Samenvatting Developmental Psychology 2/ePatrickLemand and Andy Bremner

-
ISBN-10 0077175190 ISBN-13 9780077175191
366 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Developmental Psychology 2/ePatrickLemand and Andy Bremner". De auteur(s) van het boek is/zijn LEMAN. Het ISBN van dit boek is 9780077175191 of 0077175190. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Developmental Psychology 2/ePatrickLemand and Andy Bremner

 • 1 College 1 - H1&2

 • Door welke dingen kan pesten zich ontwikkelen? (6)
  - genetische aanleg
  - psychopathie
  - positive reinforcement
  - populariteit
  - optreden leerkracht
  - verdedigers
 • Wat is het verschil tussen continu model van ontwikkeling en discontinu model?
  Continu > studietijd, woordkennis ? Stijgende lijn
  dicontinu > gaan staan > trap lijn
 • Wat is de critical period?
  Een periode (leeftijd) waarbinnen een gebeurtenis/gebeurtenissen noodzakelijk zijn voor een typische ontwikkeling (taal) > als honden niet voor een bepaalde leeftijd blootgesteld worden aan mensen, kunnen ze nooit mensenvrienden en dus een huisdier worden
 • Wat is de sensitive period?
  Een periode (leeftijd) waarbinnen een gebeurtenis/gebeurtenissen belangrijk zijn voor een typische ontwikkeling, zonder de gebeurtenissen kan de typische ontwikkeling nog wel gebeuren > kind taal aanbieden, anders wordt het moeilijker om te leren maar het is wel mogelijk
 • Wat zijn de leer-mogelijkheden uit cross-cultureel onderzoek? 4
  - co-sleeping
  - familieverplichtingen
  - naschoolse activiteiten
  - tijgermoederen
 • Wat is de fallische fase uit de onwikkelstadia van Freud?
  3-5/6 jaar. Plezier uit genitaliën. Seksuele aantrekking tot ouder van andere geslacht. > problemen met autoriteit en relaties.
 • Wat is de latente fase uit de ontwikkelstadia van Freud?
  5/6-adolescentie. Vrede, focus of opleiding, vriendschap en hobby's.
 • Wat is de maturational theory (Gesell en McGraw)?
  Evolutie geeft ons een biologische agenda in ons DNA, hierdoor zullen vaardigheden vanzelf tevoorschijn komen in een vaste volgorde > volgorde controle babies: lippen&tong/ogen/nek/schouders/armen/handen/vingers/voeten
  zitten/staan/lopen/rennen
 • Hoe werkt de ethologische methode van Konrad Lorenz (imprinting)?
  Biologische en plotselinge vorm van attachment > kinderen observeren in natuurlijke omgeving > zie je het in veel culturen, helpt het met overleven?
 • Wat dacht John Bowlby over probleemgedrag?
  Dat kwam door scheiding van de moeder > moeilijkere relaties met anderen en psychopathie > band met moeder nodig in kritieke fase voor goede ontwikkeling
 • Wat is waar over 'natuurlijkheid'?
  Niet alles wat natuurlijk is, is wenselijk/goed en niet alles wat onnatuurlijk is, is onwenselijk/verkeerd
 • Waaruit bestaat de bronfenbrenner?5
  Microsysteem, mesosysteem, ecosysteem, macrosysteem en chronosysteem
 • Wat is Psychodynamische perspectief?
  Focus op innerlijke, onbewuste krachten. Gedrag wordt aangestuurd door innerlijke onbewuste kracht. Dit wordt beïnvloed door je omgeving en ervaringen.
 • Wat is Psychosociale theorie (Erikson)?
  Een theorie waarin kinderen ontwikkelen in stadia waarin ze taken voltooien waarbij ze betrokken zijn met hun sociale omgeving.
 • Wat is de Sociaal-culturele theorie van Vygotsky?
  =De ontwikkeling van een kind is het best te begrijpen in relatie met de sociale en culturele ervaringen. Kinderen ontwikkelen met behulp van sociale interactie met verder ontwikkelde mensen en ze gebruiken hulpmiddelen uit hun culturele omgeving
 • Wat is Piagets theorie?
  Een theorie waarbij een kind actief op zoek is naar nieuwe informatie om de wereld te begrijpen. Ze ontwikkelen zich door theorieën te bedenken en deze zelf uit te testen. (kleine wetenschappertjes) actie = kennis
 • Wat is Bayes’s stelling?
  De kinderen hebben een idee van wat iets is, dit is kennis die ze al hebben. Door dit uit te testen komen ze erachter of het juist of onjuist is. Wanneer het juist is zijn ze ontwikkeld, want dan weten ze het zeker.
 • Wat is Bayesian modelleren?
  Een model wat de waarschijnlijkheid tussen informatie en voorwerpen laat zien. Het model gaat erover of kinderen de relaties tussen verschillende dingen begrijpen. Kinderen hebben een idee over een bepaald iets, ze hebben als kennis, en als ze dit uittesten en het blijkt waar te zijn, dan zijn ze ontwikkeld. Ze hebben dan dus een idee over een bepaald iets en volgende keer weten ze dus wat er zal gebeuren hierbij. > krant, newspaper 
 • Wat zijn Connectionistische modellen?
  Computermodel dat de neurale netwerken in het hoofd heeft nagemaakt. De input gaat erin en de output gaat eruit. In het model wordt informatie gegeven hoe dit proces in het neurale netwerk gaat.
 • Wat is de Neo-piagets theorie?
  Hierbij wordt de informatieverwerkingstheorie gecombineerd met de theorie van Piaget. De theorie van Piaget is gebaseerd op verbeteringen van geheugen en motoriek en dit heeft te maken met informatieverwerking. Net als bij Piaget gebeurd het in fases.
 • Wat is de Informatieverwerkingstheorie?
  Hier wordt gekeken naar in input en output bij kinderen. De input (informatie) gaat het kind in, hier doet het kind iets mee en uiteindelijk is er een reactie, de output. Bij de informatieverwerkingstheorie wordt gekeken wat er gebeurd in de fase tussen de input en output, dus wat er in het hoofd gebeurd.
 • Wat is ID?
  De instinctieve drijfveer van een persoon
 • Wat is Ego?
  Component van een persoon die zijn behoeften probeert te bevredigen door geschikt, sociaal en geaccepteerd gedrag te vertonen.
 • Wat is Superego?
  Kinderen maken hun eigen regels door hun ouders of sociale moralen en ze ontwikkelen een geweten. Ze hebben het vermogen om morele waarde aan hun gedrag te geven.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is savant?
Als een kind een ongewoon talent heeft voor iets
Wat is de neuroanatomie bij ADHD?
- Totale cerebrale volume en rechter hersenhelft kleiner
- volumereducties in kleine hersenen, corpus callosum, enkele frontale gebieden
Wat is comorbiditeit?
Het gelijktijdig voorkomen van twee of meerdere probleemgedragingen
Wat is etiologie?
In de geneeskunde en psychiatrie, de oorzaken van een specifieke aandoening
Wat is equifinality?
Kinderen kunnen hetzelfde ontwikkelingsresultaat bereiken als gevolg van verschillende ontwikkelingstrajecten
Wat is multifinality?
Kinderen met hetzelfde ontwikkelingsuitgangspunt kunnen zich anders ontwikkelen vanwege verschillende omgevingsomstandigheden
Wat is catharsis?
Ontladen van agressieve impulsen door feitelijke of symbolische agressieve handelingen uit voeren die geen andere persoon raken > boksen
Wat zijn oorzaken van agressie?5
- biologisch > instinct, hormonen
- opvoeding, ouders, SES
- sociale leertheorie > kind doet iemand na
- tv, computerspellen
- vriendschappen, lidmaatschap 'gang'
Wat is relationele agressie?
Interpersoonlijke relaties beschadigen of vernietigen dmv het uitsluiten van een ander , roddelen of reputatie verpesten
Wat is vijandige agressie?
Agressief gedrag richten op een bepaald persoon of groep, bekritiseren, belachelijk maken