Samenvatting Economie in context VWO Bovenbouw deel 1

-
ISBN-10 9042539089 ISBN-13 9789042539082
1698 Flashcards en notities
122 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Economie in context VWO Bovenbouw deel 1". De auteur(s) van het boek is/zijn Ton Bielderman, Wens Rupert, Theo Spierenburg Ivonne Hermens. Het ISBN van dit boek is 9789042539082 of 9042539089. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Economie in context VWO Bovenbouw deel 1

 • 1 Inkomen en Welvaart

 • Wat is het verschil tussen bruto- en nettoloon?
  Brutoloon is het loon dat wordt afgesproken met de werkgever in het arbeidscontarct. Het nettoloon is het loon dat je op het einde van de maand op je rekening ontvangt. Dit is het brutoloon minus loonbelasting, premies volks- en andere verzekeringen en anderen inhoudingen
 • Wat is je koopkracht

  Hoeveel je geld waard is, in vergelijking met de prijzen van producten

 • Wat is prijsstabiliteit?

  Dat is als de prijzen met niet meer dan 2% stijgen (de inflatie is kleiner dan 2%)

 • Wat is inflatie?

  De gemiddelde hoeveelheid(in procenten) waarmee de prijs van alle producten stijgt

 • Wat zijn oorzaken van inflatie?

  • Als er meer geld is voor het zelfde product, wordt geld minder waard. Daardoor moet je meer geld betalen voor hetzelfde product.
  • Als er meer vraag naar producten is zal de prijs stijgen.
  • Als bijvoorbeeld de energie prijzen stijgen worden producten ook duurder omdat de prijs van produceren omhoog is gegaan.
 • Wat zijn gevolgen van inflatie?

  De koopkracht kan dalen. Mensen kunnen met het zelfde geld minder kopen hierdoor gaat de economie achteruit. Wat weer zorgt voor dalende welvaart 

 • Wat is rente?

   

  Rente is de prijs die je voor geld betaald

 • Wat zijn de taken van het ECB (Europese Centrale Bank)

  • De inflatie stabiel houden (inflatie onder 2%)
  • De rente in de gaten houden
  • De deflatie stabiel houden
 • Wat is een voordeel van stabiele prijzen?

  Mensen hebben meer vertrouwen zodat ze meer gaan sparen en investeren.

  Doordat bedrijven meer investeren groeit de economie

  Doordat de economie groeit groeit de welvaart en komen en meer banen

 • Wat is welvarend land? 

  Een toestand waarin het goed gaat met de economie en (daardoor) de bevolking.

  Kortom:

  Een land met een groeiende economie en met weinig werkeloosheid. En waar de mensen veel koopkracht hebben

 • Wat is deflatie?

  De hoeveelheid in procenten waarmee de prijzen van alle producten dalen

 • Wat is het gevaar van deflatie?

  1. Mensen zijn hun consumptie uitstellen.
  2. Als er weinig geconsumeerd wordt hoeft er minder geproduceerd te worden
  3. mensen verliezen hun banen
  4. Mensen hebben minder inkomen
  5. Waardoor ze minder geld hebben om uit tegeneen
 • 1.1 Bruto- en Nettoloon

 • Spaarloonregeling: werkgevers sluiten contract met de bank. Werknemers kunnen dit na 4 jaar met de rente opnemen.

 • Wat is brutoloon

  Arbeidsinkomen dat je met je werkgever hebt afgesproken

 • Wat is het brutoloon?

  arbeidsinkomen dat je met je werkgever afspreekt

 • Wat is het voordeel van een spaarloon- of levensloop regeling?

  Je hoeft geen belasting over dit bedrag te betalen

 • Wat is het verschil tussen bruto- en nettoloon?

  Het brutoloon is het arbeidsinkomen wat je met je werkgever afspreekt. Het nettoloon is het bedrag wat je daadwerkelijk krijgt uitbetaald.

 • bruto->nettoloon
  +vergoedingen
  -pensioen
  -loonheffing
  -sociale premies
  -overig
 • Een belangrijk onderscheid is dat tussen het bruto- en nettoloon. Het brutoloon is het loon dat je hebt afgesproken met je werkgever, en het nettoloon is het bedrag je uiteindelijk op je rekening ontvangt. Welke dingen zorgen dit verschil?
  • Brutoloon
  + Vergoedingen
  - Pensioen- en VUT/FPU premie (inmiddels afgeschaft)
  - Loonheffing
  - Sociale premies
  - Overige inhoudingen
  • =Nettoloon
 • Levensloopregeling: werknemers kunnen een deel van hun loon sparen voor perioden van onbetaald verlof.

 • Wat is nettoloon

  Het bedrag dat je van je werkgever krijgt uitbetaald

 • Wat is het nettoloon?

  bedrag dat je uiteindelijk krijgt uitbetaald

 • Wat is je pensioenpremie, en wat is daar een voordeel van?

  Je pensioenpremie is geld wat je werkgever van je salaris apart legt. Dit geld krijg je dan als je met pensioen bent. Mensen doen dit omdat ze soms niet genoeg hebben aan hun AOW uitkering. Over het geld dat je werkgever apart legt hoef je geen belasting te betalen, dat is een groot voordeel

 • Wat is de spaarloonregeling?

  De spaarloonregeling is een regeling waarbij een contract word gesloten met de bank. Elke maand stort de werkgever het ingehouden spaarloon op de bank, maximaal €613 per jaar. Werknemers kunnen dit spaargeld plus rente na vier jaar opnemen. Ook mogen zij dit geld tussentijds opnemen voor bijvoorbeeld de aankoop van een eigen huis of voor scholing.

 • loonheffing=
  loonbelasting+premies volksverzekeringen
 • Een overzicht van alle regelingen en wetten die zijn bedacht voor werknemers:
  • Spaarloonregeling: een regeling waar de werkgever een bedrag inhoudt en op een rekening stort. Na 4 jaar kan een werknemer dit bedrag + rente opnemen en zo betaalt hij/zij geen belasting/premies over dit spaarbedrag (is een voordeel).
  • Levensloopregeling: werknemers kunnen een deel van hun loon sparen voor perioden van onbetaald verlof. Bijvoorbeeld  tijdens de zorg voor een kind.
  • Loonheffing: wordt ook van het brutoloon afgehaald en bestaat uit 2 onderdelen: loonbelasting en premies volksverzekeringen. De loonbelasting wordt gebruikt voor collectieve voorzieningen (onderwijs, politie) en premiesvolksverzekeringen voor het uitbetalen van de sociale uitkeringen (AOW, ANW, AWBZ).
  • Werknemersverzekering: valt onder de aftrekpost sociale premies. Voorbeelden van deze premies zijn de WW (Werkloosheidswet) en WIA (Wet en Inkomen naar Arbeidsvermogen).
  • Zorgpremie: iedereen is verplicht een zorgverzekering af te sluiten (ZVW=zorgverzekeringswet) en een zorgpremie bestaat uit 2 onderdelen. De nominalepremie is een vast bedrag dat aan de zorgverzekeraar wordt betaald. Het andere deel is de inkomensafhankelijkebijdrage, dat wordt betaald door je werkgever.
 • Door wie worden de premies werknemersverzekeringen betaald?

  Werkgevers

 • Wat is het spaarloonregeling?

  Max €613,- per jaar > bank, na vier jaar + rente opnemen of tussentijds

 • Salarisspecificatie?

  loonstrook die je krijgt van je werkgever

 • primaire inkomens=
  uit arbeid
  en uit vermogen
 • Wat is het brutoloon?
  Het loon dat je hebt afgesproken en vastgelegd in een contract samen met je werkgever.
 • Salarisspecificatie = loonstrook --> het geld wat je krijgt + je ziet het verschil tussen bruto en netto

 • Wat is de nominale premie?

  Een vast bedrag dat elke maand aan een zorgverzekeraar moet worden betaald.

 • Wat is levensloopregeling?

  max 12% per jaar sparen > onbetaald verlof

 • overdrachtsinkomen=
  inkomen zonder tegenprestatie
  zoals sociale uitkeringen, studiefinanciering, huurtoeslag etc

 • Wat is het nettoloon?
  Het loon dat je krijgt uitbetaald en ontvangt op je rekening 
 • Loonheffing =

  Loonbelasting + premies volksverzekeringen

 • Wat is het voordeel van een spaarloon of levensloopregeling?

  Je mag het spaarbedrag van je bruto-inkomen aftrekken > je betaald minder belasting en premies

 • primair->secundair inkomen
  +overdrachtsink
  -belasting
  -sociale premies
 • Noem minstens  3 factoren die het verschil tussen bruto- en nettoloon veroorzaken:
  • + vergoedingen
  • - pensioenpremie
  • - loonheffing
  • - sociale premies
  • - overige inhoudingen
 • Waar staat AOW voor en voor wie is deze regeling?

  Algemene Ouderdoms Wet (65/67+)

 • secundair inkomen=
  besteedbaar inkomen
 • Noem de 2 regelingen waardoor een werknemer op een voordeligere manier kan sparen:
  • Spaarloonregeling
  • Levensloopregeling
 • VUT?

  Vervroegde UitTredingsregeling > bedrijfsleven (eerder dan 65e pensioen)

 • secundair->tertiair inkomen
  +subsidies
  -prijsverhogende belastingen
 • Uit welke 2 onderdelen bestaat de loonheffing?
  • Loonbelasting
  • Premies volksverzekeringen
 • FPU?

  Flexibel Pensioen en Uittreden > overheid & onderwijs (eerder dan 65e pensioen)

 • modaal=
  alleenverdiener+vrouw+2kinderen
 • Noem 2 voorbeelden van collectieve voorzieningen:
  • Politie
  • Onderwijs
  • Wegenbouw
 • Door wie wordt de Premies werknemersverzekeringen betaald en welke regelingen vallen hier onder?

  Betaald door werkgevers, ww (werkloosheiswet), WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen >arbeidsongeschikt) < loon sociale premie

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

consumentensurplus
verschil tussen de prijs die je bereid bent te betalen en de feitelijke prijs
prijselasticiteit van de vraag
geeft aan met hoeveel procent de vraag naar een goed verandert als gevolg van een verandering van de prijs van dat goed met 1%
inkomenselasticiteit van de vraag
het getal dat aangeeft hoeveel procent de gevraagde hoeveelheid verandert als het inkomen met 1% verandert
collectieve prijsvraagcurve
verband tussen de prijs van een goed en de door alle consumenten gevraagde hoeveelheid van dat goed
inferieure goederen
goederen waarvan consumenten bij stijging van het inkomen eerst meer kopen, terwijl bij verdere stijging van het inkomen de gevraagde hoeveelheid weer daalt
inkomensvraagcurve
een lijn die het ceteris paribus verband aangeeft tussen het inkomen van consumenten en de hoeveelheid goederen die zij willen kopen
budgetonderzoek
onderzoek naar uitgavenpatroon van mensen
besteedbare inkomen
bruto arbeidsinkomen + inkomen uit bezit + overdrachtsinkomen - belastingen - premies- overige inhoudingen
vrijwillige pensioensopbouw
lijfrentesparen, levensverzekering, zelf beleggen, aflossen hypotheekschuld, levensloopregeling
midelloonstelsel
uitkering is afhankelijk van het gemiddeld in je leven verdiende salaris