Samenvatting Eeuwige schoonheid

-
ISBN-10 9060176944 ISBN-13 9789060176948
662 Flashcards en notities
41 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Eeuwige schoonheid". De auteur(s) van het boek is/zijn E H Gombrich het Engels M Elisabeth Houtzager. Het ISBN van dit boek is 9789060176948 of 9060176944. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Eeuwige schoonheid

 • 1 Een vreemd begin

 • Zijn er verkeerde redenen om van een kunstwerk te houden?
  Neen er zijn geen verkeerde redenen om van een kunstwerk te houden.
 • Bij primitieve volkeren, vroeger en nu, werden schilderingen en beelden gemaakt omwille van hun magische kracht. 
 • Leg in 10 zinnen uit waar hoofdstuk 1 over gaat
  test
 • Zijn er verkeerde redenen om niet van een kunstwerk te houden?
  Ja er zijn wel verkeerde redenen om niet van een kunstwerk te houden. De schoonheid van het onderwerp van een schilderij is niet bepalend voor de schoonheid van het schilderij.
 • Waarom maakten primitieve volkeren schilderingen en beelden?
  Vanwege hun magische krachten
 • Weet je een voor beeld om dat te illustreren.
  Peter Paul Rubens tekent zijn zoontje van 2 jaar prachtig, maar ook de oude moeder van Dürer is prachtig getekend.
 • De primitieve jagers dachten dat als ze hun prooi zouden afbeelden - en misschien de afbeeldingen met hun speer of stenen bijl te lijf gingen - de dieren ook in werkelijkheid geen weerstand meer zouden bieden. 
 • Wat maakt een schilderij mooi?Wanneer spreekt men van schoonheid?
  Smaak en normen voor mooi variëren erg.
 • Waarom vielen primitieve jagers de afbeeldingen aan met hun speer of stenen bijlen?
  In de hoop dat de dieren ook in werkelijkheid geen weerstand meer zouden bieden
 • Noem twee schilders die engelen hebben geschilderd in de vijftiende eeuw?
  Melozzo da Forli (sierlijke charme) en Hans Memling (stijf maar bekoorlijk)
 • Het gaat bij de primitieve volken niet om mooi, maar om het effect. De eigen stam weet wat er met de vormen en kleuren bedoelt wordt. Dit is te vergelijken met onze vlag, trouwring of het versieren van een kerstboom.
 • Wat bepaalt vaak of wij een figuur op een schilderij mooi vinden of niet? 
  De uitdrukking van een fig. bepaalt vaak of wij hem mooi vinden of niet.
 • Wat is bij primitieve volken belangrijker? Mooiheid of het effect?
  Het effect
 • Wat maakt dat mensen zich afgestoten voelen door een kunstwerk?
  Mensen willen vaak dat het "echt" eruit ziet en goed getekend is.
 • De techniek van de primitieve volken is verbazingwekkend, met veel gedetailleerde vormen. Het werk oogt niet eenvoudig omdat ze niet beter kunnen, maar het zijn hun ideeën. Echte gezichten zijn niet nodig, als het maar herkenbaar is. 
 • Wat is een eigenschap van de moderne kunst die vaak mensen afstoot?
  Het veranderen van de natuur.
 • Waarom oogt het werk van primitieve volken eenvoudig?
  Hun ideeën zijn eenvoudig
 • Wat moeten wij ons afvragen over de nauwkeurigheid van de schilder of  redenen waarom de kunstenaar de natuur anders weergeeft dan wij gewend zijn?
  Wat is de grootste belemmering om van een kunstwerk te genieten?
  Geen oordeel geven, maar kijk wat de schilder ermee bedoelt.
  De grootste belemmering om van een kunst werk te genieten is, onze onwil om vaste gewoonten en vooroordelen te laten varen.
 • Waarom hoefde een gezicht niet echt te lijken?
  Herkenbaarheid was genoeg
 • De Maya's en Azteken konden mensen natuurgetrouw afbeelden. Dat het meeste werk ons vreemd voorkomt, ligt in de denkbeelden die ze moesten verbeelden. Bijvoorbeeld een regengod Tlaloc opgebouwd uit slangen. Feitelijk zijn schilderijen en letters bloedverwanten hiervan.
 • Waarom komt ons het werk van de Maya's en de Azteken vreemd voor?
  Het ligt aan de denkbeelden die ze moesten verbeelden
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat was de voornaamste taak van de beeldhouwers van de 13e eeuw?
Het werk aan de kathedralen.
Wat is het verschil tussen de Strijdende kerk en Triomferende kerk?

Strijdende kerk: biedt beschutting tegen de aanvallen van het kwaad;
Triomferende kerk: schonk de gelovigen een glimp van een andere wereld.

Strijdende kerk: massief en afschrikwekkend;
Triomferende kerk: schoonheid
Wat betekent kathedraal?

Een kathedraal is een bisschopskerk.

Cathedra betekent troon van de bisschop.
Wat is het grote voordeel van eens spitsboog?
Het grote voordeel van een spitsboog is dat deze platter of puntiger kan worden gemaakt, afhankelijk van de structuur.
Welke technische uitvindingen waren nodig om een kerk via een geraamte op te bouwen?

1. De rondbogen van de romaanse stijl waren ongeschikt. De hoogte van de overwelving zal altijd de straal van de cirkelboog moeten zijn.
Echter als de kerk hoog moet worden, dan moet er een nieuw type boog komen ipv de rondboog, namelijk de spitsboog.
2. De zware stenen van het gewelf veroorzaken niet alleen een neerwaartse, maar ook een zijwaartse druk. Pijlers alleen waren niet genoeg om deze buitenwaartse druk te weerstaan.
Dit kon opgelost worden met steunberen en voor het hoge schip moest van buitenaf worden versterkt door luchtbogen.
Wat stelde deze technische uitvinding voor?

Het was mogelijk om een soort stenen geraamte op te richten dat het hele gebouw bijeenhield: pijlers waren voldoend om de ribben van het gewelf te dragen.
Massieve muren waren overbodig en hierdoor kon men er grote ramen in zetten.
Stonden versieringen en andere onderdelen van de kerk op zichzelf?

Alles wat tot de kerk behoorde, had een functie en moest een bepaald denkbeeld dat met de leer van de kerk in verband stond tot uitdrukking brengen.

Bijv. versiering op de voorgevel kan het einddoel van ons leven uitbeelden: hemel of hel?
Deze beeltenis sprak krachtiger voor mensen dan woorden in preek.

Bijv. kandelaar in kerk Gloucester: "Deze lichtdrager is het werk van de deugd, met zijn schijnsel predikt hij de leer opdat de mensheid niet door ondeugd worde verduisterd."
Oftewel: "Het licht dat schijnt in de duisternis kan de mensen doen zegevieren over de macht van het kwade."
Wat was de oplossing om toch de kerk van een gewelf te voorzien?
Het was voldoende om een aantal stevige gordingen te hebben die de afstand overspanden om dan de tussenruimten met lichter materiaal aan te vullen. De beste methode was de gordels of ribben kruisgewijs tussen de pijlers te spannen en vervolgens de boldriehoeken daartussen lichter op te vullen.
Waarom hield het dak de gemoederen bezig?

De bouwlieden vonden dat deze indrukwekkende stenen gebouwen een waardige bekleding moesten krijgen. Geen houten kappen, zoals de basilieken: waardigheid ontbreekt en was brandgevaarlijk.
Het was geen kleinigheid om de gehele breedte van het hoofdschip met een gewelf te overspannen.
Echter dit had tot gevolg dat het gewelf dan heel stevig innerlijk verbonden moest zijn, wilde het niet instorten. De muren zouden dan nog breder moeten worden.
Wat wordt met de strijdende kerk bedoeld?

De grote kerken hadden een uitstraling van massieve kracht: weinig versiering, weinig vensters, maar stevige doorlopende muren en torens.

Deze kerken leken het ware idee van de Strijdende Kerk uit te drukken, dat wil zeggen de gedachte dat hier op de aarde de taak van de kerk is: de machten van de duisternis te bestrijden tot het uur van de overwinning daagt op de Dag des Oordeels.