Samenvatting Educational research : planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research

-
ISBN-10 0132613948 ISBN-13 9780132613941
504 Flashcards en notities
13 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Educational research : planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research". De auteur(s) van het boek is/zijn John W Creswell. Het ISBN van dit boek is 9780132613941 of 0132613948. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Educational research : planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research

 • 1 chapter 1 the process of conducting research using quantitative and qualitative approaches

 • Wat is research?
  proces om dat te verzamelen en te analyseren om kennis over een onderwerp of probleem te vergroten. 
 • 1.1 A definition of research and its importance

 • Wat is de definitie van een research (onderzoek)? 
  Een research is een proces van stappen die gedaan wordt om informatie te verzamelen en te analyseren.  Dit om begrip van een onderwerp of probleem te vergelijken. 
 • O
 • Wat is heel globaal het raamwerk van een research? De drie stappen.
  1. stel een vraag
  2. verzamel informatie om de vraag te beantwoorden
  3. presenteer het antwoord op de vraag
 • Waarom is een research belangrijk?  Drie redenen.
  1. onderzoek draagt bij aan kennis
  2. onderzoek verbetert de praktijk
  3. onderzoek informeert het beleidsdebat
 • Wat betekent dat onderzoek bijdraagt tot kennis?
  Dat betekent dat educators een onderzoek ondergaan die bijdraagt tot uitbreiding van informatie over een bepaald onderwerp. 
 • Hoe kan onderzoek bijdragen aan bestaande kennis en literatuur?
  1. als het onderzoek nog nooit is uitgevoerd, vult het een gat in de kennis en literatuur.
  2. het kan extra informatie geven die voorafgaande studies bevestigen of juist niet.
  3. het kan een toevoeging zijn van de literatuur over de praktijk.
  4. het kan informatie geven over mensen of plaatsen die nog niet onderzocht zijn.
  Een nieuw onderzoek: hoe leren ll van de basisschool sociale vaardigheden? (= nieuwe kennis als het onderzoek nog nooit eerder plaats heeft gevonden)
  Onderzoek verfijnen door bijvoorbeeld:
  alleen leerlingen van Afrikaans/Amerikaanse achtergrond (nieuwe participanten)
  alleen tijdens het teruglopen naar huis (nieuwe plaats)
  alleen onderzoek bij meisjes (geslacht)
 • Hoe verbetert research de prakijk? 
  Het geeft suggesties voor verbeteringen  in de praktijk
  Het geeft nieuwe ideeën voor de docenten
  Het helpt docenten bij evalueren van verschillende benaderingen  (zie aantekeningen)
  Het helpt bij maken van connecties (andere docenten die bezig zijn met hetzelfde idee)
 • Hoe informeert research bij beleidsdebatten? 
  Het helpt bij afwegen van verschillende perspectieven. Het research moet wel heldere resultaten bevatten verzameld op een beknopte manier en de datagegevens moeten betrouwbaar zijn. 
 • Welke problemen komen we tegen bij het hedendaagse onderzoek? 
  1. tegenstrijdig of vage bevindingen
  2. onderzoek ontwikkelt langzaam
  3. de data is twijfelachtig ( ondervraagden begrijpen het probleem niet goed, te weinig ondervraagden, bij een survey te vage of dubbele vragen, verkeerde statische techniek gebruikt)
 • 1.2 The six steps in the process of research

 • Wat zijn de 6 stappen van het onderzoeksproces?
  1. vaststellen van het onderzoeksprobleem
  2. reviewing literatuur (literatuuronderzoek)
  3. vaststellen van het doel voor onderzoek
  4. verzamelen van gegevens (data)
  5. analyseren en intepreteren van de gegevens
  6. rapporteren en evalueren van het onderzoek
 • een onderzoeksprobleem herkennen:

   

  bestaat uit het benoemen van een probleem, motiveren waarom het bestudeerd moet worden en benoemen waarom het belangrijk is voor de doelgroep
 • 1.3 The characteristics of quantitative and qualitative research in each of the six steps

 • Wanneer wordt bepaald of je kiest voor kwantitatief of kwalitatief? 
  De onderzoeker bepaalt dat na het research probleem geïdentificeerd te hebben, een literatuuronderzoek heeft gedaan en onderzoeksvragen heeft opgesteld. 
 • 1.3.1 De kenmerken van een kwantitatieve onderzoeksmethode

 • Wat zijn de 6 belangrijkste kenmerken van een kwantitatief onderzoek?

  1. Beschrijft een probleem door een ontwikkeling(= trend) of een behoefte aan uitleg van een probleem (a) of door een relatie tussen twee variabelen (b).

  2. De literatuur heeft een belangrijke rol en heeft 3 funcies:
  - geeft suggesties voor onderzoeksvragen of hypotheses
  - rechtvaardigt het probleem door het bewijs van het belang van het probleem
  - het geeft richting (= purpose statement, onderzoeksvragen of hypotheses) aan het onderzoek.
  3. Maken van een purpose statement, onderzoeksvragen en hypotheses die smal, specifiek, meetbaar en observeerbaar zijn.
  4. Verzamelen van numerieke data van een groot aantal personen met voorafgemaakte vragen en reacties (bijv. likerschaal).
  5. Het analyseren van ontwikkelingen (=trends), comparing groepen en gerelateerde variabelen door statistische analyse. Interpretatie van de resultaten door ze te vergelijken met voorafgaande voorspellingen en onderzoeken.
  6. Verslag is volgens vaste structuur en evaluatiecriteria en de onderzoeker heeft een objectieve, onpartijdige benadering.
 • Wat zijn de standaarden van een verslag? 
  introductie - literatuuronderzoek - methode - resultaten - discussie
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.