Samenvatting Economie

-
124 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Economie". De auteur(s) van het boek is/zijn Noordhoff. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Economie

 • 1 De collectieve sector

 • Wat is de overheid?

  Een samenvoeging van zeer veel verschillende organisaties die met elkaar gemeen hebben dat ze ieder een afzonderlijk deel van het collectief belang dienen

 • Wat behoort tot de collectieve sector?

  -Het rijk
  -Lagere overheden
  -Uitvoeringsorganisaties van de sociale verzekeringen
  -Organisaties van de gepremieerde en gesubsidieerde sector

 • Wat produceert de overheid?

  Goederen en diensten

 • Waarin speelt de collectieve sector een belangrijke rol?

  -Bij de verdeling van de inkomen
  -Regelgevende rol

 • Waar bestaan de inkomsten van de collectieve sector uit?

  Het grootste deel uit belastingen en premies

 • Waar bestaat de quartaire sector uit?

  -Collectieve sector
  -Gepremieerde en gesubsidieerde sector

 • Wat doet de quartaire sector?

  Hierin opereren organisaties die hun producten zonder winstoogmerk op de markt brengen

 • Waaruit bestaan de lagere overheden?

  -De gemeenten
  -De provincies
  -De waterschappen

 • Waarmee bemoeit de overheid zich intensief?

  Het onderwijs

 • Hoeveel procent ontvangen de gemeenten van het verstrekken van uitkeringen terug van het rijk?

  90%

 • Wat is 'Allocatie'?

  Toewijzing

 • Wat is een zuiver-collectief goed?

  Bijvoorbeeld veiligheid. Niemand kan uitgesloten worden. (denk aan voorbeeld dijken)

 • Wat is 'quasi-collectief goed'?

  Deze kunnen in principe door bedrijven geleverd worden, omdat degene die er niet voor willen betalen, van het genot uitgesloten kunnen worden. (musea, zwembad, openbaar vervoer, schouwburg)

 • Wanneer spreekt men van 'positieve externe effecten'?

  Als het nut van de voorziening zich uitstrekt tot een grotere groep dan de directe gebruikers (bijv. onderwijs), maar draagt ook bij aan de welvaart van de samenleving als geheel

 • Wat zijn 'merit-goederen'?

  Quasi collectieve goederen leveren een extra verdienste voor de samenleving als geheel. Het gaat hier dus om merit-goederen

 • Wat zijn 'demerit-goederen'?

  Als er negatieve externe effecten aan het gebruik ervan kleven (voorbeeld roken. Overheid probeert het af te remmen door bijvoorbeeld teksten op sigaretten pakjes te drukken)

 • Wat is de herverdelende taak?

  Een groot deel van de overheidsuitgaven is gericht op een gelijkmatiger verdeling van de inkomens in Nederland

 • Welke 2 delen horen bij de regulerende taak?

  -Macro-economische doelstellingen (jaren 50)
  -Regulering van markten

 • In welke kernwoorden kunnen 'macro-economische doelstellingen' samengevat worden?

  -Volledige werkgelegenheid
  -Stabiel prijspijl
  -Evenwicht op de betalingsbalans
  -Redelijke economische groei
  -Zorg voor het milieu (later pas toegevoegd)
  -Redelijke inkomensverdeling

 • Wat betreft de 'infrastructuur'?

  Aanleg van wegen, dijken, spoorwegen etc.

 • Waaronder valt de 'sociale zekerheid'?

  Herverdelende taak?

 • Wat houdt het 'profijt-beginsel' in?

  Dat degene die van een bepaalde dienst gebruik maken, er ook voor betalen (paspoorten, bouwvergunning etc.)

 • Wat houdt het 'draagkracht-beginsel' in?

  Dat de belastingbetaling evenredig toeneemt met het inkomen

 • Wat houdt het 'solidariteitsbeginsel' in?

  Dat de belastingdruk toeneemt naarmate het inkomen hoger is. Onder belastingdruk verstaat men het percentage van het inkomen dat de overheid aan belasting int

 • Waarbij worden indirecte belastingen geheven?

  Bij de verkoop van producten

 • Wat houdt het 'substitutie-effect' in?

  Consumenten kopen meer van de producten die laag geprijsd zijn dan van producten met hoge prijzen

 • Wat zijn 'niet-belasting middelen'?

  -Schoolgeld
  -Leges van vergunningen
  -Winsten uit deelnemingen in bedrijven

 • Wanneer ontstaat een financieringstekort?

  Indien de inkomsten van de overheid lager zijn dan de uitgaven ontstaat een tekort: Het financieringstekort

 • Wat is 'de wet van Say'? (klassieken)

  Elke productie schept haar eigen vraag (evenwicht moet er zijn)

 • Wanneer is de Keynesiaanse benadering ontwikkeld?

  Jaren 30 van de vorige eeuw

 • Wat benadrukte Keynes?

  Het belang van de vraagzijde van de economie

 • Wat is 'EV' en wat houdt het in?

  Effectieve vraag. De hoogste van het nationaal inkomen wordt bepaald door de vraag naar goederen en diensten die de sectoren, bedrijven, overheid, gezinnen en buitenland voornemens zijn uit te oefenen

 • Wat is 'ex ante'?

  Van tevoren

 • Wat is 'ex post'?

  Achteraf

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

wat is garantie?
de producent verzekert je dat het product goed is , garantie geld meestal voor een bepaalde tijd , bijvoorbeeld 3 maanden of een jaar
`wat is een vergelijkend onderzoek?
een test van de consumentenbond naar prijs en kwaliteit van producten
wat is consumentenorganisatie?
organties die informatie over producten geven aan consumenten (klanten/kopers) de consumentenbond is de grootste consumentenorganisatie in Nederland
wat is doelgroep?
een groep mensen waar de verkoper zich op richt
wat is reclame?
`de verkoper probeert de aandacht te vestigen op een product of dienst
commerciele beïnvloeding is?
producenten en verkopers hebben invloed op jou keuze dus invloed vanuit de handel zoals cocacola reclame
sociale beïnvloeding is ?
wanneer vrienden of familie invloed hebben op jou keuzes.
prijs en kwaliteit

dure producten zijn vaak van hogere kwaliteit en duurdere producten zijn vaak beter .

 

bestedingspatroon is ?
waar mensen hun geld in het algemeen aan uitgeven.
middelen zij schaars
keuzes maken / zoveel mogelijk van je behoefte bevullen / dat je daarvoor zo  weinig behoeften opgeeft .