Samenvatting Diagnostiek, leerlingbegeleding, kind en context

-
108 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Diagnostiek, leerlingbegeleding, kind en context

 • 17 LVB

 • Welke twee belangrijke dingen moet je meenemen over LVB?
  1) de problematiek is meervoudig en niet enkel uit verminderde verstandelijke vermogens te bepalen. 
  2) focus op de leervermogens, niet op de beperkingen
 • 17.1 Definitie van een licht verstandelijke beperking

 • Definitie van een verstandelijke beperking
  Een stoornis die ontstaat tijdens de ontwikkelingsperiode en die zowel beperkingen in het intellectueel functioneren omvat als beperkingen in het adaptief functioneren op conceptueel sociaal en praktisch vlak.
 • Welke IQ score wordt volgens de AAIDD gezien als indicatie voor een (L)VB?
  Lager dan 70.
 • Wat wordt bedoeld met adaptief gedrag?
  Gedag wat passend is bij de leeftijd en in een bepaalde cultuur waarmee iemand de persoonlijke onafhankelijkheid en sociale verantwoordelijkheid laat zien. Hier vallen drie vaardigheden onder:
  1. conceptuele vaardigheden
  2. sociale vaardigheden
  3. praktische vaardigheden
 • Wat gebruikt de DSM-V ipv IQ al  grens om LVB te definiĆ«ren?
  Het niveau van adaptief gedrag. Terug te zien in:
  problemen met schoolse vaardigheden, beperkingen bij executieve functies e.d., geheugen problemen en minder ontwikkeld taal en communicatie vermogen. Minder begrip van risico en weinig zelfredzaamheid.
 • 17.2 LVB in de zorgcontext

 • Op welke scholen zien we vooral de kids met LVB?
  Het sbo en het praktijkonderwijs. Dit valt onder regulier onderwijs.
  En daarnaast ook op het speciaal onderwijs, in cluster 3 en 4
 • 17.3 Kenmerken van LVB bij kinderen en jongeren

 • Wat laat het werkmodel zien? Specifieke factoren, bijkomstige kenmerken, komt tot uiting in en leidt tot...
  2 LVG specifieke factoren: beperkingen in IQ en adaptief vermogen. 
  Bijkomende kenmerken: leerproblemen, psychiatrische stoornissen, medisch-organische problemen, problemen in gezin en sociale context. 
  Komt tot uiting in: gedragsproblemen
  Leidt tot: chronische behoefte aan ondersteuning.
 • 17.3.1 algemene intelligentie

 • Wat is kenmerkend op een IQ test voor kinderen met LVB?
  Grote verschillen tussen de onderdelen in de test.
 • Wat is het verschil tussen gekristaliseerde intelligentie en vloeiende intelligentie? Welke cirkelredenering ontstaat als bijna alleen de eerste vorm gemeten wordt?
  Gekr intell gaat om het toepassen van geleerde dingen. Hierin spelen taal en cultuur een rol
  vloe intell gaat om nieuwe materialen en processen en daarmee inductieve en deductieve redeneren. 

  Als een kind slecht scoort op school en je onderzoekt dit vooral met de eerste vorm dan scoort een kind daar natuurlijk laag op want dezelfde vaardigheden zijn nodig als op school en dan gebruik je de lage score als verklaring voor de problemen op school. Dat is een cirkelredenering.
 • In het laagste IQ-bereik zie je een afvlakking van de verschillen in scores omdat..
  De test niet genoeg kan differentieren op dit gebied.
 • 17.3.2 cognitieve vaardigheden en informatieverwerking

 • Met welke twee dingen ervaren LVB-kinderen problemen?
  Abstract denken en probleemoplossend gedrag.
 • Ook de cognitieve functies van kinderen met LVB lopen achter. Welke test is hiervoor ontwikkeld? Naar welke vier domeinen wordt gekeken?
  CAS
  Hier worden vier diagnostische domeinen bekeken:
  aandacht, successieve informatie verwerking, simultane informatieverwerking en planning.
 • Wat is er aan de hand met het werkgeheugen en korte termijngeheugen van LVB kinderen?
  Beide minder ontwikkeld. Wat betreft het korte termijngeheugen is dit vooral zo is voor verbaal aangeboden seriĆ«le informatie zo is terwijl het visuele kortetermijngeheugen prima is. Het kan ook postiief evolueren.
 • Op welk vlak is voor LVB kinderen heel wat leer- en groeipotentieel mogelijk?
  Executieve functies
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke vaardigheden moeten explicieter getraind worden bij LVB-kinderen?
Sociale vaardigheden
Waar moet, net als bij alle kinderen aan voldaan worden?
De basisbehoeften, relatie competentie en autonomie
Algemene dingen die kunne helpen bij de ondersteuning van LVB-kinderen:
 • Expliciet aanleren en toepassen van (meta)cognitieve en probleemoplossende vaardigheden.
 • de leerroute altijd van concreet naar semi-concreet naar abstract volgen. 
 • visuele symbolen
 • expliciete verbanden leggen met de concrete toepassing in de wereld.
 • gebruik van mulitmedia
 • herhalen
 • actieve betrokkenheid stimuleren
 • diepe verwerking van de leerstof nastreven
Op het gebied van adaptief gedrag zijn speciale testen ontwikkeld namelijk;
 1. De sociale redzaamheidsschalen
 2. Vineland screener
Wat zijn problemen bij het afnemen van tests bij LVB-kinderen
 • De tests zijn in principe gemaakt voor kinderen met een normaal IQ
 • De kinderen zijn niet gemotiveerd voor dingen die lijken op schooltaken (meestal)
 • Sommige testen zullen vooral het verbale begripsvermogen meten en niet zozeer waar ze voor gemaakt zijn.
Waar moet men naar kijken voor verklarende en handelingsgerichte diagnostiek?
Naar alle domeinen van functioneren van het kind en de omgevingscontext.
Welke info is nodig voor een onderkennende en classificerende diagnose LVB?
Intelligentie en adaptief gedrag
Welke twee opvoedingsproblemen zien we bij LVB?
1) ouders onderkennen het probleem te weinig en kunnen door eigen zorgen  de extra zorg niet opbrengen.
2) overvragen of juist te veel in bescherming nemen van het kind waardoor de zelfstandigheidsontwikkeling belemmerd wordt.
Waar zien we achterstanden wat betreft motoriek?
Manuele handigheid, evenwicht en balvaardigheid
Welke twee redenen zijn er voor een hogere prevalentie ASS, ADHD en persoonlijkheidsstoornissen?
Individuele kenmerken van LVB-kinderen en gezinsfactoren.