Samenvatting Diagnostiek van alledaagse klachten

-
ISBN-10 9031383635 ISBN-13 9789031383634
486 Flashcards en notities
43 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Diagnostiek van alledaagse klachten". De auteur(s) van het boek is/zijn onder van T O H de Jongh, H de Vries, H G L M Grundmeijer. Het ISBN van dit boek is 9789031383634 of 9031383635. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Diagnostiek van alledaagse klachten

 • 1 diagnostiek van alledaagse klachten

 • Syncope en flauwvallen worden gebruikt bij systematische circulatoire oorzaak is.

  Wegraking is tijdelijke acuut beginnende, kortdurende, spontaan overgaande bewustelooshied.

  Cyncope is wegraking door cerebrale hypoperfusie.  Epilepsie is abnomale neuronale overactiviteit
 • Wat is het inhoudsaspect mbt tot wat de klager zegt?
  wat de klager letterlijk zegt
  is soms niet duidelijk (ik heb het benauwd)
 • Bij veel vormen van syncope is staande houding een belangrijke rol. Bij staan is het voor het lichaam moeilijker om hersenen van bloed te voorzien.

  Wat er normaal gebeurt is een initiële bloeddruk daling  die via de baroreflex leidt tot een compensatoire stijging hartslag freq. en bloeddruk. Hierdoor word cerebrale doorstroming in stand gehouden. Binnen 1 minuut na opstaan is een stabiele situatie. Bij veel mensen wordt het even zwart voor de ogen of zijn wat duizelig bij opstaan wat zich binnen 30 seconden herstelt. Dit is een normaal fenomeen.

  Bij een te grote daling bloeddruk treed eerst lichtheid in het hoofd op en daarna bewustzijnsverlies.
 • wat is het betrekkingsaspect mbt tot wat de klager zegt?
  de bedoeling die de klager heeft met het mededelen van de klacht
 • Vasovagale syncope, word gekenmerkt door gelijktijdige parasynpatische activatie (bradycardie) en orthosympatische remming (lage bloeddruk). perifere vaatweerstand daalt omdat vaatverwijding optreed. Hoe reflex precies werkt is onbekend, vermoedelijk sprake van hypovolemie.
 • wat houdt het biopsychosociale model in?
  niet alleen het biologische aspect van de klacht van de patiënt wordt meegenomen, er wordt ook gekeken naar de psychosociale kant van de klacht en de patiënt
 • DD bij syncope

  Reflex syncope (vasovagele syncope) Hersenen geven een vreemd commando dat hartslag verlaagd en bloedvaten verwijd.   

  Orthostatische   hypotensie - ZS is niet in staat bloeddruk instaande houding op peil te houden

  Hartziekten -   syncope door ritmestoornis of structureel stoornis.
 • wat is medicalisering?
  wanneer alledaagse sensaties worden voorzien van een medisch label
  voorbeeld: menstruatie, baring,
 • Reflexsyncope - 

  meestal een uitlokkend moment;  angst, pijn of staan.

  vasovagale syncope bevorderen zijn alle factoren die bloeddruk veralgen of ciruclerend volume verminderen bv  langstaan, warme omgeving, medicijnen (nitroglycerine,  diuretica) alcohol koorts en diarree.  Symptomen zijn bleekeid, misselijk en transpireren.


  Veel voorkomende uitlokkende factoren

  - langdurig staan
  - warme omgeving
  - snel opstaan vanuit hurk zitting of na lang zitten / liggen
  - fysieke uitputting           , honger uitdroging of bloedverlies
  - onverwachte pijn , onplezier schouwspel, geluid of geur
  - na inspaning
  - ziekten icm koorts of bedrust
  - persen
  -excessief alcohol gebruik , drugs
 • wat is disease mongering?
  wanneer de grens tussen ziek en niet-ziek wordt opgerekt om zo nieuwe afzetmarkten te creëren voor de farmaceutische industrie
  vb: risicofactoren zien als een ziekte (hypertensie), milde ziektes aftekenen als ernstige problemen, afkappunten van risicofactoren steeds scherper maken
 • Epilepsie- 
  Tonische aanvallen
  Bij een tonische aanval raakt iemand buiten bewustzijn en verstijft, vaak in een verwrongen houding. Als mensen staan, vallen ze vaak voorover. Er zijn geen spierschokken en het herstel is snel. Een tonische aanval lijkt op de krampfase van een tonisch-clonische aanval.

  Clonische aanvallen
  Zuiver clonische aanvallen zijn zeldzaam. Er treden bij clonische aanvallen alleen schokken op. De aanvallen komen vaak in series. Mensen verliezen het bewustzijn tijdens de aanval, maar herstellen zich snel na afloop. Deze aanvallen lijken op tonisch-clonische aanvallen zonder krampfase.
  bij syncope minder grove trekkingen als bij topisch/clonisch.  bij syncope meestal hooguit 10 trekkingen en bij gegeneraliseerd insult wel 100.

  Laterale tongbeed lijkt op insult maar een punt van de tong beet niet.

  Bij syncope geen inprentingstoornis,   wel moeheid en slaapneiging.
 • wat zijn vast elementen van het proces van disease mongering?
  overdrijven van de prevalentie
  benadrukken dat artsen het probleem onderdiagnosticeren
  suggereren dat elke vorm van de ziekte behandeld zou moeten worden
 • wat zijn vormen van medicalisering?
  screening
  risicofactoren
  pathologiseren van een biologische variant (kaalheid, zwangerschap en geboorte)
  deze dingen komen als ziektebeeld naar voren en er wordt een middel op gevonden terwijl het helemaal geen ziektebeelden zijn  
  psychiatrische diagnostiek
 • wat is het verschil tussen illness en disease?
  illness hoort thuis in de wereld van de ervaring 
  disease hoort thuis in de wereld van de medische theorie
 • wat zijn competition of cues?
  selectieve aandacht en negatieve affiniteit kunnen het waarnemen van symptomen versterken
  negatieve affiniteit = neiging om een negatieve emoties te ervaring
 • wat zijn ziektecognities?
  gedachten en interpretaties van symptomen of ziekte
 • wat is het common sense illness model?
  mensen koppelen met hun cognities hun illness aan een verklaring. Deze verklaring is voor de patiënt soms logisch, maar hoeft medisch niet te kloppen
 • wat zijn attributies?
  patiënten geven een verklaring aan het ontstaan en voortbestaan van hun klacht
 • wat is self-efficacy?
  de mate waarin een individu in staat is invloed uit te oefenen op de eigen klachten
 • wat is de locus of control?
  hoeverre iemand een externe verantwoordelijke aanwijst voor hoe het gaat 
  intern: ik kan zelf iets doen om longkanker te voorkomen
  extern: als ik longkanker krijg, is dat mijn lot
 • welke opties hebben patiënten om om te gaan met hun klacht?
  Niets doen
  Leken raadplegen
  Zelfzorg   
  Complementaire geneesmiddelen
  Professionele reguliere medische hulp
 • wat beïnvloed een patiént om met een klacht naar de dokter te gaan?
  kenmerken van patiënten
  eigenschappen van artsen
  structuur van gezondheidszorg
  cultuur
 • wat is sickness?
  naast illness en disease is er ook nog sickness
  dit is de ziekenrol
  vraag: ben ik ziek? ja --> patiënt
 • wat is de ziekenrol volgens Parsons?
  patiënt wordt tijdelijk ontheven van sociale verplichtingen
  patiënt wordt niet verantwoordelijk gehouden voor de ziekte
  patiënt is verplicht mee te werken om beter te worden
 • wat is risicodenken?
  mensen zijn constant bang voor gevaren om hun heen en peilen constant hun omgeving op gevaar om ziek te worden
 • wat is consultatiegedrag?
  de manier waarop mensen gebruikmaken van medische hulp
  consultatiegedrag wordt aangeleerd
 • Op welke manier kan een diagnose gesteld worden?
  Diagnose a vue
  herkenning aan de hand van ziektescripts
  pluis en niet pluis gevoel
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is er aan de hand bij een functionele syncope?
Er is dan sprake van een psychische oorzaak achter de syncope. Denk hierbij aan een depressie, angststoornis of alcoholafhankelijkheid. Typisch is ook dat aanvallen veelvuldig voorkomen (tot 10x per dag), dat ze erg lang duren (tot 30 min) en dat de ogen tijdens de syncope dicht zijn.
Wat zijn kenmerken van een orthostatische syncope?
 • bloeddruk daalt <3 min na opstaan >20 mmHg systolisch of >10 mmHg diastolisch
 • patiënt voelt het aankomen
 • medicijnen als antidepressiva, diuretica en antihypertensiva verhogen het risico. Antihypertensiva die een risico vormen zijn alfa-adrenerge blokkers en calciumantagonisten.
 • Ouderen aangedaan in 5 - 60% gevallen, soms icm DM of Parkinson.
Wat zijn uitlokkende factoren voor een reflexsyncope?
 • langdurig staan
 • warme of benauwde omgeving
 • snel opstaan vanuit hurkzit of na lang liggen of zitten
 • fysieke uitputting, honger uitdroging, bloedverlies
 • onverwachte pijn, onplezierig schouwspel, geluid of geur
 • na inspanning
 • ziekten icm bedrust en/of koorts
 • persen
 • excessief alcohol- of drugsgebruik
Hoe is een vasovagale syncope te onderscheiden van een orthostatische syncope?
Bij een vasovagale syncope is er vaak pijn, emotie of lang staan in het spel. 
Bij orthostatische hypotensie is er sprake van een niet goed functionerend autonoom zenustelsel door bijvoorbeeld diabetes mellitus, Parkinson en multisysteematrofie. 
Welke drie vormen van syncope onderscheiden we?
Reflexsyncope:
 • hersenen geven een 'vreemd' commando waardoor vasodilatatie optreedt en hartslag vertraagd --> gevolg is wegraking
 • voorbeeld vasovagale syncope


Orthostatische hypotensie:
 • het autonome zenuwstelsel is niet in staat de bloeddruk bij opstaan binnen de marges te houden waardoor men bewusteloos raakt door verminderde bloedtoevoer naar de hersenen


Hartziekte:
 • door een ritmestoornis of structurele afwijking
Bij hoeveel % van bevolking komen wegrakingen voor? En hoe is dit verdeeld?
De lifetime prevalentie is 35 - 50%, waarbij vrouwen iets vaker zijn aangedaan dan mannen. Hierbij geldt dat 80% de eerste aanval heeft voor het 30e levensjaar.
Hoe wordt een wegraking gedefinieerd?
Er is hierbij sprake van een tijdelijk, acuut beginnende, kort durende, spontaan overgaande bewusteloosheid.
Op welke manier kan een diagnose gesteld worden?
Diagnose a vue
herkenning aan de hand van ziektescripts
pluis en niet pluis gevoel
wat is consultatiegedrag?
de manier waarop mensen gebruikmaken van medische hulp
consultatiegedrag wordt aangeleerd
wat is risicodenken?
mensen zijn constant bang voor gevaren om hun heen en peilen constant hun omgeving op gevaar om ziek te worden