Samenvatting Economisch bekeken

-
323 Flashcards en notities
10 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Economisch bekeken". De auteur(s) van het boek is/zijn Malmberg. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Economisch bekeken

 • 1.1 Economische groei

 • Wat is economische groei?
  De groei van de productie in een land.
 • Noem 2 redenen waardoor de totale productie van een land stijgt.
  De groei van het aantal inwoners
  Stijging van het gemiddelde inkomen
 • Als de consumptie stijgt dan ..... (noem 2 redenen)
  meer vraag naar producten
  meer productie door de bedrijven
 • Van welke vier dingen is de economische groei afhankelijk
  de groei van de werkende bevolking
  investeringen in machienes en gereedschappen
  de beschikbare hoeveelheid grondstoffen, energie en ruimte  
  de groei van arbeidsproductieviteit
 • Noem 2 dingen waarvan de arbeidsproductiteit afhankelijk is
  de toepassing van moderne technieken
  het opleidingsniveau van de werkende bevolking
 • 1.2 Economische groei en het millieu

 • Noem 4 vormen van milieuschade door economische groei
  meer verbruik van :
  grondstoffen , energie, vervuiling van afvalstoffen, verlies aan ruimte voor de natuur
 •  vormen van milieuschade door economische groei zijn:
   meer verbruik van grondstoffen  en energie
   meer vervuiling met  afvalstoffen
   meer verlies aan ruimte voor de natuur
 • Noem 3 gevolgen van ontbossing
  planten en diersoorten worden bedreigd met uitsterven
  meer modderstromen en aardverschuivingen
  minder afbraak van broeikasgassen
 • gevolgen van ontbossing zijn:
  planten en diersoorten worden bedreigd met uitsterven
  meer  hevige modderstromen en aardverschuivingen
  minder afbraak van broeikasgassen
  afvalstoffen vervuilen lucht, water en bodem
 • Noem 2 gevolgen van luchtverontreiniging
  de aantasting van de gezondheid
  klimaatverandering
 • gevolgen van luchtverontreiniging zijn:
  de aantasting van de gezondheid
  klimaatverandering
 • klimaatverandering is merkbaar aan:
  extreme weersomstandigheden
  stijging gemiddelde temperatuur op aarde
  stijging zeespiegel
 • 1.3 Kosten en baten

 • leg het begrip maatschappelijke baten uit?
  Voordelen van de productie en consumptie voor de samenleving
 •  de maatschappelijke kosten en baten bij milieu vriendelijke productie zijn:
  De maatschappelijke
  - kosten zijn laag
  - baten zijn hoog
 • Leg het begrip maatschappelijke kosten uit
  Nadelen van de productie en consumptie voor de samenleving
 •  milieuonvriendelijk produceren is verleidelijk door:
  lage bedrijfskosten
  lage prijs van de producten
  sterke concurrentiepositie door de lage prijs
 • Noem 2 soorten milieukosten
  bedrijfkosten en maatschappelijke kosten
 • bij het langdurig opslaan van afvalstoffen gebeurd er:
  -het risico op hoge maatschappelijke kosten.
  -de mensen in de toekomst betalen de vervuiling die we nu maken.
  -het verkopen van milieu schaden is goedkoper dan het herstellen van de schaden.
 • Wat is er aan de hand met de maatschappelijke kosten en baten bij milieu vriendelijke productie
  De maatschappelijke
  - kosten zijn laag
  - baten zijn hoog
 • maatschappelijke baten=
  Voordelen van de productie en consumptie voor de samenleving
 • Noem 3 dingen waarom milieuONvriendelijk verleidelijk is
  lage bedrijfskosten
  lage prijs can de producten
  sterke concurrentiepositie door de lage prijs
 •  maatschappelijke kosten=
  Nadelen van de productie en consumptie voor de samenleving
 • Wat gebeurd er als je (schadenlijke) afvalstoffen lang bewaard
  het risico op hoge maatschappelijkekosten
  de mensen in de toekomst hebben er last van
 •  twee soorten milieukosten zijn:
  bedrijfskosten ( ten lasten van een bedrijf)
  maatschappelijke kosten ( ten lasten van de samenleving)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat doet de ECB bij eens stijging van de inflatie?
ze verhogen de rente
Wat is de taak van de Europese Centrale Bank
inflatie bestrijden
Tot wat leiden investeringen in nieuwe producten en productiemethoden
-een sterkere concurrentiepositie
-meer vraag uit het buitenland
Noem 2 gevolgen van een lage rente
-consumenten gaan meer lenen en meer consumeren
-bedrijven gaan meer lenen en investeren
Noem 3 dingen waardoor de economische groei wordt gestimuleerd
-beter onderwijs
-onderzoek naar nieuwe producten en productiemethoden
-een lage rente
Noem 2 voordelen van de economische groei
-de reële inkomens gaan stijgen
-de mensen verdienen meer en betalen meer belasting
Wat wil de Nederlandse overheid graag?
economische groei
Wanner daalt het reëele inkomen?
Als de prijzen sterker stijgen dan het nominale inkomen
Wanneer stijgt het reële inkomen?
als het nominale inkomen sterker stijgt dan de prijzen
Door welke 2 dingen wordt het reëele inkomen bepaald?
-Door inflatie
-Door de stijging van het nominale inkomen