Samenvatting economie integraal

-
ISBN-13 9789462871410
165 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "economie integraal". De auteur(s) van het boek is/zijn gerrit gorter. Het ISBN van dit boek is 9789462871410. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - economie integraal

 • 13.1 binnenlands inkomen en product

 • Op welke 3 manieren kan het binnenlands product berekend worden.
  De objectieve methode, subjectieve methode en via de bestedingen
 • Hoe bereken je de objectieve methode?
  Het wordt berekend via de toegevoegde waarde. Dus bijvoorbeeld de bruto toegevoegde waarde: omzet-waarde ingekochte diensten/goederen.
  netto toegevoegde waarde: bruto toegevoegde waarde-afschrijvingen.
 • Hoe wordt de netto toegevoegde waarde van de overheid berekend.
  Omdat door de overheid geproduceerde goederen geen prijs kennen, wordt het berekend door alle ambtenaarssalarissen op te tellen.
 • Wat is de subjectieve methode?
  Hierbij wordt het netto binnenlands inkomen tegen factorkosten berekend door alle in nederland in een jaar verdiende primaire inkomens van personen bij elkaar op te tellen.
 • wat zijn de primaire inkomens?
  Hierbij wordt gaat het niet alleen om arbeidsinkomens zoals loon of salaris. Hierbij gaat het ook om in een jaar verdiende vermogensinkomens zoals rente, huur, pacht, winst
 • Hoe bereken je de bestedingen?
  Door optelling van bestedingen, dus: consumptie gezinnen C+ investeringen bedrijven I+ overheidsbestedingen O + export E - import M
 • Wat is de officieuze, informele, verborgen economie?
  Economie die niet officieel wordt geregistreerd. Zoals in het zwarte en grijze circuit.
 • Wat is zwart inkomen?
  Als het verdiende inkomen illegaal is en niet wordt geregistreerd
 • Wat is grijs inkomen?
  Inkomen dat wel legaal is, maar toch niet wordt geregistreerd.
 • Op welke 2 manieren kun je het kringloopschema afleiden/
  Binnenlands inkomen, binnenlands product
 • Hoe bereken je het binnenlands inkomen?
  Consumptie+belastingen+sparen c+b+s
 • Hoe bereken je het binnenlands product?
  C+i+o+e-m
 • Wat kun je uit Y=W afleiden?
  S-I + B-O = E-M
 • Wat is de economische groei in enge zin?
  toename van het reeele binnenlands product/inkomen
 • Wat is de economische groei in ruime zin?
  Als de schaarste in dat land afneemt. Toename in welvaart
 • Wat zijn voordelen van groei in enge zin?
  • Verbetering levensstandaard
  • toename werkgelegenheid
  • daling van de werkloosheid
  • afname van het financieringstekort van de overheid
 • Wat zijn bezwaren voor de groei van een land?
  • Vervuiling van het milieu
  • uitputting van natuurlijke hulpbronnen
  • het bestaan van welvaartsziekten
 • Wat betekent duurzame ontwikkeling?
  Economische groei die aansluit op de behoften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties in gevaar te brengen
 • Wat betekent vergroening van de economie?
  De combinatie van economische groei in enge zin en het verminderen van de druk op natuurlijke hulpbronnen
 • Waarom is het niet goed om alleen de inkomens tussen landen te meten?
  Omdat je dan geen rekening houdt met bijvoorbeeld de levensduur verwachting, verschillen in opleidingsniveau
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is het nadeel van een vaste wisselkoers?
Er ontstaat onevenwicht op de betalingsbalans
Wat is het voordeel van een vaste wisselkoers?
Er bestaat geen wisselkoersrisico
Wat betekent devaluatie?
Als de vaste wisselkoers wordt verlaagd
Wat betekent depreciatie
Een daling van de wisselkoers
Wat betekent appreciatie
Een waardestijging van een wisselkoers
Wat is marginale beleningsrente?
Als de bank te weinig heeft geleend, en extra moet lenen bij de ecb. Het extra geleende geld waarover rente betaald moet worden heet marginale beleningsrente
Wat is depositorente?
Als en bank te veel geld heeft geleend bij de ecb en die weer terugt duurt. De rente die de ecb betaalt dan depositorente aan de banken
Wat is loonkosteninflatie?
Als een stijging van de loonkosten wordt doorberekend in de loon
Wat zijn economische nadelen van werkloosheid?
Overheid ontvangt minder belasting
overheid verstrekt meer uitkeringen en sociale premies
Wat zijn persoonlijke nadelen van werkloosheid?
Inkomensverlies
gemis sociale contacten
verveling