Samenvatting Economische crisis (VWO) (2011)

-
ISBN-10 9461100248 ISBN-13 9789461100245
411 Flashcards en notities
69 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Economische crisis (VWO) (2011)". De auteur(s) van het boek is/zijn Stichting LWEO. Het ISBN van dit boek is 9789461100245 of 9461100248. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Economische crisis (VWO) (2011)

 • 1 De Kredietcrisis

 • Waarom is de reactie op het aanbod vertraagd op de prijsveranderingen
  Het bouwen van een huis duurt lag.
 • Wat is een vermogensmarkt?
  Het geheel van vraag en aanbod met vermogen.
 • wat zijn de 4 productiefactoren met hun daarbij behorende beloning?
  kapitaal: rente
  arbeid: loon
  natuur: pacht 
  onderneming: winst
 • Waardoor ontstaan prijsschommelingen van huizen?
  Prijsschommelingen ontstaat door veranderingen aan de vraagkant. Die is gevoelig voor de verwachte prijsontwikkeling.
 • Wat is een aandeel?
  Verhandelbaar bewijs van mede-eigendom van een onderneming.
 • Wat is selffulfulling prophecy'?
  Dat is een voorspelling op grond waarvan mensen zich o gaan gedragen dat de voorspelling ook werkelijk uitkomt.
 • Wat is beleggen?
  Gezinnen en bedrijven zetten geld wat ze niet nodig hebben voor consumptie of investeringen om in financiele of materiele activa.
 • Wat is een hypothecaire lening?
  Een hypothecaire lening is een langdurige lening met een onroerend goed als onderpand. De bank heeft het recht van hypotheek en de huiseigenaar moet rente en aflossing betalen.
 • Wat is de beurskoers?
  Prijs van aandelen/obligaties op een bepaald moment op de effectenbeurs.
 • Door middel waarvan stelt de overheid zich garant bij wanbetaling voor de verplichtingen van de huizenbezitter?
  Hypotheekgarantie. Dit stimulert woningbezit.
 • Wat is een centrale bank?
  Een centrale bank verzorgt de aanmaak van geld en controlleert de algemene banken.
 • Wanneer is de rente variabel?
  De rente is variabel als de rente mee schommelt met de marktrente.
 • Wat is dividend?
  Winstuikering van aandeelhouders van een nv of bv.
 • Wanneer is de rente vast?
  Als hij voor een bepaalde periode wordt vastgesteld.
 • Wat is eigen vermogen?
  Het door de eigenaren ingebrachte geld.
 • Wat is het rendement van een belegging?
  Het rendement van een belegging is de opbrengst uitgedrukt in procenten van het belegde bedrag . 
 • Wat is geldillusie?
  De situatie dat mensen alleen kijken naar de nominale waarde van geld.
 • Wat is het reëel rendement?
  Het nominale rendement gecorrigeerd door inflatie. 
 • Wat is de geldmarkt?
  Deel van de vermogensmarkt waar kredieten, leningen en dergelijke worden verstrekt en verhandeld met een looptijd van korter dan twee jaar. Hieronder vallen spaarrekeningen voor particulieren bij banken, het kopen op afbetaling enzovoort.
 • Wanneer is er sprake van geldillusie?
  Er is geldillusie als mensen alleen kijken naar de nominale waarde van geld. 
 • Wat is een hypothecaire lening?
  Lening bij een bank met onroerend goed als onderpand.
 • Wat is sparen?
  Sparen is het niet besteden van inkomen. 
 • Wat is een kapitaalmarkt?
  Deel van de vermogensmarkt waar laaglopende leningen en permanent vermogen gehandeld worden.
 • Wat is beleggen?
  Beleggen is het aanbieden van geld op de vermogensmarkt om opbrengst te verkrijgen.
 • Wat is de Nominale rente?
  Rentepercentage dat de bank geeft of vraagt voor sparen of lenen.
 • Wat heeft een spaardeposito?
  Een vaste rente en een vaste looptijd. 
 • Wat zijn obligaties?
  Verhandelbaar bewijs van deelneming in een geldlening aan bedrijven of de overheid met een vaste rente en vaste loontijd.
 • Welle groepen kun je zien als beleggers?
  Gezinnen, bedrijven, overheid. 
 • Waarin kunnen mensen beleggen?
  onroerend goed, financiële waarden dus aandelen en obligaties en in kunst.
 • Wie zijn vragers naar vermogen?
  Bedrijven, gezinnen en de overheid.
 • Hoe kunnen bedrijven lenen en uitlenen?
  Ze kunnen leningen afsluiten of aandelen en obligaties uitgeven.
 • Wat is een aandeel?
  Een aandeel is een bewijs van mede-eigendom van een nv of bv. Dit geeft recht op een winstuitkering: dividend.
 • Wat is dividend?
  Een winstuitkering, hier heb je recht op bij een aandeel.
 • Wat is een obligatie?
  Een obligatie is een schuldbekentenis voor een langlopende lening met een vaste rente. 
 • Wat is passiva?
  Vermogen
 • Wat is activa?
  Bezittingen
 • Wat is de prijs op de vermogensmarkt?
  Rente
 • Waar hangt de hoogte van de rente van af?
  Hangt af van het risico van de uitlener, inflatie en vraag en aanbod.
 • Waarin kun je de vermogensmarkt indelen?
  de geldmarkt: kortlopende kredieten, kapitaalmarkt: langlopend en permanent vermogen.
 • Wat is een risicopremie?
  Een extra vergoeding vanwege een hoger risico voor beleggers.
 • Waar worden aandelen en obligaties verhandeld?
  Op de effectenbeurs.
 • Welke soorten aandelen vind je op de eerstehandsmarkt en welke op de tweedehandsmarkt.
  Eerstehandsmarkt nieuwe aandelen en obligaties
  Tweedehandsmarkt bestaande effecten
 • Wat is de koers?
  De prijs op de beurs op een bepaald moment waarvoor beleggers aandelen en obligaties kopen.
 • Wat is de AEX-koersindex?
  Het is de graadmeter van de Nederlandse beurs.
 • Hoe wordt de reële rente berekend?
  De reële rente wordt berekend door het nominale rentepercentage te corrigeren voor inflatie.
 • Waarom kunnen schuldenaars profiteren van inflatie?
  De nominale waarde blijft gelijk, de reële waarde neemt af, dus de schuld is minder waard. 
 • Wat verstrekken banken ?
  Kredieten. Geld van spaarders gaat naar leners. 
 • Waar wordt de winstgevendheid door bepaald?
  De betaalde rente, rentemarge, ontvangen rente, en dan daar het verschil tussen. 
 • Wat is solvabiliteit?
  Solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen en het vreemde vermogen. Hoe lager de solvabiliteit, des te hoger het rendement voor de verschaffers van eigen vermogen is. 
 • Wat houdt een solvabel bedrijf in?
  Een solvabel bedrijf is in staat zijn schulden te betalen. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

wat zijn de 4 productiefactoren met hun daarbij behorende beloning?
kapitaal: rente
arbeid: loon
natuur: pacht 
onderneming: winst
Wat zijn obligaties?
Verhandelbaar bewijs van deelneming in een geldlening aan bedrijven of de overheid met een vaste rente en vaste loontijd.
Wat is de Nominale rente?
Rentepercentage dat de bank geeft of vraagt voor sparen of lenen.
Wat is een kapitaalmarkt?
Deel van de vermogensmarkt waar laaglopende leningen en permanent vermogen gehandeld worden.
Wat is een hypothecaire lening?
Lening bij een bank met onroerend goed als onderpand.
Wat is de geldmarkt?
Deel van de vermogensmarkt waar kredieten, leningen en dergelijke worden verstrekt en verhandeld met een looptijd van korter dan twee jaar. Hieronder vallen spaarrekeningen voor particulieren bij banken, het kopen op afbetaling enzovoort.
Wat is geldillusie?
De situatie dat mensen alleen kijken naar de nominale waarde van geld.
Wat is eigen vermogen?
Het door de eigenaren ingebrachte geld.
Wat is dividend?
Winstuikering van aandeelhouders van een nv of bv.
Wat is een centrale bank?
Een centrale bank verzorgt de aanmaak van geld en controlleert de algemene banken.