Samenvatting Diensten marketing management

-
138 Flashcards en notities
5 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Diensten marketing management". De auteur(s) van het boek is/zijn De vries. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Diensten marketing management

 • 1 hoofdstuk 1

 • Het CBS maakt indeling per bedrijfsklasse 
  -nutsbedrijven (kledingbedrijven, ga en waterbedrijven. Voorbeeld hiervan is NUON, ENECO, Essen e.d.
  -Bouw/installatiebedrijven Bam, Heijmans
  -Transport goederen en informatie voorbeeld KLM e.d.
  -Financiële dienstverlening zoals banken
  -Overige waaronder onderwijs, sport e.d. vallen
 • MKB  lang uit
  middel klein bedrij
 • Wat zijn de 2 belangrijkste manier van reclame maken
  mond tot mond reclame en betaalde reclame door middel van sponsoring
 • Doel van Marketing: noem er 3
  -Behouden en uitbreiden van klanten en relaties.
  -Verminderen van prijsdruk
  -Vergroten marktaandeel, omzet en winst

 • Doel van Marketing: noem er 3
  -Behouden en uitbreiden van klanten en relaties.
  -Verminderen van prijsdruk
  -Vergroten marktaandeel, omzet en winst
 • Doel van interne dienstverlening
  Afremmen van vraag naar duurzaamheid
  -Vergroten van gemak en tevredenheid
  -Ontzorgen
  -Kosten verlagen
  - Positionering van de moederorganisatie (cultuur en imago)
 • wat is facility management met diensten?
  FM is het management van diensten die aan de werkomgeving gerelateerd zijn en nodig om mensen 
 • wat is marktconform
  alle marketinginstrumenten samen
 • Mentaal ontastbaar: 
  dit hangt nauw samen met het beperkte voorstellingsvermogen dat een afnemer heeft over de precieze uitvoering van een dienst. Voorbeelden hiervan is reparatie van aan computers.
 • hoe kan een klant de  mentale ontastbaarheid wil voorkomen, dan kiest  en wat houd dit in?
  perceived risk. Dit betekent het risico vermijden door een extra verzekering voor af te sluiten. 
 • Kan een dienst makkelijk gestandiseerd worden als er mensenbij betrokken zijn?
  nee want ieder doet de dienst op zijn of haar eigen manier uitvoert. de kwaliteit is ook anders en dit nomeen we de hetrogeniteitdienst is anders
 • Mensgeorgienteerd
  persoonsgebonden hulp bijvoorbeeld een balie medewerkster.
 • Machinegeorienteerd:
  dienst wordt gedaan door verkoopautomaat. 
 • leg uit strategische marketingconcept 
  Hoe gaan organisaties zich richten op verdedigbare concurrentievoordelen en het langetermijnbelang van de afnemer.

  Het onderhouden van de relatie van klanten en ondernemer word steeds belangrijker. 
 • Industriële marketing en voorbeeld
  andere naam is b2b marketing marketingactiviteiten zijn niet gericht op particulieren maar op andere organisaties en bedrijven. 

  Een voorbeeld van btb is de vraag naar uitzendkrachten door bedrijven is te zien. Vaak vliegen de uitzendkrachten er als eerste uit. De dienst werving en selectie is niet zonder de uitzendkracht of de kandidaat. Dit wordt vaak door organisatie al mens benaderd en aangesproken is b2c
 • Detailhandelsmarketing:
  de zelfstandige schakel in de bedrijfskolom, dat veel invloed heeft op de consument als op de fabrikant word uitgespeeld. 
 • non profit
  men streeft niet naar winst zoals ziekenhuizen
 • wat zijn drietal oriëntatiepunten bij marketing
  klant, concurrentie en de markt
 • Ontastbaarheden verkleinen door: noem er 3
  Relatiemanagement
  -Verschaf tastbare elementen
  -Zekerheden, garantie geven
 • Klantorrientatie:
  1.stelt de klant en de relatie met de klant centraal en heeft de wil een superieure waarde aan de klant te leveren.
 • Concurrentie oriëntatie
  : deze oriëntatie dient de organisatie inzicht te verschaffen in de sterkten en zwakten van de huidige en potentiële concurrentie
 • Inter-functionele coördinatie
  1.samenwerking tussen afdelingen moet resulteren in een goede onderlinge afstemming, waardoor de beschikbare middelen van een organisatie zo effectief mogelijk worden aangewend.
 • welke 3 stappen moet men maken om marktoriëntatie om te zetten naar  marktgerichtheid 
  Informatie verzamelen, informatie verspreiden en informatie verwerken
 • MARKOR-schaal
  bestaat uit de 3 stappen model van markorrentiatie naar marktgerictheid op schaal gebasseerd
 • wat betekend de afkorting DRETS
  demografisch, Regulerende, economische, technologisch en sociale trends
 • Wat betekend drets inhoudelijk
  dat een bedrijf in een bepaalde sector meer met een bepaalde trend te maken krijgt zoals in de zorg vergrijzing heeft de transport niks mee te maken
 • noem 3 punten wat onder proces kan vallen
  -Waar vinden de handelingen plaats? Back of Frontoffice?
  -Welke handelingen moet de klant verrichten in het dienstverleningsproces?
  -Welke handelingen verricht de organisatie?
  -Passen deze stappen bij de organisatiecultuur?
 • noem 3 punten wat onder prijs kan vallen
  -Welke doelstelling streeft u na met uw prijs?
  -Welke kosten maakt u als dienstverlener? Wat is break even omzet?
  -Welke kosten maakt de klant om de dienst aan te schaffen?
 • Management
  het continue proces van analyse, planning, implementatie en evaluatie van activiteiten waarmee de organisatiedoelstellingen worden nagestreefd. 
 • wat is het verschil tussen Dienstenmarketingmanagement en marketing
  bij Dienstenmarketingmanagement staat de ontastbaarheid van producten en problementiek centraal staat en marketing is meer algemeen
 • Capaciteitmanagement  leg uit
  afstemmen van vraag op capaciteit
 • wat Chase demand en wat voor 3 begrippen vallen daar onder?
  vraaggericht, -Prijs -Promotie
  -Toevoegen van additionele diensten
  -Reserveringssystemen 
 • wat is level compasitie 
  aanbodgericht)
  -Afleveringssystemen inrichten op vraag
  -Flexibele personeelsbezetting en extra capaciteit
  -Vergroten van de efficiency
  Bijv. KLM thuis online inchecken en bagage drop off Schiphol
 • wat betekend Dissatisfactie management 
  betekend klachtenmanagement, is een systeem om gegevens van de consument te verzamelen en te analyseren.  Men heeft als doel informatie te leveren aan het management
 • Subjectief wachttijd 
  gevoelsmatige wachttijd
 • Objectieve wachttijd 
  werkelijke wachttijd
 • welke 3 dingen kan een bedrijf weghalen bij dissasfactiemanagement
  actiedrempel: bewegen tot meer actie, 
  entreedrempel: fysieke en psychologische moeite die een klant moet doen om een klacht te uiten.
  communicatiedrempel: elke klager moe serieus worden genomen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Het CBS maakt indeling per bedrijfsklasse 
2
MKB  lang uit
2
Wat zijn de 2 belangrijkste manier van reclame maken
2
Doel van Marketing: noem er 3
2
Pagina 1 van 35