Samenvatting Deskundig hulpverlenen : een model, methoden en vaardigheden

-
ISBN-10 9023248295 ISBN-13 9789023248293
421 Flashcards en notities
13 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Deskundig hulpverlenen : een model, methoden en vaardigheden". De auteur(s) van het boek is/zijn Gerard Egan het Engels K E Jurgens. Het ISBN van dit boek is 9789023248293 of 9023248295. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Deskundig hulpverlenen : een model, methoden en vaardigheden

 • 1 Wat is hulpverlening 18

 • 1.1 Formele en informele hulpverleners: een korte geschiedenis.
  Er zijn mensen die  onder de juiste omstandigheden, anderen kunnen helpen greep te krijgen op de problemen in hun leven.

  1e groep: In de westerse culturen heeft het geleid tot het ontstaan van een groot aantal hulpverlenende beroepen: psychiaters, psychotherapeuten, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers.

  2e :Para professionele hulpverleners omvat oa: artsen, tandartsen, verpleegkundigen, politiemensen, OvJ, advocaten, leraren, organisatieadviseurs, HRM managers en leidinggevenden.

  Naast beroepsmatige hulpverleners kan iedereen worden toegevoegd die probeert om familieleden, vrienden, kennissen, vreemden en niet in de laatste plaats zichzelf te helpen greep te krijgen op de problemen in het leven.
 • Tot welke hulpverlenende groepen in westerse culturen heeft andere helpen geleid?
  Psychiaters, psychotherapeuten, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers
 • wat zijn para professionele hulpverleners in westerse culturen?
  Artsen, tandartsen, verpleegkundigen, politiemensen, OvJ, advocaten, leraren, organisatieadviseurs, HRM managers en leidinggevenden.
 • welke hulpverleners kennen we in westerse culturen naast de beroepsmatige hulpverleners?
  familieleden, vrienden, kennissen, vreemden en zichzelf.
 • 1.1 Formele en informele hulpverleners: een korte geschiedenis 20

 • 1.1 Formele en informele hulpverleners: een korte geschiedenisDoor de eeuwen heen zijn er mensen die onder de juiste omstandigheden anderen kunnen helpen greep te krijgen op de problemen in hun leven.
  1e groep beroepsbeoefenaars: In westerse culturen heeft dit geleid tot het ontstaan van een groot aantal hulpverlenende beroepen: psychiaters, psychotherapeuten, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers.

  2e groep beroepsbeoefenaars: para-professionele hulpverleners: artsen, tandartsen, verpleegkundigen, politiemensen, officieren van Justitie, advocaten, leraren, organisatieadviseurs, HRM managers en leidinggevenden.

  En iedereen die probeert om familieleden, vrienden, kennissen, vreemden en niet in de laatste plaats zichzelf te helpen greep te krijgen op problemen in het leven.
 • Beschrijf hulpverlenende beroepen in westerse culturen  die door de eeuwen heen zijn ontstaan.
  psychiaters, psychotherapeuten, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers.
 • Beschrijf een 2e groep beroepsbeoefenaars, niet zijnde formele hulpverleners
  artsen, tandartsen, verpleegkundigen, politiemensen, officieren van Justitie, advocaten, leraren, organisatieadviseurs, HRM managers en leidinggevenden.
 • Wie kunnen er worden toegevoegd aan het rijtje professionele hulpverleners en de niet zijnde formele hulpverleners
  En iedereen die probeert om familieleden, vrienden, kennissen, vreemden en niet in de laatste plaats zichzelf te helpen greep te krijgen op problemen in het leven.
 • 1.2 Waar het om gaat bij hulpverlenen 20

 • Drie belangrijkste doelstellingen van hulpverlening
  Levens verbeterende resultaten. Cliënten helpen hun problemen effectiever aan te pakken en om niet of te weinige gebruikte mogelijkheden en kansen vollediger te kunnen ontwikkelen.
  Aanleren van zelfredzaamheid. Help cliënten zichzelf beter te helpen in het dagelijks leven.
  Ontwikkelen van preventie mentaliteit. Help cliënten een actie georiënteerde preventiementaliteit te ontwikkelen. Voorkomen van problemen.
 • Waarom zoeken mensen hulp?
  Vanwege probleemsituaties, gemiste kansen en/of ongebruikte mogelijkheden
 • Waar gaat het om bij hulpverlenen?
  Twee vragen waar het om draait in de hulpverlening:
  - Waarom zoeken mensen hulp of worden daarnaar doorverwezen?
  - Wat zijn de voornaamste  doelen in het hulpverleningsproces?

  1.2.1 Cliënten met probleemsituaties, gemiste kansen en ongebruikte mogelijkheden 

  1e  ingang voor hulpverlening zijn probleemsituaties:
  Cliënten vragen hulp omdat zij te kampen hebben met crises, problemen, twijfels, frustraties of zorgen.

  definitie probleemsituaties: ingewikkelde en verwarrende problemen in het leven waar mensen niet goed mee omgaan.

  Probleemsituaties ontstaan: in omgang met onszelf, met anderen, met sociale omstandigheden, organisaties en instituties waar we in ons leven mee te maken hebben.

  Doel van hulpverlenen: niet om problemen op te lossen, maar mensen in problemen te helpen daar effectiever mee om te gaan.

  problemen : bieden kansen om te leren.

  2e ingang voor hulpverlening zijn gemiste kansen en ongebruikte mogelijkheden:
  Gemiste kansen en ongebruikte mogelijkheden. het gaat niet om wat er misgaat, maar om wat er beter zou kunnen.
 • Hoe ontstaan probleemsituaties?
  In onze omgang met onszelf, met anderen en met de sociale omstandigheden, organisaties en instituties waar we in ons leven mee te maken hebben.
 • Om welke 2 vragen draait het in de hulpverlening?
  Waarom zoeken mensen hulp of wordt daarnaar doorverwezen?

  Wat zijn de voornaamste doelen in het hulpverleningsproces?
 • Wat is het doel van hulpverlenen?
  Mensen te helpen effectiever met hun problemen om te gaan, of zelfs hun voordeel ermee te doen met de nieuwe mogelijkheden die het leven biedt.
 • definitie probleemsituatie
  Ingewikkelde en verwarrende problemen in het leven waar mensen niet goed mee om kunnen gaan.
 • Wat is de positieve kant van problemen?
  Ze bieden kansen om te leren.
 • Wat is het doel van hulpverlenen
  doel is  niet om problemen op te lossen, maar mensen in problemen te helpen daar effectiever mee om te gaan
 • Wat zijn de drie belangrijkste doelstellingen van hulpverlenen?
  1. het vermogen van cliënten om specifieke problemen in het leven te hanteren of gemiste kansen en ongebruikte mogelijkheden te benutten (levensverbeterende resultaten)
  2. het algemene vermogen om problemen te hanteren en kansen in het leven dagelijks te benutten (zelfredzaamheid)
  3. het voorkomen van bovenstaande problemen (preventieve mentaliteit)
 • 1.2.2 de drie belangrijkste doelstellingen van hulpverlening
  1) levensverbeterende resultaten
  uitvloeisel doel 1= hulpverlening gaat over constructieve veranderingen die leiden tot resultaten, uitkomsten, prestaties en effecten die het leven structureel verbeteren= resultaatgericht werken.

  managed care: financiële vergoedingen hangen af van geprotocolleerde behandelplannen.

  2) aanleren van zelfredzaamheid.
  De meeste mensen hebben niet geleerd om problemen systematisch te benaderen en de meesten zijn ook niet goed in het herkennen van kansen en mogelijkheden.

  ontwikkelen essentieel beschouwde levensvaardigheden: problemen hanteren, kansen herkennen en benutten, verstandige besluiten nemen, relaties met andere mensen onderhouden.

  Hulpverlening op zijn best geeft cliënten de middelen om zichzelf te helpen.

  3)ontwikkelen van een preventiementaliteit
  Nadeel van preventie is dat de voordelen van preventie bijna altijd onzichtbaar is.
  Het kost energie om preventie aantrekkelijk te maken.
 • Wat is essentieel bij het aanleren van zelfredzaamheid?
  Dat de hulpverlener de benodigde kennis en vaardigheden over kunnen dragen.
 • Benoem de drie belangrijkste doelstellingen van hulpverlening
  leven verbeterende resultaten
  aanleren van zelfredzaamheid
  ontwikkelen van een preventiementaliteit
 • Wat is het nadeel van preventie?
  Dat de voordelen bijna altijd onzichtbaar zijn
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wie kunnen er worden toegevoegd aan het rijtje professionele hulpverleners en de niet zijnde formele hulpverleners
En iedereen die probeert om familieleden, vrienden, kennissen, vreemden en niet in de laatste plaats zichzelf te helpen greep te krijgen op problemen in het leven.
Beschrijf een 2e groep beroepsbeoefenaars, niet zijnde formele hulpverleners
artsen, tandartsen, verpleegkundigen, politiemensen, officieren van Justitie, advocaten, leraren, organisatieadviseurs, HRM managers en leidinggevenden.
Beschrijf hulpverlenende beroepen in westerse culturen  die door de eeuwen heen zijn ontstaan.
psychiaters, psychotherapeuten, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers.
Noem 3 hoofd punten met bijbehorende subpunten  aangaande volwassenheid en sociaal emotionele intelligentie (ideaaltypering)
1) Volwassen mensen zijn zelfmanagers (zelfbewustzijn, zelfbeheersing, persoonlijke verantwoordelijkheid)
2) Volwassen mensen zijn in staat om relaties te onderhouden. (empathie, communicatie, interpersoonlijke relaties)
3) volwassen mensen staan in contact met de wereld om hen heen.
Benoem de drie belangrijkste doelstellingen van hulpverlening
leven verbeterende resultaten
aanleren van zelfredzaamheid
ontwikkelen van een preventiementaliteit
Wat is het doel van hulpverlenen
doel is  niet om problemen op te lossen, maar mensen in problemen te helpen daar effectiever mee om te gaan
definitie probleemsituatie
Ingewikkelde en verwarrende problemen in het leven waar mensen niet goed mee om kunnen gaan.
Om welke 2 vragen draait het in de hulpverlening?
Waarom zoeken mensen hulp of wordt daarnaar doorverwezen?

Wat zijn de voornaamste doelen in het hulpverleningsproces?
welke hulpverleners kennen we in westerse culturen naast de beroepsmatige hulpverleners?
familieleden, vrienden, kennissen, vreemden en zichzelf.
wat zijn para professionele hulpverleners in westerse culturen?
Artsen, tandartsen, verpleegkundigen, politiemensen, OvJ, advocaten, leraren, organisatieadviseurs, HRM managers en leidinggevenden.