Samenvatting Een wereld vol geloof basiskennis wereldgodsdiensten

-
ISBN-10 9057883953 ISBN-13 9789057883958
430 Flashcards en notities
29 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Een wereld vol geloof basiskennis wereldgodsdiensten". De auteur(s) van het boek is/zijn Erik Idema Ulla Berger. Het ISBN van dit boek is 9789057883958 of 9057883953. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Een wereld vol geloof basiskennis wereldgodsdiensten

 • 0 Inleiding wereldgodsdiensyen

 • Hoe heet het heilige boek van de Joden?
  Tenach
 • Waarin staan de verhalen over de vroegste geschiedenis? Dit boek wordt ook al wet gezien door de Joden.
  In de Thora
 • De Tenach is opgenomen in de bijbel hoe noemen de Christenen dit?
  Oude Testament
 • Joden geloven dat er één god is. Uit respect voor de grootheid noemen de Joden hem nooit bij naam. In de Thora staar hij aangeduid met de letters 'JHWH'. Hoe lezen de Joden dit?
  Ze zeggen Adonai dat betekent: de Heer
 • Wat betekent de besnijdenis voor de Joden?
  Ze doen dit als teken van verbond met de Heer.
 • God sluit een verbond met Abram. Wat hield dit verbond in?
  Abram krijgt een nieuwe naam Abraham, als teken van het verbond- besnijdenis.
 • Wie werd er door God gevraagd om naar de Farao te gaan ente vragen om het volk in Israël  vrij te laten?
  Mozes
 • Wat gebeurde er toen de farao niet luisterde?
  Er kwamen tien plagen over het land. Na de tiende plaag kon het Joodse volk vertrekken.
 • Wat zijn Psalmen?
  Liederen verzameling toegeschreven aan David (koning)
 • Waar wordt de koning mee vergeleken in veel Joodse teksten?
  Schaapherder, iemand die bezorgd is over zijn schapen en ze beschermt.
 • Wat zijn profeten? Ze komen in verhalen van de Tenach voor.
  Mensen die de opdracht krijgen het woord van God te vertellen aan de mensen.
 • Welke verhalen zijn ook in het Christendom en in de Islam verwerkt?
  Verhalen over Abraham en Mozes.
 • Wanneer hoor je bij het Joodse volk?
  Als je moeder Joods is. Als 'buitenstaander' kun je ook Joods worden maar dat gebeurt vrij weinig.
 • Uit welke drie delen bestaat de Tenach?
  Thora (wet), Neviim (profeten), Chetoevim (geschriften)
 • De teksten uit de Tenach worden gereciteerd, wat betekent dat?
  Zangerige toon voorgelezen. De teksten zijn in het Hebreeuws
 • Wat gebeurt er als jongens 13 jaar worden?
  Ze lezen voor de eerste keer voor uit de Tenach. Dat wordt de barmitswa genoemd.
 • Door wie zijn de eerste vijf boeken van de Tenach geschreven volgens de traditie?
  Door Mozes
 • Wat beschrijft de Thora (wet)?
  De manier van leven wordt beschreven.
 • Wat staat er in het eerste deel van de Geschriften (Deel van Chetoevim)?
  De Psalmen staan hierin.
 • Wat bedoelen ze met de Joodse liturgie?
  De manier waarop aan de viering in de tempel wordt vormgegeven.
 • Wat zijn Rabbijnen?
  Leermeesters die uitleg geven over de betekenis en bedoeling van de Tenach.
 • Hoe worden de mondelinge overlevering (die door de Rabbijnen verteld wordt) genoemd?
  Talmoed, naar verloop van tijd ontstond ook de behoefte om dit op papier vast te leggen. (schrijftelijke Talmoed)
 • Hoe heet de special manier van tekstuitleg in het Jodendom?
  Midrash, de tekst wordt vers voor vers uitgelegd.
 • De eerste mens die door God gemaakt werd heette?
  Adam (betekent mens)
 • De Messias spelt over de komende toekomst een belangrijke rol van het geloof.  Wie wordt daarmee bedoelt?
  Messias betekent gezalfde,Profeet Elia wordt hier vaak aan gekoppeld.
 • Welke plek wordt door de Joden gezien als een bijzondere plek?
  De tempel in Jeruzalem
 • Wat is een belangrijke richtsnoer voor de Joden?

  De tien geboden.

 • In welk geheel worden deze geboden beschreven?
  In de Halacha
 • Wat houdt de Sabbat in?
  Niet werken, koken of huishoudelijk werk doen. (geen automatische processen). Gasfornuis en licht mogen niet aan.
 • Wat wordt bedoelt met Kosjer eten?
  Dieren die voedsel herkauwen en gespleten hoeven hebben mogen gegeten worden. Ze Mogen ook geen voedsel eten wat gemaakt is door niet-Joodse mensen.
 • Wat is een bijzonder plek om te bidden voor Joden?
  De klaagmuur in Jeruzalem
 • Wat betekent Bar mitswa?
  'zoon van de wet' Overgang naar de volwassenheid.
 • Wat wordt er met de Choepa bedoelt?
  Het baldakijn dat het nieuwe huis van het bruidspaar symboliseert. Vader trapt traditioneel een glas stuk op de bruiloft, om te laten zien dat bij geluk ook altijd verdriet hoort. Bruidspaar wijn aangeboden van beide ouders, soms in de openlucht plaats (sterren verwijzen naar nageslacht Abraham)
 • Wat is Pesach voor feest?
  Het feest van de uittocht uit Egypte. Iedere Jood die Pesach viert voelt zich door God bevrijd.
 • Wanneer vieren de Joden nieuwjaar? En hoe heet dit feest?
  In de maand september of oktober van de christelijke kalender, Rosj Hasjana
 • Wat is de grote verzoemdag voor dag?
  Mensen vragen vergiffenis aan elkaar voor wat ze verkeerd hebben gedaan.
 • Wat is het loofhuttenfeest/ Soekka voor feest?
  Ze wonen tijdens dit feest zeven dagen in een hutje. Dat deden de vroegere mensen ook toen ze door de woestijn naar het beloofde land aan het reizen waren. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is shahada?
geloofsbelijdenis, omschrijving van de kern van het geloof: er is geen god dan God en Mohammed is zijn profeet.
Wat zijn sjiieten?
groepering binnen de islam. sjiieten beschouwen Mohammeds neef Ali en zijn nakomelingen als rechtmatige kaliefen
Wat zijn soennieten?
groepering binnen de islam. de soennieten vormen binnen de islam de grootste groep. overigens zijn de soennieten onderling weer verdeeld in kleinere groeperingen
Wat zijn de vijf zuilen?
vijf plichten waaraan moslims zich moeten houden. deze vijf zuilen vormen als het ware de basis van het leven van een moslim
Wat is het Suikerfeest?
feest waarmee de vastenmaand ramadan wordt afgesloten, tijdens het feest wordt er overdag gevast en 's avonds gegeten
Wat is salat?
ritueel gebed. de salat vindt plaats op vaste tijden en volgens vaste gewoonten
Wat is de ramadan?
vastenmaand. tijdens deze maan eten en drinken moslims niet tussen zonsopgang en zonsondergang
Wat is het offerfeest?
feest dat op de tiende dag van de hadj gevierd wordt. ter nagedachtenis aan het offer van Ibrahim brengen moslims wereldwijd op deze dag offers
Wat is muezzin?
gebedsoproeper. op de vastgestelde tijden roept de muezzin moslims vanaf de minaret op tot het gebed
Wat is een moslim?
aanhanger van de islam, iemand die zich onderwerpt aan de wil van God