Samenvatting Effectonderzoek in de gedragswetenschappen. Een introductie

-
ISBN-10 9044133179 ISBN-13 9789044133172
317 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Effectonderzoek in de gedragswetenschappen. Een introductie". De auteur(s) van het boek is/zijn Daphne van Loon Bieuwe van der Meulen Alexander Minnaert. Het ISBN van dit boek is 9789044133172 of 9044133179. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Effectonderzoek in de gedragswetenschappen. Een introductie

 • 3 Definities van relevante begrippen

 • Effectiviteit als continuüm bestaat uit 3 dimensies, welke?
  afhankelijkheid 
  specificiteit
  bestaan van alternatieve verklaringen
 • Effectenladder van Yperen bestaat uit volgende indeling:
  Niveau 0: impliciete kennis
  Niveau 1: goed beschreven interventies
  Niveau 2: goed onderbouwde interventies
  Niveau 3: effectieve interventies volgens eerste aanwijzingen
  Niveau 4: interventies met causale bewijskracht zijn bewezen effectief
 • Wat is efficacy?
  interventie leidt onder bepaalde omstandigheden tot resultaten
 • Wat is effectiveness?
  mate van positief effect in de praktijk
 • Wat is de kosteneffectiviteit?
  verhouding tussen de effecten en de kosten van een interventie
 • Wat is fundamenteel onderzoek?
  Ontwikkelen en toetsen van theorieën voor de oplossing van kennisproblemen die bestaan bij professionals binnen en buiten de wetenschap
 • Wat is praktijkgericht onderzoek?
  Het ontwikkelen, proberen en evalueren van oplossingen voor praktijkproblemen die bestaan bij professionals buiten de wetenschap
 • Wat is productevaluatie?
  evaluatie van een programma
 • Is productevaluatie summatief of formatief?
  summatief
 • Wat is goal based productevaluatie?
  is doelbereiking toe te schrijven aan interventie?
 • Wat is procesevaluatie?
  evalueert het proces: is interventie gelopen zoals gepland?
 • Is procesevaluatie summatief of formatief?
  formatief
 • Bij procesevaluatie kwalitatieve methoden of kwantitatieve methoden?
  Kwalitatieve
 • Bij productevaluatie kwalitatieve of kwantitatieve methoden?
  Kwantitatief
 • Welke vijf soorten effectonderzoek zijn er? NJI
  1. niet experimenteel kwaliteitsonderzoek
  2. Niet-experimenteel veranderingsonderzoek
  3. Case studies (N=1)
  4. (Quasi) experimenteel onderzoek
  5. Meta studies of meta analyse
 • Wat is evidence based practice?
  Zorgvuldig, expliciet en oordeelkundig gebruik van het beste bewijsmateriaal (evidence) om beslissingen te nemen met individuele cliënten of leerlingen om de ondersteuning te verbeteren (practice)
 • Wat is practice based evidence
  Zet de praktijk om in onderzoeksresultaten
 • Wat is evidence informed?
  Bij ontwikkeling van innovaties gebruik maken van aanwezige wetenschappelijke kennis, maar daarbij niet strikt selecteren op basis van kennis die gegeneerd is uit gecontroleerde experimenten
 • Wat zijn cost-benefitstudies?
  Kosten vergelijken met opbrengsten
 • Wat is de effectsize?
  gestandaardiseerde numerieke index van de grootte van een effect of een relatie; onafhankelijk van de steekproefgrootte. Verschillende soorten tests horen bij verschillende effectgrootte
 • Wat is de meest gebruikte effectsize voor een relatie?
  R-kwadraat
 • Wat is meest bekende index voor effect?
  Cohen's d
 • Wat is een poweranalyse?
  Geeft een schatting van de mogelijkheid om wanneer een interventie werkelijk effect heeft, dit effect tijdens het onderzoek daadwerkelijk aan te tonen. Maar ook een schatting van wat men verwacht te vinden als de interventie in werkelijkheid helemaal geen effect heeft.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Als de resultaten van verschillende meetvormen elkaar bevestigen dan komt dat ten goede aan de .....?
Begripsvaliditeit
Welke term wordt gehanteerd voor het gebruiken van (verschillende/ meerdere) multiple maten? 
triangulatie
Welk type onderzoeksontwerp past het beste bij een beschrijvend of exploratief onderzoek? 
survey
Hoe heet het effect wanneer de interventie een kortstondige verbetering laat zien? 
Novelty effect
Wanneer je weet hoe groot een steekproef is (n=100) en je weet het gemiddelde resultaat van de steekproef (60) met een SD van 30. Je kunt nu met 95% zekerheid berekenen dat het gemiddelde van de populatie tussen 54 en 66 ligt. Hoe wordt deze marge ook wel genoemd? 
Betrouwbaarheidsinterval
Als je respondenten niet eerlijk behandelt zijn sommigen minder snel geneigd om nog een keer aan een nieuw onderzoek mee te doen. Hoe heet dit fenomeen? 
respondentenbederf
Als er een naam op een vragenlijst moet worden ingevuld kan een onderzoek nooit anoniem zijn. Maar kan het wel vertrouwelijk zijn?
ja
Hoe heet de groep onderzoekseenheden waarvan je uiteindelijk de gegevens gebruikt voor je onderzoek?
data producerende steekproef
Hoe analyseer je uitval?Main attrition effects: verschilt de onderzoeksgroep van de uitvalgroep op belangrijke variabelen? Moeilijk te beantwoorden. Probeer de uitvallers hun motieven te ontlokken. Hoop dat deze onafhankelijk zijn van de effectvariabelen.
Hoe groot is de uitval als percentage van het geheel (rate of attrition)? Vaak kunnen verschillende percentages gegeven worden tijdens de verschillende fases van de interventie.
Bij controle en experimentele groepen moet de uitval van beide berekend worden (differential rate of attrition) Het is duidelijk dat – als er differentiële uitvalverschillen zijn – deze te maken hebben met de interventie.
Differential attrition effects? Hiermee wordt de vraag bedoeld of er verschillende subgroepen in de experimentele – en controle groepen verschillende uitvalsaantallen zijn.
Bijv verschillen voor jongens en miesjes; of voor hoge SES en lage SES gezinnen.
Zijn in de controle – en experimentele groep uitvallers in de nameting, waarvan nog wel in de voormeting belangrijke kenmerken bekend waren?
Beslissingen nemen aangaande missing data 
Wat is hetRegression-Discontinuity design: toewijzing tot groep op basis van cuttoff-score. Eerst voormeting doen, op basis van baseline wordt gekeken welke personen hebben de hulp het meeste nodig (= cuttoff score). Deze komen in de experimentele groep. Andere mensen die hoog score die komen in de controle groep. Verschil voor en nameting bij experimentele groep wordt verwacht dat deze hoger wordt.