Samenvatting Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management

-
ISBN-10 900176665X ISBN-13 9789001766658
814 Flashcards en notities
153 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management". De auteur(s) van het boek is/zijn N H M van Dam J A Marcus. Het ISBN van dit boek is 9789001766658 of 900176665X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management

 • 1 Denken over organisatie en management 5

 • wat is de definitie van organisatie? 
  elke vorm van menselijke samenwerking voor een gemeenschappelijk doel
 • 1.1 Introductie o&m Perspectief Arjen van der Voort 7

  • Organisatiekunde
  • Descriptief aspect
  • Prescriptief aspect
  • Interdisciplinariteit
  • Multidisciplinair
  • Besturing
  • Doeltreffendheid of effectiviteit
  • Organisatiekunde: een interdisciplinaire wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van het gedrag van organisaties alsmede de factoren die dit gedrag bepalen en de wijze waarop organisaties het meest doeltreffend bestuurd kunnen worden.
  • Descriptief aspect: dit is een beschrijving van het gedrag van organisaties, met de motieven en gevolgen.
  • Prescriptief aspect: dit is een advies over te volgen handelwijze en organisatie inrichtingen
  • Interdisciplinariteit: hiermee wordt bedoeld dat de organisatiekunde veel elementen bevat die afkomstig zijn uit andere wetenschappen
  • Multidisciplinair: als alle bijdragen uit de vakgebieden worden verzameld die nodig zijn voor een onderzoek of project en waarbij de oude disciplines nog naar voren komen
  • Besturing: pogingen tot gerichte beïnvloeding. Het richting geven aan de processen die in een organisatie plaatsvinden. Deze richting wijst naar een doel, dat vooraf bepaald moet worden. De processen vinden plaats in het kader van een structuur. het vormgeven en aanpassen van deze structuur is een belangrijk onderwerp van besturing
  • Doeltreffendheid of effectiviteit: de mate waarin de besturing slaagt, wordt aangeduid met het begrip doeltreffendheid of effectiviteit.
 • Wat is organiseren?
  Het zodanig regelen dat verschillende onderdelen van iets een systematisch geheel vormen
 • Wat is EQ?
  Een reeks van non cognitieve vermogens, competenties en vaardigheden die iemands kans van slagen en het tegemoet treden van eisen en druk vanuit de omgeving beïnvloeden. 
 • De twee aspecten descriptief en prescriptief vinden we ook bij andere praktijkgerichte wetenschappen, zoals de medische wetenschap, de psychologie en de pedagogiek. Nog meer dan deze andere vakgebieden is de organisatiekunde toepassingsgericht en pragmatisch ingesteld. Dit laatste wil zeggen dat het belang van een methodologisch juiste onderbouwing en bewijsvoering minder belangrijk wordt geacht dan de betekenis voor de praktijk.
  De organisatiekunde krijgt soms wel eens het verwijt een versnipperd geheel te zijn; van alles een beetje. Bovendien is het een jonge wetenschap, die volop in ontwikkeling is. Dit kan gezien worden aan het feit dat er nog geen sprake is van een vast stelsel van kennis en theorievorming, maar eerder van een verzameling benaderingen.
 • Pogingen om te organiseren zijn?
  Doelgericht
 • vijf EQ eigenschappen 
  zelfkennis, optimisme, kunnen afzien, empathie, sociale vaardigheden
 • Welke drie kenmerken hebben organisaties?
  Doelgerichtheid, blijvenheid, menselijke samenwerking
 • Een organisatie is iets wat... + schema maken:
  Input (invoer) omzet in output (uitvoer)

 • Noem bij invoer, transformatie en uitvoer de kenmerken:
  Invoer: arbeid, natuur, kapitaal of informatie
  Transformatie: type organisatie
  Uitvoer: soort dienst of product

 • Hoe noemen we dit omzetten? + figuur 8.1 en 8.2 tekenen
  Transformatieproces
 • De mate waarin een besturing slaagt noem je?

  effectiviteit

   


 • Noem de 6 bedrijfsprocessen:
  1. Marketing- en verkoopproces
  2. Inkoopproces
  3. Fabricaseproces/dienstverleningsproces
  4. Research- en ontwikkelingsproces
  5. Financieel en informatievoorzieningsproces
  6. Personeelsprocese
 • scientific management is van
  Frederick Taylor

 • Via welk proces staan de processen met elkaar in verbinding?
  Via het proces van leiding geven en organiseren
 • General management theory is van
  Henry Fayol

 • Wat is de opvatting van Williamson?

  “Verzorgen we de productie zelf (make) of kopen we het betreffende product bij een leverancier (buy)?”

 • Bureaucratie is van
  Max Weber

 • Het antwoord hierop is:

  Afweging tussen coördinatie- en transactiekosten!

 • Human relations beweging
  Elton Mayo

 • Coordinatiekosten:
  Coordinatiekosten vloeien voort uit het afstemmen van werkzaamheden binnen een organisatie
 • Revisionisme

  Rensis Likert

 • Transactiekosten:
  Transactiekosten vloeien voort uit het afstemmen van werkzaamheden via marktstransacties
 • Systeembenadering
  Kennet boulding

 • De afweging tussen deze kosten bepalen of een activiteit...
  al dan niet binnen een organisatie plaatsvindt, 'make or buy'
 • Contingentiebenadering
  Paul Lawrence en Jay Lorsch
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.