Samenvatting discrete wiskunde A

-
31 Flashcards en notities
13 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "discrete wiskunde A". De auteur(s) van het boek is/zijn lodder timmerman. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - discrete wiskunde A

 • 1 propositielogica

 • wat is een propositie?
  een propositie is een uitspraak die waar of onwaar kan zijn
 • 2 Elementaire verzamelingenleer

 • Geef de omschrijving van verzameling
  Een verzameling is het resultaat van het samennemen tot één geheel van een aantal onderscheidbare objecten.
 • 5.1 boomstructuren

 • noem 6 soorten bomen

  Menuboom       (bv. hoofdmenu en submenu's van links naar rechts)

  Gegevensboom (bv paragraaf indelingen)

  Bbeslisboom       (bv. boter,kaas en eieren)

  Berekenboom    (bv. op knooppunten +,- of * en aan de bladeren getallen)

  Syntactische boom  (bv. voor de analyse voor zinsontleding , andersom voor construeren van formele taal )

  Scheikundige boom ( bv. uittekenen van een molecuul H-C-C-C-H)

 • 5.2 Wat zijn bomen?

 • Wat is een BOOM ?

  Een (gewortelde) boom T= (V,A) is een samenhangende (cykelvrije) gerichte graaf waarin precies één punt ingraad 0 heeft en alle overige punten ingraad 1 hebben. Het punt W met ingraad 0 heet de wortel van de boom.

 • 5.2.1.1 Bomentaal

 • wat is HOOGTE en NIVEAU van een punt in een boom

  Zij T= (V, A) een boom met wortel w.

  De hoogte h(u) van een punt u in T is de afstand d(w,u) van w tot u in T.

  Het k-de niveau in T bestaat uit de punten met hoogte k in T.

  De hoogte van de boom T is de hoogte van het hoogste punt in T.

 • wat is DEELBOOM Tu?

  Zij T= (V,A) een boom en u een punt in T.

  Dan is Tu de deelboom van T bestaande uit u, al zijn nakomelingen en alle pijlen tussen deze punten.

 • wat is TAK VAN EEN PUNT?

  Zij u een punt in de boom T, en zij v een benedenbuur van u.

  Dan is de deelboom Tv een tak van u

 • 5.3 punten van een boom nummeren

 • Noem 4 soorten nummering van een boom.

  pre-ordening  (W L R)    (trucje, omloopmethode)

  postordening  (L R W)

  breedteordening (per niveau van links naar rechts)

  in-ordening (L W R)

 • Welke nummeringsmethode is diepteordening?

  pre-ordening    (zoeken in de boom met de DFS-methode)

 • 9.1 wat is propositielogica

 • wat is propositie?

  uitspraak die waar of onwaar kan zijn

 • wat betekent p eor q? (Sheffer)

  of p of q, maar niet allebei

 • wat betekent p nand q?  (Quine)

   

  betekent nie zowel p als q samentrekking van 'not' en 'and'

 • wat is een negatie teken?

  'is niet symbool'  min in de lucht met een haakje naar beneden

 • wat is een disjunctieteken?

  'v' het of teken

 • wat is een conjunctieteken?

  '^'  het en-teken

 • wat is een implicatieteken?

  hetpijltje naar rechts

 • wat is het equivalentieteken?

  pijltje naar links èn rechts

 • wat zijn connectieven?

  de speciale symbolen van de propositielogica  niet/en/of/ pijltjes

 • wat zijn deelformules?

  p, q en r zijn deelformule van (p^q)

  (p^q) zijn deelformule van (p^q) pijltje r

 • wat betekent 'Desca'

  Dan en slechts dan als'

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.