Samenvatting Economisch bekeken.

-
ISBN-10 9034564800 ISBN-13 9789034564801
403 Flashcards en notities
9 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Economisch bekeken.
 • Johan Huitema, Leo Peters Bureau Sproet Bobby Pola Andreas Bock
 • 9789034564801 of 9034564800
 • 7e dr.

Samenvatting - Economisch bekeken.

 • 1.1 imkomsten in soorten

 • Je hoeft niks te doen voor je geld
  inkomsten zonder tegenprestatie
 • inkomsten in natura
  ontvangsten van iets anders dan geld
 • wat is inkomen
  ontvangsten in geld en in natura
 • Je moet iets doen voor je geld
  inkomsten met tegenprestatie 
 • niet-vrij besteedbare inkomsten
  de inkomsten zijn bestemd voor een bepaald soort uitgaven
 • wat zijn vrijbesteedbare inkomsten
  inkomsten waaarvan je zelf mag bepalen wat je er mee doet
 • Ontvangsten van iets anders dan geld
  inkomsten in natura 
 • inkomen
  ontvangsten in geld en in natura
 • wat zijn  niet-vrij besteedbare inkomsten
  de inkomsten die je niet vrij mag besteden
 • Inkomsten kunnen bestaan uit
  geld en natura
 • loon
  het inkomen dat een werknemer verdient met zijn werk
 • noem een voorbeeld van omvangsten in natura
  je krijgt bijvoorbeeld als je een tijdschrift of een zak snoep
 • Niet-vrij besteedbare inkomsten
  De inkomsten zijn bestemd voor een bepaald soort uitgave
 • werknemer
  iemand in dienst van een bedrijf of instelling
 • Omrekenen van maand naar week bedrag :
  maandbedrag x 12 : 52 = weekbedrag
 • werkgever
  een bedrijf of instelling waar een of meer mensen in dienst zijn
 • Omrekenen van week naar maand bedrag:
  weekbedrag x 52 : 12 = maandbedrag 
 • arbeidsovereenkomst
  de afspraken over de rechten en plichten van een werkgever en een werknemer
 • minimumjeugdloon
  het laagste loon voor werknemers tot 23 jaar
 • minimumloon
  het laagste loon voor werknemers vanaf 23 jaar
 • sparen
  het opzijleggen van geld
 • interest
  vergoeding voor het tijdelijk afstaan van geld
 • rente
  een ander woord voor het tijdelijk afstaan van geld
 • spaarvorm
  een manier van sparen met regels over de inleg van geld, de opname van geld en het interestpercentage
 • zorgplicht
  de plicht van ouders om de kosten van levensonderhoud van hun kinderen tot 21 jaar te betalen
 • kinderbijslag
  een uitkering aan iedereen die zorgt voor kinderen tot 18 jaar
 • studiefinaciering
  uitkering waarvan studenten hun studie aan het middelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs betalen
 • zorgtoeslag
  een tegemoetkoming in de kosten van een verzekering tegen ziektekosten
 • loonschaal
  het aanvangsloon en de verhoging daarvan behorend bij een functie
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Economisch bekeken.
 • Johan Huitema, Leo Peters Bureau Sproet Theo Audenaerd Herman Sittrop Bobby Pola
 • 9789034570840 of 9034570843
 • 7e dr.

Samenvatting - Economisch bekeken.

 • 1.1 Kopen is kiezen

 • Hoe kan T-Mobile geld verdienen terwijl het gratis telefoons weggeeft

  Door de Bel minuten en smsjes die de consument gebruikt.

 • Wat is consumeren?
  Het bevredigen van behoeften
 • wat zijn behoeften
  - behoeften is dat je iets wilt hebben.

  * je hebt ook basisbehoeften deze zijn noodzakkelijk 
 • Wat is een behoefte?
  Dat is als je iets nodig hebt of graag wil hebben
 • Als een behoefte wordt bevredigd ben je aan het consumeren. Dit kun je doen door bijvoorbeeld een goed of dienst te kopen.

  voorbeeld:  je wilt bellen wat heb je nodig?  - telefoon ( goed)  -verbinding (dienst)
 • Welke 2 behoeften zijn er?
  1. basisbehoeften om gezond in leven te blijven
  2. overige behoeften
 • Je kan niet alles doen wat je wilt omdat je bijvoorbeeld te weinig geld hebt of tijd te kort. dit noem je schaarste. Door schaarste moet je kiezen dit noem je prioriteiten stellen. 
 • Wat gebeurt er met een consument naarmate zijn inkomen stijgt?
  Dan ziet hij meer goederen en diensten als noodzakelijk en ziet hij minder goederen en diensten als een luxe.
 • Wanneer ben je aan het consumeren?
  Als je producten koopt (goederen en diensten)
 • Waardoor wordt consumeren beperkt?
  • schaarste in middelen 
  • schaarste in tijd
 • Wat is schaarste aan middelen?
  Dat er niet genoeg producten zijn om alle behoeften van alle consumenten te bevredigen
 • Wat is schaarste van tijd
  Dat een consument niet genoeg tijd heeft om aan al zijn behoeftens te voorzien.
 • Waar dwingt schaarste je toe?
  Door schaarste moeten consumenten prioriteiten stellen.
 • Welke behoefte heeft bij schaarste prioriteit?
  Basisbehoeften
 • 1.2 Consumeren met en zonder geld

 • Noem 4 manieren waardoor je kunt consumeren
  1. producten te kopen
  2. zelfvoorziening
  3. natuur
  4. het gebruik van collectieve voorzieningen 
 • Als je iets koopt ben je aan het consumeren. voor je dit doet moet een bedrijf produceren tegen betaling. als je het zelf gaat doen ben je aan het consumeren door je zelfvoorziening.
 • Wat wordt bedoelt met zelfvoorziening?
  Als je iets voor jezelf hebt gedaan of iemand anders uit het gezin heeft dat gratis gedaan voor je
 • Je kan door deze 2 dingen ook consumeren 
  - de natuur : regen, zon grondstoffen
  - de overheid : deze legt collectieve voorzieningen.
 • Wanneer comsumeer je door 'de natuur'?
  • de natuur levert grondstoffen voor de productie
  • als je geniet van de natuur, bijv. de zon, schaduw van een boom, schaatsen op een bevroren sloot
 • Noem 5 voorbeelden van collectieve voorzieningen?
  1. de straat
  2. het park
  3. een halfpipe
  4. openbaar vervoer
  5. onderwijs
 • Zijn collectieve voorzieningen altijd 'gratis'?
  Nee, bij een deel van de collectieve voorzieningen vraagt de overheid een bijdrage voor het gebruik ervan
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 3:

 • Economisch bekeken.
 • Johan Huitema, Leo Peters Bureau Sproet ANP Photo Herman Sittrop Bobby Pola
 • 9789034580276 of 903458027X
 • 7e dr.

Samenvatting - Economisch bekeken.

 • 1.1 kopen en kiezen

 • 1.1; behoeften = Als je iets heel graag wilt hebben of iets nodig bent

          2 soorten behoeften = basisbehoeften en andere behoeften

          consumeren = als een behoefte bevredigt wordt

          schaarste = Gebrek aan producten teveel aan consumenten om te bevredigen (behoeften)

          prioriteiten = kiezen uit behoeften door schaarste van een product

   

   

 • 1.2 consumeren met en zonder geld

 • produceren

  iets maken om te verkopen tegen betaling

 • zelfvoorziening

  als je groenten tuin hebt dan is het gratis en voor jezelf

 • collectieve voorziening

  Is de weg of fietspad, elk mens betaald belasting 

 • 1.3 verkopen een kunst

 • Marketing mix

  - product beleid; wie is de doelgroep?

  - promotiebeleid; via reclame en media

  - prijsbeleid; verleiden door aanbiedingen

  - plaatsbeleid; goede plek voor je product

 • Wat is marketing?

  ondernemers proberen de kopers tot kopen aan te zetten

 • Ideële reclame 

  promotie gemaakt voor de ideeën of gedragingen zonder bedoeling geld verdienen

 • wie is doelgroep

  jongeren

   

 • 1.4 kopen een kunst

 • merkreclame

  Dat is reclame over bijvoorbeeld Adidas

 • e-commerce

  Kopen via internet

 • vergelijkend warenonderzoek

  eigenschappen van aantal producten worden vergeleken in een test en dan zeggen ze of product goed of minder is doormiddel van een cijfer

 • 1.5 spijt achteraf

 • koopovereenkomst
  Dat je eens bent met de verkoper
 • deugdelijk product
  Moet werken en echt zijn niet kapot (heel)
 • 1.6 kopen met gevoel

 • keurmerk
  voldoet product aan bepaalde eisen
 • Goodwave
  Niet door kinderen gemaakt
 • Fairtrade max havelaar
  Eerlijke prijs voor de arme boeren
 • 2.1 geld telt

 • chartaal geld
  wat mensen op zak hebben
 • giraal
  op rekening
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is een uitvoerende functie
een functie waarin je doet wat je wordt opgedragen
Wat zijn oorzaken van een zwakke positie op de arbeidsmarkt ( noem er 4)
- een afgebroken school opleiding
- een oudere leeftijd
- een lichaamlijke of geestelijke beperking
- discriminatie
noem 3 oorzaken van een sterke positie op de arbeidsmarkt
-goede diploma's
- recente werkervaring
- talenten die voor werkgevers belangrijk zijn
Noem 2 soorten  functies in bedrijven en instellingen
- leidinggevende functies
- uitvoerende functies
In sommige gebieden is er regionale werkloosheid in die regios ........ noem 2
zijn weinig vacatures
is het werkloosheidspercentage veel hoger dan gemiddeld
Noem 4 dingen die het UWV werkbedrijf
- registreert de vacatures
- schrijf werklozen in
- helpt werklozen bij het zoeken naar een baan
- helpt werkgevers bij het bezetten van hun vacaturen
Wat is verborgen werkeloosheid?
Werkzoekenden zonder baan die niet bij een UWV werk bedrijf zijn ingeschreven
Wat is regionale werkloosheid?
het werkloosheidspercentage is in een bepaald gebied veel hoger dan get gemiddelde percentage in Nederland.
Wat is de arbeidsmarkt?
aanbod van arbeid en vraag naar arbeid bij elkaar
De beroepsbevolking (het aanbod van arbeid) bestaat uit mensen die: (noem er 2)
- een arbeidsplaats bezetten
- een arbeidsplaats zoeken