Samenvatting Duizend jaar openbaar bestuur in Nederland

-
82 Flashcards en notities
10 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Duizend jaar openbaar bestuur in Nederland". De auteur(s) van het boek is/zijn Pieter Wagenaar. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Duizend jaar openbaar bestuur in Nederland

 • 2.1 Inleiding

 • Hoe ontstond het idee van een publieke sfeer?

  Door herleving van het Romeinse recht vanaf de 11e eeuw. 

 • Volgens Aristoteles was de politieke gemeenschap (polis) geen ..... ...... maar een .... ..... waar de overheid de taak had...

  Goddelijke orde maar een menselijke  creatie... Burgers in staat te stellen een goed leven te kunnen leiden. 

 • In de late middeleeuwe kwam een bewustzijn van de gemeenschap tot stand. Middeleeuwse rechtsgeleerden volgden de klassieke traditie dat het gezag van de vorst niet alleen afkomstig was van God, maar ook van het volk. 

 • Waar slaagde Thomas van Aquino in?

  Hij slaagde erin om Aristoteles idee van de politieke gemeenschap te verenigen met het christendom.

 • 2.2.1 Territorium

 • Wanneer was het verdrag van Ausburg? En wat betekende dit voor Nederland? 

  1548-1549 Verdrag en vanaf 1550 vormden de Nederlanden een herkenbare territoriale eenheid.

 • Hoe was het voor het Verdrag? (tot aan de Franse tijd)

  Grote politieke versnippering; Nederlanden bestonden uit allerlei kleine staatjes, heerlijkheden en steden met allemaal eigen rechtsregels en privileges. 

 • Wat was het gevolg van de politieke versnippering in  Nederlanden?

  Hierdoor bleven de overkoepelende structuren relatief zwak

 • Wat werd er bepaald in het Vedrag?

  Er werd bepaald dat de Nederlanden (samen met het Franche-Comite) een apart onderdeel zouden vormen van het Duitse Rijk met zeer grote onafhankelijkheid.

 • Nederlanden vormden geen homogene eenheid. Waaraan was dit te zien?

  geografisch, demografisch en economisch etc talig opzicht waren ze verdeeld. Verdeeld in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden.

 • 2.2.2 8ste tot 12de eeuw

 • wanneer was de Karolingische periode?

  achtste en negende eeuw

 • Waar bestaan de Nederlanden uit in deze periode (karolingische)

  Uit kleine eenheden (pagi) die onderverdeeld zijn in graafschappen (comitati), die weer in leen werden gehouden van de keizer. 

 • Wat was het gevolg van dat ambtsdragers hun ambt steeds meer als eigen overerfbare bezit gingen zien?

  Hierdoor groeide de ambten uit tot onafhankelijke territoriale vorstendommen en werd de keizer steeds minder machtig. 

 • Hoe onstonden landsheerlijkheden als Braban, Gelre en Holland?  en ze groeide uit tot? gevolg?

  Vanaf 10e eeuw breidden verschillende dynastieën hun invloedssfeer uit.  Vanaf 1100 groeide ze uit tot praktisch onafhankelijke vorstendommen..gevolg: ging ten koste van de macht van kerk en adel.

 • Ottoonse stelsel? eis van keizer?

  Keizers Otto I, II, III schonken de bisschoppen grote delen van hun rijk, deze mochten ze besturen in zijn naam. Keizer eiste wel benoemingsrecht voor de bisschop op.

 • Gevolg van het Ottoonse stelsel?

  Keizer verloor controle en bisdommen verwierven hoge mate van autonomie.

 • Wanneer desintegreerde het Duitse Rijk en wat zijn de 4 oorzaken hiervan?

  vanaf 12e eeuw. Oorzaken 1. grootte van het rijk 2. de (demografische, economische, bestuurlijke) Diversiteit, 3. het ontbreken van dynastieke continuiteit 4. het feit dat de keizer grip verloor op de benoeming van bisschoppen. 

 • Eenwording van de Nederlanden mogelijk door?

  1. Zwakke vorstelijke macht

  2. het toenemende belang van de handel

  3. opkomst van de steden

  4. ambacht en nijverheid

 • wat gebeurde er o.a. nog meer in de 12e eeuw? (2 dingen)

  Frankrijk ontwikkelt zich steed meer als koninkrijk en in deze eeuw betaling natura ging over in betaling met geld.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.