Samenvatting Economie

-
102 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Economie

 • 1.1 Bruto- en nettolooon

 • Wat is het brutoloon?
  Het inkomen dat je met je werkgever afspreekt. Van je brutoloon gaat nog allerlei belasting af
 • Wat is het nettoloon?
  Het bedrag dat je uitbetaalt krijgt. 
  Het nettoloon is het brutoloon + vergoedingen. Min pensions loonheffing en sociale premies 
 • Waar kun je het verschil van je bruto en nettoloon terug vinden?
  op je loonstrook/salaris specificatie
 • Wat is de loonheffing?
  een optelsom van de loonbelasting en de premies volksverzekeringen
 • De overheid maakt gebruik van de loonheffingen, maar waarvoor?
  voor collectieve voorzieningen
 • Waar dienen premies volksverzekeringen op?
  De premies volksverzekeringen worden ingehouden op het loon, zodat de sociale uitkeringen (waar iedere burger in NL recht op heeft) te kunnen betalen
 • Wat is een spaarloonregeling?
  Bij een spaarloonregeling stort je werkgever het ingehouden loon op je een spaarrekening. De werknemers kunnen dit spaargeld + rente na vier jaar opnemen of gebruiken voor een studie of aankoop van een huis
 • Wat is een levensloopregeling?
  Bij een levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun loon sparen voor perioden van onbetaald verlof
 • Door wie worden de premies werknemersverzekeringen betaald?
  door de werkgever
 • 1.2 Besteedbaar inkomen

 • Wat zijn primaire inkomens?
  beloningen vanuit arbeid of vermogen
 • Noem een aantal voorbeelden van arbeidsinkomens
  loon/salaris
 • Wat zijn overdrachtsinkomens?
  inkomens die mensen krijgen zonder dat ze een tegenprestatie hebben geleverd
 • Noem voorbeelden van overdrachtsinkomens?
  sociale uitkeringen, studiefinanciering, huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvang toeslag of bijstandsuitkering
 • Hoe bereken je het secundaire inkomen?
  Door je primaire inkomen + overdrachtsinkomen - belasting
 • Wat is het verschil tussen producten en diensten?
  Producten zijn stoffelijke goederen die kun je aanraken en diensten zijn onstoffelijke goederen die kan je niet aanraken
 • Hoe bereken je het tertiaire inkomen?
   prijsverhogende belasting van je besteedbare inkomen aftrekken
 • 1.3 Geld en geldontwaardig

 • Wat is het verschil tussen chartaal geld en giraal geld?
  chartaal geld kun je aanraken want het bestaat uit munten en biljetten. Giraal gels staat op je bankrekening
 • Wat word er gebruikt bij indirecte ruil?
  Geld wordt dan gebruikt als ruilmiddel
 • Wat word er gedaan bij directe ruil?
  Bij directe ruil word goederen tegen goederen geruild
 • Noem een aantal functies van geld?
  Ruilmiddel, rekenfunctie, vermogen functie en betaal middel
 • Door welk verschijnsel word geld minder?
  inflatie
 • Wat is inflatie ?
  (stijging van de prijspijl) Inflatie is het minder waard worden van geld en een stijging van de prijzen. Dat is een bedreiging voor de economie
 • Wanneer spreek vakje van  hyperinflatie ?
  Als de waarde van het geld heel snel daalt
 • Wat is het gevolg van een langduurende hyperinflatie
  dat er weer een ruileconomie ontstaat
 • Wat is er aan de hand bij deflatie?
  Bij deflatie dalen de prijzen men kan meer goederen kopen met dezelfde prijs. koopkracht neemt toe. Gevolg daling van investeringen, slecht voor werkgelegenheid
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.