Samenvatting Dictaat microscopie

-
256 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Dictaat microscopie

 • 1 H1 Wat is licht?

 • Is licht een golf of een deeltje?
  Beide
 • Wat voor karakter heeft licht?
  Dualistisch karakter
 • Wat voor karakter wordt gebruikt voor licht-microspie?
  Golfkarakter
 • Wat is dispersie/kleurschifting?
  Het verschijnsel dat licht in de verschillende kleuren waaruit het bestaat wordt uiteengerafeld wordt
 • Wat zijn mechanische golven?
  Watergolven
 • Wat is het verband tussen snelheid, golflengte en frequentie?
  voortplantingssnelheid in m/s = golflengte in M x frequentie in Hz (= s−1)
 • Wat is licht voor verschijnsel?
  Golfverschijnsel
 • Wat is interferentie?
  Elkaars golven beïnvloeden
 • Interferentiepatroon
  Het ontstaan van een patroon doormiddel van een tralie verlicht met twee spleten
 • Wat zijn lichtgolven?
  Elektromagnetische golven (EM golven)
 • Wat zijn EM golven?
  Golven waarin energie zich uitbreidt met een snelheid van 3,00 · 108 m/s in vacuüm en hebben geen medium nodig om zich voort te planten
 • Zijn lichtgolven de enige Em golven?
  Nee licht vormt maar een heel klein deel van het Em spectrum
 • Hoe onderscheiden stralingen zich?
  De soorten stralingen in het EM spectrum onderscheiden zich doormiddel van hun golflengte.
 • Wat is de golflengte van 'zichtbaar licht'?
  Zichtbaar licht geeft een golflengte van 400-700 nm (1 nm [nanometer] = 1· 10−9 m)
 • Hoeveel is 1 nanometer (nm)?
   (1 nm [nanometer] = 1· 10−9 m)
 • Welke kleur heeft de grootste golflengte en welke de kleinste?
  Rood geeft de grootste golflengte (650-700 nm)
  Blauw geeft de kleinste golflengte (400-450 nm)
 • 2 H2 De bolle lens en het oog

 • Wat zijn de belangrijkste onderdelen van een microscoop?
  De glazen lenzen
 • Wat is de snelheid van licht in vacuüm? (c)
  m/s
 • Waardoor zorgen lenzen dat ze doen wat ze horen te doen?
  De snelheid van licht is kleiner of ter wel licht van richting veranderen
 • Hoe heet de mate waarin een stof licht kan vertragen?
  Brekingsindex (n) 
 • Wat geeft de brekingsindex (n) aan?
  Een getal dat aangeeft hoe sterk licht door die stof gebroken kan worden
 • Geef de brekingsindex (n) aan van lucht en water
  De brekingsindex van lucht is Nlucht= 1,00
  De brekingsindex van water is Nwater= 1,33
 • In glas neemt de snelheid van het licht af waardoor de golflengte ook afneemt. Er geld immers
 • Als de snelheid v kleiner wordt, dan moet de golflengte ook kleiner worden; de frequentie van de trilling blijft namelijk gelijk!
 • Wat betekend breking of refractie?
  Het verschijnsel dat plaats vind bij licht in de overgang van de ene stof naar de andere stof, bijvoorbeeld van lucht naar glas.
 • sin i = sin θ1 = sinus van de hoek van inval
  sin r = sin θ2 = sinus van de hoek van uittreding
 • Waar vind breking plaats?
  Breking vindt alleen plaats op de overgang van stoffen met verschillende brekingsindices
 • Van een lage n naar een hoge n, dan breekt het licht naar de normaal toe (de normaal is een denkbeeldige lijn, haaks op het brekingsvlak). Van een hoge n naar een lage n, dan breekt het licht van de normaal af.
 • Valt een evenwijdige bundel licht loodrecht op een bolle lens (parallel aan de optische as), dan wordt het licht geconvergeerd in het brandpunt F van de lens. De brandpuntsafstand hangt af van het soort glas waarvan de lens gemaakt is (welke n) en van de bolling van de lens. Hoe boller de lens geslepen is, des te sterker de breking van het licht en des te korter de brandpuntsafstand. NB: Een bolle lens bezit (uiteraard) zowel aan de voor- als aan de achterzijde een brandpunt!
 • Wat is de lenzen-formule?
  Lenzen-formule:
   

  f = brandpuntsafstand van de lens (m);
  v = voorwerpafstand (afstand voorwerp tot optisch middelpunt) (m);
  b = beeldafstand (afstand van beeld tot optisch middelpunt) (m).
 • Wat heb je nodig voor beeldvorming?
  Bij de beeldconstructie zijn er 3 hoofdstralen, van waaruit een beeld kan wordenopgebouwd: • Eén evenwijdig aan de hoofdas, die na de hoofdas wordt afgebogen door het brandpunt (parallelstraal).
  • Eén straal, recht door het optisch middelpunt. Deze lichtstraal wordt niet gebroken (centrumstraal).
  • Eén straal door het brandpunt, die in de lens wordt gebroken en vanaf daar evenwijdig aan de hoofdas verder gaat (brandstraal).
 • Is bij reëel beeld de voorwerpafstand groter of kleiner dan de brandpuntafstand, en bij de dubbele brandpunt afstand?
  (v>f) Bij reël beeld is de voorwerpafstand groter dan de brandpuntafstand en kleiner bij de dubbele brandpuntafstand
 • Wat voor beeld word een reëel beeld genoemd?
   1 punt weer als 1 punt afbeelden op een oppervlak
 • Noem een voorbeeld van een reëel beeld ,waarbij de dia (voorwerp) wordt vergroot en omgekeerd op een scherm geprojecteerd.
  Beamer of diaprojector.
 • Wat geldt er bij een virtueel beeld?
  (v=f) Bij een virtueel beeld geldt dat als het voorwerp IN het brandpunt staat van een bolle lens de stralen als een evenwijdige bundel uit treden.
 • Wat gebeurd er met het licht bij een virtueel beeld?
  Licht van 1 punt wordt aan ‘achterkant’ niet weer gebundeld tot 1 punt en is dus niet op een scherm af te beelden
 • Met ons oog kunnen we nog wel een beeld vormen bij een dankzij de lens in ons oog. Dit noemen we dus een virtueel beeld.
 • Waardoor krijg je een virtueel beeld bij een loep?
  De bolle lens zorgt voor een virtueel beeld.
 • In een microscoop worden beide manieren van beeldvorming (virtueel en reëel beeld) gecombineerd.
 • De vergroting van een reëel beeld ten opzichte van het voorwerp wordt berekend met: 
  Nlinerair= Beeldgrootte/voorwerpgrootte
  Nlineair= b/v

  Nlin = lineaire vergroting;
  b = beeldafstand (m);
  v = voorwerpafstand (m).
 • Nlin>1 = beeld vergroot t.o.v. Voorwerp
  Nlin<1= beeld verkleind t.o.v. Voorwerp
  Nlin= 2 beeld vergroot de lens 2x

  De vergroting wordt lineair genoemd omdat deze gelijk is aan de verhoudingen tussen de beeldafstand b en voorwerpsafstand v

  Deze berekening is alleen toepasbaar in het geval van een reëel beeld. Bij een virtueel beeld treden de lichtstralen immers evenwijdig uit; de beeldafstand is dan oneindig!
 • Met welk voorwerp lijkt het alsof je met het oog nog dichter bij het voorwerp staat? En hoe kan dit?
  Met een loep. Een loep heeft een kortere brandafstand dan de nabijheidsafstand van je oog.
 • Hoe heet de vergroting om te kunnen berekenen hoeveel een loep vergroot? En hoe volgt de berekening?
  Angulaire vergroting (N,ang) 

    

  N,ang = angulaire vergroting;
  n = nabijheidsafstand (cm) (NB: een andere n dan de n van brekingsindex)
  f, loep = brandpuntsafstand loep (cm)
 • Hoe kan je het menselijke oog het beste beschrijven?
  Een bolletje met een diameter van 2,5 cm, met aan de ene kant een bolle lens en aan de andere kant een lichtgevoelig scherm (retina).
 • Wat gebeurd er als een voorwerp dichter naar het oog komt? En wat als het voorwerp verder weg gaat?
  De ooglens bolt als het voorwerp dichtbij staat om scherper te zien. Staat het voorwerp verder af dan bolt de ooglens minder bol.
 • Wat wordt er bedoelt met accommodatie?
  Het bollen van de ooglens.
 • n= de minimale afstand waarbij een voorwerp scherp gezien kan worden heet de nabijheidsafstand.
  N= de plaats van het voorwerp ten opzichte van het oog heet het nabijheidspunt .

 • De nabijheidsafstand (n) heeft als literatuurwaarde (gemiddelde) een afstand van 25,0 cm genomen
 • Kingspieren zijn ontspannen wanneer de ooglens op zijn minst bol is
 • Naar welk beeld is het meest ontspannen om naar te kijken?
   Het is het meest ontspannen om in het oneindige te kijken, dus naar een virtueel beeld.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.