Samenvatting Economic Approaches to Organization

-
ISBN-10 1292128909 ISBN-13 9781292128900
162 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Economic Approaches to Organization". De auteur(s) van het boek is/zijn Sytse Douma Hein Schreuder. Het ISBN van dit boek is 9781292128900 of 1292128909. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Economic Approaches to Organization

 • 3 organizations

 • Welke 6 categorieën heeft Mintzberg bedacht voor verschillende vormen van coördinatie via autoriteiten?
  1. Onderlinge samenwerking
  2. directe supervisie
  3. standaardisatie van het werkproces
  4. standaardisatie van de output
  5. standaardisatie van vaardigheden 
  6. standaardisatie van normen
 • Standaardisatie van het werkproces
  Coördinatie komt tot stand doordat werkprocessen worden gespecificeerd (Machine organisatie)
 • Standaardisatie van de output
  Coördinatie komt tot stand doordat resultaten worden gespecificeerd
  (gediversifieerde organisatie)
 • Standaardisatie van vaardigheden
  Werk wordt gecoördineerd doordat mensen bepaalde trainingen krijgen (professionele organisatie)
 • Standaardisatie van normen
  Coördinatie komt tot stand door het instellen van normen die voor iedereen gelden zoals in het geloof (missionaris organisatie)
 • Ondernemende organisatie
  In deze onderneming stuurt de ondernemer de productie en allocatie van productiemiddelen aan. De onderneming kan deze organisatie persoonlijk aansturen middels directe supervisie. De structuur van de onderneming is flexibel, informeel en de omgeving is simpel en dynamisch
 • Machineorganisatie
  Wanneer productie routinematig wordt, kan het werkproces gestandaardiseerd worden. Zodoende leidt een standaardisatie van werkprocessen tot een machine organisatie
 • Professionele organisaties
  Een onderneming is afhankelijk van goed getrainde individuen wanneer het werk wat uitgevoerd dient te worden professioneler wordt. Het werk vereist daarom lange training en voorbeelden hiervan zijn universiteiten en ziekenhuizen
 • Gediversifieerde organisatie
  In deze organisaties wrodt de output van de divisies gespecificeerd en deze divisies hebben redelijke autonomie hoe ze hun doel bereiken. Grote ondernemingen zoals Unilever, welke opereren op verschillende markten en met verschillende producten zijn voorbeelden van gediversifieerde ondernemingen
 • Innovatieve organisatie
  Standaarden dienen doorbroken te worden en daarom dienen actoren in vrijheid te kunnen werken en zodoende in vrijheid hun gedrag te kunnen afstemmen
 • Missionaris organisatie
  In deze organisaties speelt cultuur/ideologie/missie een zeer belangrijke rol. De werknemers delen een bepaalde vorm van waarden
 • Interne arbeidsmarkt
  Kan georganiseerd worden doordat managers over verschillende divisies ingezet kunnen worden en divisies kunnen concurreren om de beste managers binnen te halen
 • Interne kapitaalmarkt
  Kan georganiseerd worden doordat de cashflow door de directie over de divisies wordt verdeeld op basis van het behaalde rendement. De autoriteit als organisatie en de markt coördinatie worden vaak met elkaar gecombineerd.
 • Collusion
  Weinig aanbieders in een oligopolie gaan samenwerken om de prijzen hoger te zetten dan in een vrije markt
 • Tacit collusion
  Houdt de informele ontwikkelingen van bepaalde regels in een oligopolie in als gevolg van onderlinge samenwerkingen
 • 4 information

 • Contingent claim contract
  In verschillende markten spelen onzekerheden een grote rol. Zo kan in de fruitmarkt de kwaliteit van het fruit elk jaar verschillen. Een supermarkt kan zodoende een contract afsluiten met de leverancier van fruit door het contract te baseren op de kwaliteit en prijs van het fruit aankomend jaar
 • Fundamental paradox of information
  De waarde van de informatie kan alleen berekend worden wanneer de informatie bekend wordt gemaakt aan de andere partij, echte deze bekendmaking maakt de waarde van de informatie kapot
 • Hidden information
  Er wordt bepaalde informatie achtergehouden
 • Hidden information
  Moral hazard
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Organizational ecology
3 niveau's van complexiteit:
 • demografie
 • populatie ecologie
 • gemeenschapsecologie 
Darwin
Natural selection
Lamarckian
Gaat uit van twee principes, het principe van erfenis en het principe van gebruik en niet gebruik, gebruikte eigenschappen worden versterkt, niet gebruikte eigenschappen worden verzwakt
Evolutionary cumulative adaption
De organisatie maakt kleine stapjes, waardoor de onderneming aan verandering onderhevig is. Deze kleine stappen zorgen voor een groot verschil op de lange termijn.
Creationisme
Houdt in dat een organisatie opzettelijk op die manier ontworpen is, opzettelijk design
M-form enterprise
Divisies die opereren als quasi bedrijven krijgen de verantwoordelijkheid voor het nemen van de operationele besluiten
Cumulatieve control loss
De directie heeft ninder controle over de werknemers, omdat er een aantal managementlagen tussen zitten, werknemers kunnen moeilijker worden gestuurd
U-form onderneming
Een onderneming die minstens twee lagen van managers kent oftewel een multistage hierarcy
Simple hierarchy
Een groep individuen die werken onder een baas, directe supervisie is het belangrijkste coördinatie mechanisme
Shirking
Individuen gaan minder doen omdat ze in een groep zitten