Samenvatting economie leerjaar 3

-
ISBN-13 9789461102836
172 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "economie leerjaar 3". De auteur(s) van het boek is/zijn lweo. Het ISBN van dit boek is 9789461102836. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - economie leerjaar 3

 • 1 begroten voor iedereen

 • Wat is zakgeld?
  Zakgeld is het geld dat je zonder tegenprestatie per week of per maand krijgt van je ouders of verzorgers en dat je vrij mag besteden.
 • Hoe reken je bedragen om van week naar maand?
  Weekbedrag x 52 daarna deel je het jaarbedrag door 12 om het maandbedrag te krijgen.
 • Hoe reken je bedragen om van maand naar week?
  Maandbedrag x 12 daarna deel je het jaar bedrag door 52 om het weekbedrag te krijgen.
 • Hoeveel weken zitten er in een jaar?
  52 weken
 • Hoeveel maanden zitten er in een jaar?
  12 maanden
 • Wat is giraal geld?
  Geld op een bankrekening.
 • Wat is chartaal geld?
  Contant geld.
 • Wat is zwart werk?
  Zwart werk is betaald werk waarvan de inkomsten niet opgegeven worden bij de belastingdienst.
 • Wat doet een diagram?
  Een diagram geeft in een visuele presentatie de samenhang tussen bepaalde gegevens weer.
 • Om welke gegevens weer te geven word er meestal gebruik gemaakt van een cirkeldiagram, een staafdiagram en een lijndiagram?
  Om statistische gegevens weer te geven.
 • Welke diagrammen worden er vaak gebruikt om statistische gegevens weer te geven?
  Om statistische gegevens weer te geven, wordt vaak gebruik gemaakt van een cirkeldiagram, een staafdiagram en een lijndiagram.
 • Hoe word een lijndiagram vaak genoemd?
  Een lijndiagram wordt vaak een grafiek genoemd.
 • Waarom moet er altijd een titel bij een diagram staan?
  Omdat van een grafiek of diagram moet duidelijk zijn wat die weergeeft. Daarom moet er altijd een titel bij staan.
 • Van een grafiek of diagram moet duidelijk zijn wat die weergeeft. Wat moet er daarom altijd staan?
  Er moet altijd een titel bij staan.
 • Wat doet een budgetlijn?
  Een budgetlijn geeft alle mogelijke combinaties die iemand met zijn inkomen (budget) kan aanschaffen en het word getekend in een grafiek.
 • Waarin word een budgetlijn getekend?
  Een budgetlijn word getekend in een grafiek.
 • Wat is het Nibud?
  Het Nibud is een onafhankelijke stichting die informatie en adviezen geeft over financiën aan huishoudens en bedrijven.
 • Wat is een tabel?
  Een tabel is een schematisch overzicht van gegevens over een bepaalde zaak.
 • Wat geeft de titel bij een tabel in grote lijnen aan?
  De titel geeft in grote lijnen aan waar de gegevens in de tabel over gaan.
 • Wat geven de rijvariabelen aan in een tabel?
  De rijvariabelen geven het soort uitgaven aan.
 • Wat geven de kolomvariabelen aan in een tabel?
  De kolomvariabelen geven aan hoeveel procent van de jongeren aan deze soort uitgaven daadwerkelijk geld uitgeven (eerste kolom) en hoeveel euro dat per maand is (tweede kolom).
 • Wat zijn de getallen in een tabel steeds?
  De getallen in een tabel zijn steeds een combinatie van twee variabelen: één horizontaal weergegeven variabele (de rijvariabele) en één verticaal weergegeven variabele (de kolomvariabele).
 • Welke combinatie van twee variabelen zijn er steeds in een tabel?
  Één horizontaal weergegeven variabele (de rijvariabele) en één verticaal weergegeven variabele (de kolomvariabele).
 • Wat is de rijvariabele in een tabel?
  Één horizontaal weergegeven variabele.
 • Wat is de kolomvariabele in een tabel?
  Één verticaal weergegeven variabele.
 • Wat is een begroting?
  Een begroting is een overzicht van alle inkomsten en uitgaven die je verwacht te hebben voor de komende periode.
 • Waarom maak je een begroting?
  Dat doe je om financiële problemen te verkomen.
 • Wat is een kasboek?
  Dat is een boekje waarin je alle uitgaven die je gedurende periode doet noteert in een overzicht.
 • Wat noteer je in een kasboek?
  Daarin noteer je in een overzicht alle uitgaven die je gedurende een periode doet.
 • Wat is een sluitende begroting?
  Een sluitende begroting is als de begroting in evenwicht is , dat wil zeggen dat de geschatte ontvangsten gelijk zijn aan de geschatte uitgaven.
 • In welke drie soorten uitgaven kun je de uitgaven van een huishouden indelen?
  1. Huishoudelijke uitgaven (of dagelijkse uitgaven).
  2. de vaste lasten.
  3. de reserveringen.
 • Wat zijn huishoudelijke uitgaven?
  Het geld wat je dagelijks of wekelijks uitgeeft om boodschappen te doen.
 • Om welke uitgaven gaat het bij huishoudelijke uitgaven?
  Het gaat om uitgaven voor levensmiddelen, huisdieren, cadeaus en bloemen, aanschaffen van kleine huishoudelijke spullen, uitgaan. Ook het zakgeld voor verschillende gezinsleden valt hieronder.
 • Wat zijn vaste lasten?
  Vaste lasten zijn regelmatig terugkerende uitgaven die een huishouden als verplichting is aangegaan.
 • Om welke uitgaves gaat het bij vaste lasten?
  Het gaat om bepaalde uitgaven die je elke periode steeds weer moet doen, zoals de huur van de woning en de uitgaven voor gas, water en elektriciteit. Een inbraak- en brandverzekering. Ook abonnementen, contributies en de reis- en vervoerskosten naar school of werk vallen onder vaste lasten.
 • Wat is reserveren?
  Reserveren is geld opzij leggen voor grotere uitgaven die een huishouden niet wekelijks of maandelijks doet.
 • Wat zijn voorbeelden van reserveren?
  Nou zoals de aanschaf van een nieuwe keuken, een auto of een wasmachine.
 • Waar bestaat een begroting van een huishouden uit?
  Een begroting van een huishouden bestaat uit een overzicht van alle ontvangsten die in de komende periode te verwachten zijn. Daarnaast komt een lijst van alle uitgaven die kunnen worden voorzien.
 • Wat staat er in de rijksbegroting?
  In de rijksbegroting staan de plannen van de regering uitgebreid beschreven en er staat precies in wat al die plannen gaan kosten en wat de regering aan inkomsten verwacht te ontvangen.
 • Wat is sparen?
  Sparen is het deel van je inkomen dat je overhoud nadat je al je uitgaven voor consumptie (huishoudelijke uitgaven, vaste lasten, reserveringsuitgaven) hebt gedaan.
 • Wat is directe belasting?
  Belastingen die rechtstreeks aan de belastingdienst worden betaald.
 • Waarover woorden de directe belastingen geheven?
  De directe belastingen worden geheven over de inkomens van burgers en bedrijven: de loon- en inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.
 • Wat is miljoenennota?
  Miljoenennota is een algemene toelichting op de rijksbegroting. De miljoenennota gaat ook in op de economische situatie van Nederland.
 • Wat zijn de indirecte belastingen?
  Indirecte belastingen zijn de belastingen op goederen en diensten.
 • Waarin zijn de indirecte belastingen onder te delen?
  De indirecte belastingen zijn onder te verdelen in omzetbelasting (btw), accijnzen en overige indirecte belastingen.
 • Wat is accijns?
  Accijns is een belasting op producten waarvan de overheid het gebruik wil afremmen door deze producten duurder te maken
 • Hoe word belasting op de toegevoegde waarde ook wel genoemd?
  Belasting op de toegevoegde waarde (btw), word ook wel omzetbelasting genoemd.
 • Wat zijn bijvoorbeeld overige indirecte belastingen?
  Dit zijn bijvoorbeeld invoerrechten op sommige producten die van buiten de EU in Nederland ingevoerd worden. Ook de BPM (belasting op personenauto's en motorrijwielen) die je moet betalen als je een nieuwe auto of motor koopt, valt hieronder.
 • Waarvoor zijn sociale premies bedoeld?
  Ze zijn bedoeld om de uitkeringen te betalen, zoals de uitkeringen aan werklozen, arbeidsongeschiktheid en ouderen.
 • Wat is de vennootschapsbelasting?
  Vennootschapsbelasting is de belasting op de winst van de grotere bedrijven.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Externe
G
Wat is morele vrijbrief?
F
Wat is een keurerk?
Een keurmerk is een etiket dat is bedoeld om consumenten snel te informeren over producteigenschappen.
Welke productie noemen we duurzaam?
Bij de productie van veel goederen en diensten waar rekening wordt gehouden met de gevolgen voor mens en milieu op lange termijn.
Wanneer doet een negatief extern effect zich voor?
Een negatief extern effect doet zich voor als een bedrijf of persoon iets produceert of consumeert waardoor het welzijn van een ander persoon afneemt en waarbij die andere persoon geen compensatie krijgt voor het negatieve effect.
Wat zijn externe effecten?
Gevolgen van consumptie en productie die niet in de prijs van het product worden meegenomen maar wel de welvaart van anderen beïnvloeden.
Wat is het werkloosheidspercentage?
Het werkloosheidspercentage is het aantal werklozen in procenten van de beroepsbevolking.
Hoe bereken je de arbeidsproductiviteit?
                                               productie(waarde)
Arbeidsproductiviteit=   _____________________
                                               werkgelegenheid
Hoe berekent het CBS de arbeidsproductiviteit?
Het CBS berekent dit door de waarde van alle gemaakte producten en diensten te delen door het aantal mensen dat bij die productie van goederen betrokken is.
Wat is de arbeidsproductiviteit?
De arbeidsproductiviteit is de productie(waarde) per persoon in een bepaalde periode.