Samenvatting Digitale Vaardigheden - Gevorderd

249 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Digitale Vaardigheden - Gevorderd

 • 1 Introductie Digitale vaardigheden

 • Android
  Besturingssysteem dat vooral ontwikkeld is voor gebruik met smartphones en tablets
 • Antivirussoftware
  Programmatuur die probeert om computervirussen te identificeren, tegen te houden en te verwijderen
 • App
  Klein computerprogramma, met meestal beperkte functies.
 • Arbo
  Arbeidsomstandigheden
 • Auteursrecht
  Een bij wet geregeld exclusief recht dat makers (auteurs) van werken beschermt en hen het recht geeft te bepalen wat anderen wel en niet met hun werk mogen doen
 • Back-up
  Reservekopie
 • BCC
  Blind Carbon Copy: Als je mail stuurt, met e-mail adressen in het BCC veld, dan zien de ontvangers van deze mail niet wie er in het BCC veld staan
 • Beeldrecht
  Bijzondere benaming voor het auteursrecht waarin de maker van een afgebeeld kunstwerk of object publicatie van een afbeelding van zijn kan verhinderen
 • Besturingssysteem
  (Ook wel: bedrijfssysteem, operating system, OS) is een programma dat na het opstarten van een computer in het geheugen geladen wordt en de hardware aanstuurt
 • Browser
  Computerprogramma om webpagina’s te bekijken.
 • CC
  Carbon Copy: kopie van e-mail voor iemand anders dan de geadresseerde.
 • Citaatrecht
  Binnen het auteursrecht bestaan diverse uitzonderingen op het verbod om iets openbaar te maken of te kopiëren zonder toestemming van de maker. Citaatrecht heeft betrekking op citaten.
 • Cloud computing
  Het aanbieden van computing services via internet, oftewel cloud. Denk aan opslag, software, servers, databases, netwerk- en analysefuncties.
 • Configuratiescherm
  Onderdeel van de grafische gebruikersomgeving van het besturingssysteem Microsoft Windows, waarin verschillende instellingen van het systeem kunnen worden gewijzigd.
 • Content
  Inhoud
 • Cookies
  Klein tekstbestand dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt.
 • Copyright
  Auteursrecht
 • Creative Commons
  CC is een oorspronkelijk Amerikaans project voor het bevorderen van open inhoud. CC biedt verschillende vrije licenties aan die copyrighthouders kunnen gebruiken om bij het verspreiden van informatie problemen te voorkomen die door de huidige auteursrechtwetgeving kunnen optreden
 • CMS
  Contentmanagementsysteem. Een systeem waarmee content op een website kan worden beheerd.
 • CRM
  Customer Relationship Management. Een CRM-systeem is voor veel bedrijven een instrument om voeling te houden met hun klanten, processen te stroomlijnen en meer winst te genereren.
 • Cryptoware
  Ransomware. Een vorm van malware waarbij alle computerbestanden, inclusief back-ups verloren kunnen gaan. Cryptoware sluipt binnen het Windows-systeem en versleutelt computerbestanden.
 • Data-entry
  Grote hoeveelheden data verwerken, bijvoorbeeld cijfers, bedragen, bestellingen, namen en adressen.
 • Diagram
  Schematische, grafische weergave van een proces of van een aantal grootheden en hun onderlinge verband
 • DigiD
  Systeem waarmee Nederlandse overheden op internet iemands identiteit kunnen verifiëren, een soort digitale passpoort
 • Digitaal certificaat
  Elektronische identiteitsbewijzen
 • Disclaimer
  Een kort stuk tekst waarin een organisatie erop wijst dat de informatie in een boodschap alleen voor de geadresseerde is bedoeld en dat de organisatie niet aansprakelijk kan worden gesteld voor verkeerd gebruik van de informatie
 • Encryptie
  Binnen de cryptografie staat encryptie voor het coderen (versleutelen) van gegevens op basis van een bepaalde algoritme.
 • Ergonomie
  Wetenschappelijke studie van de mens in relatie tot zijn omgeving.
 • ERP
  Enterperise resource planning heeft als doel de productiviteit van organisaties te maximaliseren, kosten te beheersen en optimaal te voldoen aan klantenwensen
 • Facebook
  Gratis sociaalnetwerk site om online contact te maken of houden.
 • Firewall
  Systeem dat de middelen van een netwerk of computer kan beschermen tegen misbruik van buitenaf
 • Flickr
  Website voor het delen van foto’s en videofragmenten.
 • Gegevensdrager
  Algemene naam voor opslagmedium, een fysiek voorwerp waarop gegevens zijn opgeslagen of kunnen worden opgeslagen.
 • Hardware
  Tastbare in en rond een computer(systeem), de fysieke apparatuur.
 • Huisstijl
  Identiteit van een bedrijf of organisatie
 • Hyperlink
  Gemarkeerd tekstgedeelte dat een aanklikbare verwijzing bevat
 • Intranet
  Privaat netwerk of besloten informatieplatform binnen een organisatie.
 • Invoerapparatuur
  Elk apparaat waarmee gegevens in een computer kunnen worden ingevoerd.
 • IOS
  Besturingssysteem van de iPhone en iPod touch, ontwikkeld door Apple
 • ISP
  Internet Service Provider. Organisaties die via eigen servers andere organisaties en prive-gebruikers toegang biedt tot het internet, of speciale diensten aanbiedt die van het internet gebruik maken (zoals webhosting)
 • Landscape
  Liggende oriëntatie waarbij de breedte van de foto groter is dan de hoogte
 • LinkedIn
  Online sociaal netwerk, gericht op vakmensen.
 • Malware
  Malicious software (oftewel kwaadaardige software). Elke programma of bestand dat schadelijk kan zijn voor uw systeem, netwerk, computer of mobile device
 • Metadata
  Gegevens die data ‘omschrijven’.
 • Nettiquette
  Samenvoeging van de woorden netwerk en etiquette. De nettiquette omvat richtlijnen en gedragsregels voor het gebruik van internet.
 • Open source
  Open bron beschrijft de praktijk die in productie en ontwikkeling vrije toegang geeft tot de bronmaterialen (de source) van het eindproduct.
 • Organigram
  Brengt in kaart welke hiërarchische verhouding de afdelingen en medewerkers ten opzichte van elkaar staan
 • Phishing
  Vorm van internetfraude. Gebruikers worden naar een website gelokt. Deze website is een kopie van de echte site. Daar wordt gevraagd om een inlognaam en wachtwoord of een betaling te doen.
 • Portrait
  Staande oriëntatie waarbij de hoogte van de foto groter is dan de breedte
 • Portretrecht
  Auteursrecht waarbij sprake is als iemand herkenbaar is afgebeeld
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Nieuwe map
Ctrl + shift + e
Nieuwe discussie
Ctrl + shift + s
Nieuwe vergaderverzoek
Ctrl + shift + q
Nieuwe notitie
Ctrl + shift + n
Nieuwe taak
Ctrl + shift + k
Nieuwe contactpersoon
Ctrl + shift + c
Nieuwe afspraak
Ctrl + shift + a
Nieuw bericht
Ctrl + shift + m
Nieuw item
Ctrl + n
Adresboek weergeven
Ctrl + shift + b