Samenvatting Economie in Context / 1 Havo / deel Informatieboek Tweede fase, 2010

-
ISBN-10 904253897X ISBN-13 9789042538979
555 Flashcards en notities
101 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Economie in Context / 1 Havo / deel Informatieboek Tweede fase, 2010". De auteur(s) van het boek is/zijn Ton Bielderman. Het ISBN van dit boek is 9789042538979 of 904253897X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Economie in Context / 1 Havo / deel Informatieboek Tweede fase, 2010

 • 1 Inkomen en welvaart

 • inflatie?

  Stijging van prijzen

 • wat is een hypothecaire lening?
  een lening met 'onroerend goed' als onderpand
 • netto en?
  bruto
 • deflatie?

  daling van prijspeil

 • inflatie is slecht voor de econonmie

 • Inflatie is slecht
 • 1.1 Bruto- en nettoloon

 • Wanneer ga je er in koopkracht op achteruit?

  Wanneer de prijzen meer stijgen dan het inkomen.

 • Wat is een brutoloon?

  het arbeidsinkomen dat je met de werkgever hebt afgesproken

 • Wat is het verschil tussen Nettoloon en Brutoloon?
  Nettoloon is het bedrag dat je krijgt uitbetaald. (excl. premies)
  Brutoloon is het bedrag dat je met je werkgever hebt afgesproken (incl. premies)
 • Wat is het verschil tussen de nettoloon en het brutoloon?
  Het brutoloon is het arbeidsinkomen dat je met je werkgever hebt afgesproken. En het nettoloon is het bedrag dat je krijgt uitbetaald.
 • nettoloon
  het bedrag dat je van je werkgever krijgt uitbetaald, het brutoloon plus vergoedingen min pensioen- en VUT premie, loonheffing en sociale premies en overige inhoudingen
 • test

 • Brutoloon?

  Het arbeidsinkomen dat met de werkgever is afgesproken

 • Wat is spaarloonregeling?
  • Werkgevers sluiten een contract met een bank.
  • Elke maand storten zij een op je loon ingehouden spaarloon bij de bank.
  • Werknemers kunnen dit spaargeld plus rente na vier jaar opnemen.
  • Ze mogen dit geld tussentijds opnemen voor aankoop van een huis of voor scholing.

   

 • Wat is een spaarloonregeling?
  werkgevers sluiten en contract met een bank. Elke maand storten zij het ingehouden spaarloon bij de bank.Werknemers kunnen dit spaargeld plus rente na vier jaar opnemen.
 • brutoloon
  arbeidsinkomen dat je met je werkgever hebt afgesproken
 • Nettoloon?

  Het bedrag dat je krijgt uitbetaald.

 • Wat is een levensloopregeling?
  werknemers kunnen een deel van hun loon sparen voor perioden van onbetaald verlof. Volgens de levensloopregeling kun je zo een tijdje stoppen met werken.
 • in een loonstrook zie je
  hoe het verschil tussen bruto en netto is opgebouwd
 • Wat gaat er van het brutoloon af

  1.  eventueel spaarloon- of levensloopregeling

  2.  pensioenpremie

  3. premies VUT/FPU

  4. inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (ZVW)

  5. loonheffing

  6. loonbelasting

 • nominale premie?

  een vast bedrag dat elke maand aan zorgverzekeraar betaald moet worden

 • Waarop hebben 65+ recht op?
  op een uitkering volgens de AOW.
 • van je loon wordt...ingehouden
  pensioenpremie
 • Waarom sparen de meeste werknemers extra voor hun 'oude' dag?
  omdat de AOW-uitkering vast staat en dat is meestal niet voldoende voor de meeste ouderen. daarom wordt er elke maand pensioenpremie ingehouden. Dus dan ontvangen ze AOW + pensioen. Hoe langer je hebt gewerkt hoe hoger de ouderdomspensioen.
 • behalve een nominale premie aan zorgverzekeraars betalen werknemers een door werkgevers ingehouden
  inkomensafhankelijke zorgbijlage
 • wat is spaarloonregeling?
  • werkgevers sluiten een contract met een bank
  • elke maand storten zij het ingehouden spaarloon bij de bank
  • werknemers kunnen dit spaargeld plus rente na vier jaar opnemen
  • ze mogen dit geld tussentijds opnemen voor aankoop van een huis of voor scholing

   

 • Welke verzekering wordt er betaald door de werkgever?
  Premies werknemersverzekeringen --> ontslagen? dan kun je recht hebben op een uitkering volgens de WW. Als arbeidsongeschikt raakt kun je recht hebben op een WIA.
 • loonheffing is
  de optelsom van de loonbelasting en de premies volksverzekeringen
 • wat is een levensloopregeling?
  • werknemers kunnen een deel van hun loon sparen voor perioden van onbetaald verlof
  • volgens de levensloopregeling kun je zo een tijdje stoppen met werken (bijvoorbeeld voor de zorg van een kind)
 • Waaruit worden de premies werknemersverzekeringen uit betaald?
  Door de werkgevers betaalde sociale premies.
 • premies volksverzekeringen
  worden van het loon ingehouden om de sociale uitkeringen te kunnen betalen
 • wat houd premies pensioenfonds in?
  dat 67-plussers recht hebben op een uitkering volgens de Algemene Ouderdomswet (AOW). voor de meeste is de wettelijke AOW-uitkering niet genoeg, daarom sparen werknemers via hun werk extra voor hun 'oude' dag. elke maand word er pensioenpremie ingehouden. hoe langer je hebt gewerkt hoe hoger je ouderdomspensioen is. je hoeft geen belasting te betalen.
 • Wat is loonheffing?
  Loonheffing is de optelsom van de loonbelasting en de premies volksverzekeringen op je loonstrook. het wordt door je werkgever ingehouden en afgedragen aan de belastingdienst.
 • Waarover worden de WW- en WIA-premiepercentages berekend door je werkgever?
  over je loon voor sociale verzekeringen
 • spaarloonregeling
  werkgever stort een op je loon ingehouden spaarloon bij de bank. werknemers kunnen dit spaargeld plus rente na vier jaar opnemen of gebruiken
 • wat houd premies VUT/FPU in?
  oudere werknemers konden recht hebben op vervroegde Uittredingsregeling (vut = bedrijfsleven) of volgens Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU = overheid en onderwijs) maar door vergrijzing zijn deze regelingen er niet meer, wel moet je nog premie betalen om de uitkeringen aan ouderen te financieren.
 • Wat is loonbelasting?
  Word door de overheid gebruikt voor collectieve voorzieningen (onderwijs, politie)
 • Waaruit bestaat de zorgpremie?
  uit een nominale en een inkomensafhankelijke premie
 • levensloopregeling
  werknemers kunnen een deel van hun loon sparen voor perioden van onbetaald verlof
 • wat houd Premies werknemersverzekeringen in?
  • worden betaald door de werkgever
  • als je word ontslagen kun je recht hebben op een uitkering volgens de Werkeloosheidswet (WW)
  • als je arbeidsongeschikt raakt kun je recht hebben op een uitkering volgens de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

  deze uitkeringen worden betaald uit door werkgevers betaalde sociale premies.

  de WW- en WIA-premiepercentages worden door je werkgever berekend over je loon voor sociale verzekeringen

 • Wat is nettoloon?
  Het bedrag dat je van je werkgever krijgt uitbetaald.
  Nettoloon = Brutoloon - belastingen
 • wat is de nominale premie?
  een vast bedrag dat elke mand aan een zorgverzekeraar moet worden betaald.
 • wat houd Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW)
  • iedereen is volgens de Zorgverzekeringswet verplicht een zorgverzekering af te sluiten om de zorgkosten van bijvoorbeeld medicijnen te betalen.

  de zorgpremie bestaat uit twee onderdelen:

  • de nominale premie: is een vast bedrag dat elke maand aan een zorgverzekeraar moet worden betaald
  • Inkomensafhankelijke premie: werknemers betalen een door werkgevers ingehouden inkomensafhankelijke zorgbijdrage over het premieloon voor zorgverzekeringswet.
  • de werkgever draagt deze zorgbijdrage af aan de belanstingdienst.
  • een werkgever is verplicht werknemers een vergoeding ZVW te geven voor deze zorgbijdragen.
  • wordt bij loon opgeteld
 • Wat zijn de VUT en FPU?
  regelingen om eerder dan op je 65e met pensioen te gaan. (afgeschaft nu)
 • Wat betalen de werknemers over het premieloon voor ZVW?
  een door werkgevers ingehouden inkomensafhankelijke zorgbijdrage
 • wat is loonheffing?
  Loonheffing is de optelsom van de loonbelasting en de premies volksverzekeringen op je loonstrook. het wordt door je werkgever ingehouden en afgedragen aan de belastingdienst.
 • wat is nettoloom?
  get bedragdat je vanhesefewdafegaadgeagesf eses fesssefanjaefj
 • Wat doet de werkgever met het inkomensafhankelijke zorgbijdrage?
  dat draagt hij af aan de belastingdienst
 • wat is loonbelasting?
  word door de overheid gebruikt voor collectieve voorzieningen (onderwijs, politie)
 • Wat is de werkgever verplicht te geven aan de werknemers?
  een vergoeding ZVW voor de inkomensafhankelijke zorgbijdrage --> wordtbij het loon opgeteld
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

levensloopregeling
werknemers kunnen een deel van hun loon sparen voor perioden van onbetaald verlof
spaarloonregeling
werkgever stort een op je loon ingehouden spaarloon bij de bank. werknemers kunnen dit spaargeld plus rente na vier jaar opnemen of gebruiken
premies volksverzekeringen
worden van het loon ingehouden om de sociale uitkeringen te kunnen betalen
loonheffing is
de optelsom van de loonbelasting en de premies volksverzekeringen
behalve een nominale premie aan zorgverzekeraars betalen werknemers een door werkgevers ingehouden
inkomensafhankelijke zorgbijlage
van je loon wordt...ingehouden
pensioenpremie
in een loonstrook zie je
hoe het verschil tussen bruto en netto is opgebouwd
nettoloon
het bedrag dat je van je werkgever krijgt uitbetaald, het brutoloon plus vergoedingen min pensioen- en VUT premie, loonheffing en sociale premies en overige inhoudingen
brutoloon
arbeidsinkomen dat je met je werkgever hebt afgesproken
Wat is een naturapolis
Géén bedrag maar bijvoorbeeld hulpverlening