Samenvatting Een kennismaking met de middeleeuwse wereld

-
ISBN-10 9062834515 ISBN-13 9789062834518
189 Flashcards en notities
13 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Een kennismaking met de middeleeuwse wereld". De auteur(s) van het boek is/zijn István Bejczy Y T Bouma. Het ISBN van dit boek is 9789062834518 of 9062834515. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Een kennismaking met de middeleeuwse wereld

 • 1 Vroege Middeleeuwen I (400-750)

 • De middeleeuwse wereld beruste op welke 3 grote pijlers?
  de antieke, de christelijke en de Germaanse beschaving
 • waarom kwamen de volksverhuizingen op gang?
  door de opkomst van de hunnen vanuit Azië. Germaanse volksstammen sloegen op de vlucht en zochten heil binnen de Romeinse grenzen
 • Waren de Germanen nieuw voor de Romeinen?
  Nee, de Germanen en Romeinen kwamen al op verschillende manieren met elkaar in contact. Veel Germanen waren al toegelaten in Romeins grensgebied om de grond te ontginnen en zich bezig te houden met de landbouw. Er waren Germanen in de Romeinse legioenen en tussen de twee volken was een levendige handel. Buiten Romeins gebied namen Germanen bepaalde romeinse aspecten over, zoals christendom en krijgstechnieken
 • 450
  Hunnen vallen Gallië binnen
 • 456
  Atilla de hun dood, einde macht van de hunnen
 • 476
  Odoakar zet de laatste Weste-Romeinse keizer af
  Einde west-Romeinse rijk, Odoakar in Rome aan de macht
 • wat hebben Theodorik, Zeno en Odoakar met elkaar te maken? 
  de Ostrogoten roerde zich in het Oost Romeinse Rijk. Als afleidingsmanoevre gaf keizer Zeno de Ostrogoot Theodorik de opdracht de romeinse macht in Italië te herstellen. in 490 doodt Theodorik Odoakar en wordt hij gezaghebber onder keizerlijk gezag
 • waarom is de term volksverhuizing misleidend?
  Germaanse stammeen waren geen ethnische eenheid maar kunnen gezien worden als coalities van clans die continu vormde en uit elkaar vielen
 • noem de 4 grote kerkvaders uit de middeleeuwen
  Ambrosius: streed tegen het arianisme
  Hieronymus: schreef de vulgaat
  augustinus: heilsgeschiedenis de enige geschiedenis die van belang is, scheiding tussen kerk en staat
  Paus Gregorius III: pontificaat van Gregorius
 • wat hield het westerse monnikkendom in
  door bemoeienis van keizers in het geloof was er behoefte naar cenobitisme onder een regel en een prior
 • wat is de regel van benedictus?
  de regel van benedictus gaat om het versterven van de eigen verlangens en behoeftes. de dag is verdeeld in uren van gebed en er is een koorgebed: opus dei
 • op welke drie manieren was het Frankische rijk anders?
  Franken zijn niet verhuisd
  zij verspreidden zich ook naar het nooit eerder geromaniseerde oosten
  clovis bekeerde zich als eerste germaanse koning tot het katholicisme
 • wanneer bekeerde clovis zich
  496
 • Wat waren hofmeiers
  hofmeiers waren het hoofd van de frankische hofhouding die na de dood van Dagobert de macht steeds meer naar zich toe begonnen te trekken
 • waarop berustte de feitelijke machtsbasis van de germaanse koningen?
  hun succesvolle militaire leiderschap en de trouw van hun volgelingen
 • waaraan zien we de toenadering van de germanen tot de romeinse soevereiniteit?
  het koningschap was blijvend, overerfbaar en nationaal
 • wat was de functie van een graaf?
  de graaf beheerde de koninklijke domeinen. hij zat de rechtsprekenden en uitvoerende vergaderingen voor en stelde in oorlogstijd een leger samen wat hij zelf aanvoerde
 • wat was de functie van een hertog?
  de hertog had het gezag over meerdere graven tegelijk. 
 • wat was de functie van een bisschop?
  de bisschoppen namen het dagelijks bestuur op zich en waren door hun schriftelijke administratie onmisbaar in het bestuur. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.