Samenvatting Effectief leren basisboek

-
ISBN-10 9001815448 ISBN-13 9789001815448
231 Flashcards en notities
154 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Effectief leren basisboek
 • Sebo Ebbens
 • 9789001815448 of 9001815448

Samenvatting - Effectief leren basisboek

 • 1 Effectief leren in de les

 • Directe instructie is de basisstrategie van effectief leren

 • welke sleutelbegrippen spelen een rol bij effectief leren

  structuur

  juist niveau

  betekenis

  individuele aanspreekbaarheid

  nieuwsgierigheid en motivatie

  = sjbin

 • Wat zijn de zes sleutelbegrippen?

  1. Een heldere structuur in de opbouw van de leerstof
  2. Het juiste niveau van de leerstof
  3. Betekenis geven aan de leerstof
  4. Individuele aanspreekbaarheid
  5. Zichtbaarheid van leren/ denken
  6. Aandacht voor nieuwsgierigheid en motivatie

 • wat zijn de 6 sleutel begrippen van effectief leren

  1. een helder structuur
  2. het juiste niveau
  3. betekenis geven aan de leerstof
  4. individuele aanspreekbaarheid
  5. zichtbaarheid van leren/denken
  6. aandacht voor nieuwsgierigheid en motivatie 
 • waar gaat dit over
  over mij
 • Wat zijn begrippen binnen het effectief leren?

  Effectief leren wordt onder andere vormgegeven door begrippen als model directe instructie en samenwerkend leren. 
 • uitleg van de 5 sleutelbegrippen

 • kennis betekenis heeft weet iemand waarvoor hij het doet

 • 1.1 Sleutelbegrippen bij het vormgeven van effectief leren

 • 6 sleutelbegrippen bij het vormgeven van effectief leren

  • heldere structuur in de opbouw van de leerstof
  • juiste niveau van de leerstof
  • betekenis geven aan de leerstof
  • individuele aanspreekbaarheid
  • zichtbaarheid van leren en denken
  • aandacht voor nieuwsgierigheid en motivatie
 • Zes sleutelbegrippen die belangrijk zijn voor vormgeven van effectief leren:
  1. Een heldere structuur in de opbouw van de leerstof

  2. het juiste niveau van de leerstof

  3. betekenis geven aan de leerstof

  4. individuele aanspreekbaarheid

  5. zichtbaarheid van leren/denken

  6. aandacht voor nieuwsgierigheid en motivatie

 • Wat zijn de zes sleutelbegrippen bij het vormgeven van effectief leren in de de les?

  1. een heldere structuur in de opbouw van de leerstof

  2. het juiste niveau van de leerstof

  3. betekenis geven aan de leerstof

  4. individuele aanspreekbaarheid

  5. zichtbaarheid van leren

  6. aandacht voor nieuwsgierigheid en motivatie

 • wat zijn de zes sleutelbegrippen?

  0: lesvoorbereiden

  1: structuur bieden aan de leerlingen over de vorm van de les

  2: juiste niveau van de lesstof aan bieden

  3: betekenis geven aan de les

  4: individuele aanspreekbaarheid

  5: zichtbaarheid van het leren mogelijk maken

  6: motivatie van de leerlingen en de nieuwsgierigheid van leerlingen

 • Welke 6 sluitelbegrippen zijn er?

  1. Een heldere structuur geven in de opbouw van de leerstof
  2. Het juiste niveau van de leerstof
  3. Betekenis geven aan de leerstof
  4. Indivuduele aanspreekbaarheid
  5. Zichtbaarheid van leren en denken
  6. Aandacht voor nieuwsgierigheid en motivatie

 • Wat zijn de 6 sleutelbegrippen bij effectief leren?
  Een heldere structuur, juiste niveau, betekenis geven aan de leerstof, individuele aanspreekbaarheid, zichtbaarheid van leren, aandacht voor nieuwsgierigheid en motivatie.
 • wat zijn de 6 sleutelbegrippen van effectief leren?
  heldere structuur in opbouw van de lesstof
  juiste niveau van de lesstof
  betekenis geven aan de lesstof
  individuele aanspreekbaarheid
  zichtbaar leren/denken
  aandacht voor nieuwschierigheid en motivatie
 • 6 sleutelbegrippen -> vormgeven van effectief leren:
  1. heldere structuur in de opbouw van de leerstof
  2. het juiste niveau van de leerstof
  3. betekenis geven
  4. individuele aanspreekbaarheid
  5. zichtbaarheid van denken/leren
  6. aandacht voor nieuwsgierigheid en motivatie
 • Noem de zes sleutelbegrippen die een belangrijke rol spelen in het vormgeven van effectief leren in de les.
  - Een heldere structuur in de opbouw van de leerstof
  - Het juiste niveau van de leerstof
  - Betekenis geven aan de leerstof
  - Individuele aanspreekbaarheid
  - Zichtbaarheid van leren/denken
  - Aandacht voor nieuwsgierigheid en motivatie
 • 1. heldere structuur

   

  goede opbouw van de les: meeste lessen kennen een begin, midden en eind

 • Wat zijn de kenmerken van effectief leren in de les?

  Er kan effectief geleerd worden als:

  - er een postief leerklimaat heerst in de klas;

  - de docent helder uitlegt en structuur in de les heeft en het hem lukt de lln zichtbaar betrokken te laten zijn;

  - de leerlingen  zichtbaar bezig zijn om de de inhoud van de leeractiviteiten eigen te maken.

 • 2. juiste niveau van de leerstof

   

  leren in de vorm van onthouden, begrijpen, integreren en toepassen in relatie met leeractiviteiten van leerlingen

 • Goede lesvoorbereiding is erg belangrijk. Structuur aangeven is voor de leerlingen ook erg fijn.

 • 3. betekenis geven aan de leerstof

   

  waarom moeten leerlingen deze stof nu leren, geef er betekenis aan

 • 2. juiste niveau van de leerstof
  leren in de vorm van onthouden, begrijpen, integreren en toepassen in relatie met leeractiviteiten van leerlingen
 • 4. individuele aanspreekbaarheid

   

  iedere leerling is aanspreekbaar op een vraag of opdracht

 • 3. Betekenis geven aan de leerstof
  Leerlingen moeten weten waarom ze iets moeten leren en waarom op dat moment Ze moeten betekenis gaan geven aan de leerstof.
  Als de docent dit goed kan overbrengen is de kans groot dat de ll er betekenis aan kunnen geven.
 • 5. zichtbaarheid van leren/denken

   

  het is belangrijk dat de docent mogelijkheden creeert om leerlprcessen zichtbaar te maken.

 • 4. individuele aanspreekbaarheid
  Het is van belang dat de docent de ll actief en effectief met te leerstof bezig laat zijn.
  Dat kan je doen door iedere leerling het gevoel te geven dat hij/zij  aanspreekbaar is op een vraag of opdracht.
 • 6. aandacht voor nieuwsgierigheid en motivatie

   

  nieuwsgierigheid is een belangrijke motor achter motivatie

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Effectief leren : basisboek
 • Sebo Ebbens, Simon Ettekoven
 • 9789001307523 of 9001307523
 • 2e dr.

Samenvatting - Effectief leren : basisboek

 • 1 Kenmerken effectief leren en directe instructie

 • In dit onderdeel gaan we in op directe instructie als strategie voor het stimuleren van het leren van leerlingen

 • 1.1 Effectief leren en directe instructie

 • welk doel heeft directe instructie

  te helpen met nieuwe informatie of basisvaardigheden te oefenen

 • twee belangrijkste kenmerken zijn

  leiding ligt bij de docent  en dat de leerlingen effectief leren

 • 1.1.1 wat is het niet?

 • eenrichtingsverkeer is een onderdeel van directe instructie

  nee, dat is niet de juiste insteek leerlingen moet actief betrokken blijven

 • is directe instructie het ontvangen van informatie

  nee, het is ook het opslaan en verwerken van de geven informatie

 • 1.1.2 wat is het wel?

 • maakt feedback deel uit van de goede directe instructie

  Ja het is zelfs een essentieel onderdeel hiervan

 • samenvattingen worden gegeven door de leerlingen is dat goed of juist niet goed

  dat is goed leerlingen in hub eigen worden laten samenvatten

 • 1.2 sleutelbegrippen

 • sleutelbegrippen bepalen de effectiviteit van de docent

 • Benoem de 6 sleutelbegrippen
  1. heldere structuur in de opbouw van de leerstof
  2. het juiste niveau van de leerstof
  3. betekenis geven
  4. individuele aanspreekbaarheid
  5. zichtbaarheid van leren/ denken
  6. aandacht voor nieuwsgierigheid en motivatie
 • de zes sleutelbegrippen zijn

  1. een goede structuur in de opbouw
  2. het juiste niveau van de lesstof
  3. betekenis geven
  4. individuele aanspreekbaarheid
  5. zichtbaarheid
  6. motivatie
 • de zes sleutelbegrippen zijn een goede structuur in de opbouw het juiste niveau van de lesstof betekenis geven individuele aanspreekbaarheid zichtbaarheid motivatie
 • 1.2.1 betekenis geven

 • waarom is het van belang om deze kennis tot je te nemen.

  Wat is het doel 

  Wat kun je ermee

 • Kennis betekenis geven, dus waarom moet je dat leren.


  Vier vragen van Perkins (voor de leerling):
  1. Wat is de functie/doel van deze kennis
  2. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van deze kennis?

  3. Kan ik voorbeelden van deze kennis geven?

  4. Welke argumenten heb ik om deze kennis te verkrijgen? (waarom zou ik dit willen leren)


  De nieuwe kennis moet aansluiten bij voorkennis


  Vragen die de docent zich vooraf kan stellen gericht op betekenis:
  1. Bij welke voorkennis en ervaringen van de leerlingen sluit dit lesdoel aan?
      Welke vragen moet ik stellen om dat te weten?
  2. Voor welke andere vakken/thema’s is dit lesdoel ondersteunend?
  3. Komt dit lesdoel voort uit beroepseisen? Hoe kan ik dat zichtbaar maken voor de leerling?
  4. Is dit lesdoel voornamelijk voor het examen? Zo vermeld dat dan.


 • Wat is betekenis geven aan de leerstof?
  leerlingen moeten weten waarom ze iets leren, als ze weten waar ze het voor leren, leren ze veel sneller en gemakkelijker
 • is de voorkennis van belang bij het geven van betekenis

  ja dat is zelf voorwaardelijk om inzicht te krijgen

 • 1.2.2 individuele aanspreekbaarheid

 • Hoe kun je leerlingen aanspreken op de bijdrage die wordt geleverd tijdens de les.

 • Hoe kun je leerlingen aanspreken op de bijdrage die wordt geleverd tijdens de les. Methode om de leerlingen gemotiveerd te houden. Je kunt immers 'de beurt' krijgen.
 • Leerlingen op zo’n manier te benaderen dat iedere leerling aanspreekbaar is op het antwoord op een vraag of opdracht. Je betrekt ze op deze manier effectief bij de les.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn de momenten waarop heldere terugkoppeling mogelijk is en een leraar een leerling verder kan helpen of de directe instructie kan aanpassen?
- Tijdens het luisteren naar een uitleg;
- In een onderwijs-leergesprek of klassengesprek;
- Tijdens het zelfstandig werken of samenwerken.
Wat is de korte definitie volgens Van Emst van competent zijn?
Je kunt wat en je weet waarom. 
Wat is de definitie van competent zijn?
Het binnen een bepaalde (beroepsgerichte) activiteit bewust zichtbaar kunnen maken van samenhangende kennis, vaardigheid en persoonlijke kwaliteit, het kunnen toen van (beginnend) vakmanschap. 
Het aanleren an vaardigheden verloopt globaal in de volgende stappen volgens Marzano:
- Voordoen: het construeren van modellen van procedurele kennis
- Eigen maken: Het bijstellen en verfijnen van procedurele kennis
- Automatiseren: Het verinnerlijken van procedurele kennis. 
Leg uit wat metacognitieve vaardigheden zijn.
Het inzicht in en de beheersing van het eigen denken en leren. Het omvat ook begrippen als regulerende vaardigheden die terugkomen bij onderwerpen als 'leren leren'.Bijvoorbeeld oriënteren, plannen, aanpak kiezen, toetsen, bijsturen, evalueren en reflecteren. 
Leg uit wat sociale vaardigheden zijn.
Het vermogen volgens uitgesproken en onuitgesproken regels met mensen en de omgeving om te gaan. Bijvoorbeeld luisteren, afspraken maken, elkaar aanmoedigen en conflicten oplossen. 
Leg uit wat affectieve vaardigheden zijn.
Reflectieve vaardigheden, er is een directe verbinding met zelfkennis. Bijvoorbeeld wanneer een leerling een toetsresultaat toeschrijft aan eigen inspanning of aan toeval, wanneer hij volhardt bij het utivoeren van een taak met concentratie, of wanneer hij van zichzelf weet dat hij tijdens  het studeren het mobieltje moet uitzetten.
Leg uit wat motorische vaardigheden zijn.
Handelingen. Bijvoorbeeld springen, handstand doen, rekenmachine hanteren, iets opzoeken in de bibliotheek.
Leg uit wat cognitieve vaardigheden zijn.
Vaardigheden die het leren vormgeven en ondersteunen. Bijvoorbeeld vergelijken, abstraheren, samenvatten, analyseren, structureren, selecteren, memoriseren, toepassen, schematiseren. 
In de literatuur onderscheid men als regel vijf verschillende typen vaardigheden:
- Cognitief
- Motorisch
- Affectief
- Sociaal
- Metagcognitief