke vier stappen doorloop je om een instructiedoel vast te stellen?
 1. Bekijk taakanalyse en identificeer welke kennis, vaardigheden en houdingen moeten worden beheerst om instructieprobleem op te lossen?
 2. Categoriseer de taakanalyses in clusters
 3. Stel voor ieder doel of behoefte een instructiedoel vast
 4. Stel instructiedoelen vast voor de overige info.
Op welke analyses zijn de leerdoelen gebaseerd?
 • Probleemanalyse
 • Taakanalyse (kan pas na taakanalyse worden uitgevoerd)
Wat zijn de moeilijkheden en de nadelen bij het vaststellen van leerdoelen?
Moeilijkheden: een doel moet ondubbelzinnig zijn en iedereen moet het doel op dezelfde manier kunnen interpreteren.
Nadelen: geen overeenstemming wbt formuleren leerdoelen.