Samenvatting Dienstenmarketingmanagement

-
ISBN-10 9001765076 ISBN-13 9789001765071
588 Flashcards en notities
107 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Dienstenmarketingmanagement". De auteur(s) van het boek is/zijn W de Vries ( ), P J C van Helsdingen. Het ISBN van dit boek is 9789001765071 of 9001765076. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Dienstenmarketingmanagement

 • 1 Wat is dienstenmarketing management? 29

 • Leerdoelen:
  Centraal staan drie basisbegrippen
  - diensten
  - marketing
  - management
  • definieren begrippen
  • vier basiskenmerken diensten
  • schetsen ontwikkeling van marketing
  • marketing definieren aan de hand van marktgerichtheid
  • toepassen begrippen: menselijke maatdienst, gepersonifiseerde maatdienst en standaarddienst
  • essentie dienstenmarketing management bekend
 • Wat is social marketing?

  ideeën marketing

 • Wat is socital marketing?

  relatie tot de maatschappij

 • Wat is non-profit marketing?

  geen winst organisatie marketing

 • Wat is B2B marketing?

  naar andere bedrijven marketing

 • Wat is Detailhandel marketing?

  De distributie is een zelfstandige schakel die veel invloed heeft op de consument en fabrikant

 • Wat is internationale marketing?

  Voortschrijdende internationalisatie en praktische belemmeringen bij de bedrijfsactiviteiten in het buitenland

 • Wat is dienstenmarketing?

  De 4 kenmerken van een dienst staan centraal

 • Belangrijke partijen zijn klanten, concurrenten en  toeleveranciers

 • 1.1 Inleiding in het dienstenmarketingmanagement 32

 • De 4 basiskenmerken van een dienst moeten niet als iets absoluut gezien worden, maar meer als een continuüm. Een dienst is zelden 100% ontastbaar of totaal heterogeen van kwaliteit. Vandaar dat ook beter kan worden besproken van de mate waarin één of meer van deze aspecten voorkomen.

 • Wat is dienstverlening?
  Dienstverlening = beloven, verwachtingen creëren en waarmaken. En vooral: niet meer beloven dan kan worden waargemaakt.
 • Bestaat er een indeling voor dienstverleners?
  Ja, indeling CBS. Uitsplitsing dienstensector naar indeling per bedrijfsklasse.
  - Nutsbedrijven
  - Bouw/installatiebedrijven
  - Handel, Detailhandel, Horeca
  - Transport
  - Financiele dienstverlening
  - Overig (openbaar bestuur, onderwijs, sport & recreatie, maatschappelijke dienstverlening)
 • Een dienst is
  Ontastbaar
 • Begrip: diensten
  - Ontastbaar (niet fysiek)
  - Vergankelijk (kan niet worden opgeslagen dus waarde = 0 na productie)
  - Productie en consumptie vinden tegelijk plaats (servuctieproces)
  - Heterogeen (verschillende kwaliteit)
  Diensten zijn van oorsprong ontastbare en relatief snel vergankelijke activiteiten, waarbij tijdens de interactieve consumptie directe behoeftesatisfactie centraal staat en niet materiele bezitsvorming wordt nagestreefd.
 • Begrip: marketing
  Communicatie
  - intern/extern
  - betaald/onbetaald
  eWOM > electronic Word-of-Mouth (Mouse)
  Marketing = de denkwijze waarin marktgerichtheid centraal staat.
 • Online diensten zijn diensten die geleverd via informatie- en communicatie technologie, waar klanten alleen communiceren met een gebruikers-interface op het world wide web om de gewenste voordelen te behalen
 • Online diensten kunnen worden onderverdeeld in 2 groepen
  - Pure stand alone - een belangrijk voordeel van de klant.

  Pure diensten stellen gebruikers in staat taken uit te voeren.
  Inhoudsdiensten geeft de klant toegang tot verschillende vormen content bijv. Greetz, Gmail

  - Ondersteunende online diensten - vergemakkelijken aankopen van producten
 • 1.2 Wat is een dienst?

 • Omschrijf de definitie van een dienst?

  Diensten zijn ontastbaar en relatief snel vergankelijke activiteiten, waarbij tijdens de interactieve consumptie een directie behoefte ontstaat.

 • Benoem de 4 basiskenmerken van een dienst?

  Diensten zijn ontastbaar, vergankelijk, heterogeniteit en interactieve consumptie

 • De 4 basiskenmerken van een dienst moet niet als iets absoluut gezien worden, maar meer als een continuüm. Een dienst is zelden 100% ontastbaar of geheel heterogeen van kwaliteit. Dus kan beter worden gesproken over de mate waarin één of meer van deze aspecten voorkomen.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke voordelen biedt accountmanagement een onderneming?
 1. het verbeteren van de relatie tussen koper en verkoper
 2. het verhogen van het verkoopvolume - efficentie 
 3. het verbeteren van de communicatie tussen afnemer en leverancier
Hoe manage ik een relatie?
D.M.V. Accountmanagement

Acount = klant
Door welke invloeden wordt de frontoffice situatie sterk bepaald?
De invloed van procedures tijdens een dienst, interacties van het personeel en de fysieke omgeving op de stemming van de klant en de invloed van deze stemming op de herinnering, evaluatie en het gedrag van de klant
Bij relatie van het basismodel van een dienstverleder vul je in;
aard van het contact; frequent of eenmalig, jaarlijks, maandelijks. Vrij of formeel (formeel wordt bedoelt is alles vastgelegd) Switchen veel of weinig
Bij consument van het basismodel van een dienstverlener vul je in;
B2B en/of B2C. Hoeveel klanten en het gemiddelde factuurbedrag
Bij de diensten van het basismodel van een dienstverlener vul je in;
welke diensten of goederen een dienstverlener aanbied
Wat is het doel van de eerste analyse van het basismodel?
Globaal inzicht te verkrijgen in de verschillende krachten die spelen in de omgeving
Wat is CRM en welke variant is er?
Customer relationship management & E-CRM

CRM = het proces waardoor relaties met winstgevende klanten kunnen worden begrepen en kunnen worden gemanaged door het realiseren van superieure klantwaarde, services en ontevredenheid en het daarnaast identificeren, aantrekken, ontwikkelen en onderhouden van relaties met klanten, concurrenten en andere marktpartijen waardoor winstgevende klanten worden behouden

E-CRM = het ontwikkelen van strategieën om te kijken hoe digitale technologie (web 2.0) en digitale data CRM kan ondersteunen.
Wanneer wordt open source brand management ingezet en wat doet het?
Open source brand management wordt ingezet als een merk veel klanten heeft die via het internet communiceren. Een ontevreden klant kan zijn/haar klacht snel kwijt en heeft veel bereik. Een merk kan zo de controle kwijt raken over het imago, Open source brand management helpt hierbij
Wat is CKM
Customer knowledge management

Tracht klanten om te vormen in actieve partners. Klanten kunnen hun knowhow inzetten bij een organisatie met ckm