Samenvatting Economie en bedrijfsomgeving

-
ISBN-10 9001807666 ISBN-13 9789001807665
158 Flashcards en notities
25 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Economie en bedrijfsomgeving". De auteur(s) van het boek is/zijn W Hulleman, A J Marijs. Het ISBN van dit boek is 9789001807665 of 9001807666. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Economie en bedrijfsomgeving

 • 1 Produceren 17

 • noem enkele variabele die micro- en meso-economisch van aard zijn:
  1. marktvormen en marktomstandigheden
  2. concurrentiepositie van bedrijven
  3. technische ontwikkeling
  4. de relaties met toeleveranciers en afnemers.
 • Centrale vraag van het boek en daarmee dit vak:

  Welke invloed heeft de economische bedrijfsomgeving op de resultaten van de onderneming?

  De economische bedrijfsomgeving kent vier lagen:

  1. Macro economie

  2. Micro economie

  3. Monetaire economie

  4. Internationale economie


 • Welvaart
  Behoeftebevrediging door middel van schaarse goederen en diensten
 • Centrale vraag van het boek en daarmee dit vak:
  Welke invloed heeft de economische bedrijfsomgeving op de resultaten van de onderneming?
  De economische bedrijfsomgeving kent vier lagen:
  1. Macro economie
  2. Micro economie
  3. Monetaire economie
  4. Internationale economie
 • Centrale vraag van het boek en daarmee dit vak:
  Welke invloed heeft de economische bedrijfsomgeving op de resultaten van de onderneming?
  De economische bedrijfsomgeving kent vier lagen:
  1. Macro economie
  2. Micro economie
  3. Monetaire economie
  4. Internationale economie
 • Toevoegen van waarde 
  Verhogen van de gebruikswaarde van een product door de inzet van productiefactoren
 • Nationaal inkomen
  som van de beloningen van de productiefactoren die eigendom zijn van de ingezetenen van een bepaald land
 • Primair inkomen
  Inkomen dat voortvloeit uit de inzet van productiefactoren
 • Overheidsproductie
 • Nationaal inkomen 
  sam van de beloningen van de productiefactoren die eigendom zijn van de ingezetenen van een bepaald land
 • Markt 
  geheel van betrekkingen tussen vragers en aanbieders
 • Kostprijsverhogende belastingen 
  Indirecte belastingen, btw en accijnzen
 • Intermediaire leveringen 
  leveringen tussen bedrijven onderling van producten die nog een bewerking moeten ondergaan
 • Economische groei
  Groei van de productie in een economie, groei bruto nationaal inkomen
 • Concrete markt 
  Geheel van directe betrekkingen tussen vragers en aanbieders aangaande een bepaald product
 • Bruto primair inkomen
  primaire inkomens x afschrijvingen en de kostprijsverhogende belastingen - kostprijsverlagende subsidies
 • Binnenlands product
 • Bedrijfsomgeving 
  Externe omgeving van een onderneming die invloed heeft op de resultaten van de onderneming.
 • Arbeidsdeling
  Specialisatie van de productie
 • Abstracte markt
  Samenhangend geheel van vraag en aanbod waarbij de communicatie tussen vrager en aanbieders afstandelijk is.
 • Afschrijving
  Kosten van het gebruik van vaste kapitaalgoederen in een periode.
 • Productie
  Waarde toevoegen aan producten door de inzet van de arbeid, natuur en kapitaal.
 • Productiefactoren
  Middelen benodigd voor het productieproces, arbeid, kapitaalgoederen, natuurlijke hulpbronnen en ondernemerschap.
 • Ruil
  Een product afstaan tegen een vooraf overeengekomen ander product
 • Toegevoegde waarde
  De toegevoegde waarde kan men op dezelfde wijze onderverdelen als het binnenlands product in netto en bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten en marktprijzen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

hoe kan de relaties tussen veranderingen in het loon worden weergegeven?
4
Welke 3 conjunctuurgolven kennen we? en wat is de oorzaak en duur van de golf
4
Nominale en reële stijging, hoe noemt men de stijging van een variabele en hoe noemt men de volumeverandering?
3
Hoe luidt de formule voor het bruto binnenlands product BBP?
3
Pagina 1 van 36