Samenvatting encyclopedie II

-
10 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - encyclopedie II

 • 1.1 De aard van het recht

 • Wat is recht?
  1. Natuurrecht: recht is wat in overeenstemming is met wat onveranderlijk goed en rechtvaardig is. Gelding van het recht is afhankelijk van de morele inhoud. Werkt alleen goed als er consensus bestaat over wat onveranderlijk goed is.
  2. Rechtspositivisme: recht is wat in rechtsbronnen staat. Met behulp van rechtsbronnen kunnen we identificeren wat geldend recht is. Geldend recht kan immoreel of onmenselijk zijn.
  3. Constructivisme: recht is niet alleen dat wat in de rechtsbronnen staat, maar ook de achterliggende waarden, idealen en beginselen behoren tot het geldende recht. Recht is een dynamisch fenomeen, rechters zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van het recht.
  4. Juridisch pragmatism: recht is wat rechters doen op basis van hun common sense. Het gaat erom wat zij onder specifieke omstandigheden nuttig vinden voor de samenleving. Geschreven normen zijn minder belangrijk, rechters moeten pragmatisch en efficiënt beslissen.
 • Waar zouden we zijn zonder het recht?
  Natuurtoestand:
  • Hobbes: er ontstaat een oorlog van allen tegen allen, en je bent je leven niet meer zeker.
  • Locke: wel positief maar op het moment dat er geen recht is ontstaan er geschillen over eigendom. er is geen onafhankelijke rechter, dit ziet er fijn uit op het moment maar er zijn gevaren.
 • Waarom is er recht?
  • Orde handhaven ter voorkoming van chaos
  • Bescherming van het individu, bestaanszekerheid creeren.
  • Vergelding
  • Sociale, collectieve doeleinden
 • Wat zijn de basisfuncties van de rechtsorde?
  1. rechtszekerheid: -sociale vrede, handhaven status quo. -dwang: geweldsmonopolie, verbod eigenrichting. -duidelijke wetten en betrouwbare rechters die de wet toepassen en niet zelf zomaar iets doen. Rechterlijk activisme is geen wenselijke situatie.
  2. Rechtvaardigheid: -distributieve gerechtigheid: heeft betrekking op het verdelen van alles wat er te verdelen valt over de leden van een bepaalde politieke gemeenschap. -kaders voor emancipatie: vrijheid, gelijkheid, broederschap om de positie te verbeteren, het recht wordt een doel om dat te bereiken. -rechtvaardige wetten en wijze rechters.
  3. doelmatigheid: -maatschappelijk nut. -sturing door middel van prikkels. - een efficiënte en pragmatische rechtsbedeling
 • ad rechtszekerheid: moet het recht bepaalde morele doelen verwezelijken? mensenrechten veronderstellen bepaalde idealen zoals het recht op familie leven. De bedoeling beantwoordt aan een soort ideaal. Het rechtsysteem wordt vaak gezien als een manier om dergelijke idealen te verzekeren
  ad distributieve gerechtigheid: aristoteles: er dient sprake te zijn van onpartijdigheid en er dient het gelijke gelijk en het ongelijke ongelijk behandeld te worden. voor een ongelijke verdeling dient een specifieke reden te zijn.
 • 2 Het rechtsbegrip

 • wat is hermeneutische/moderne rechtspositivisme?
  het gaat in het recht om regels wier bestaan intrinsiek verbonden is met opvattingen binnen de betreffende gemeenschap over hoe men zich hoort te gedragen, scherp onderscheid tussen recht en moraal. recht is een sociaal fenomeen. --> H.L.A. Hart
 • Wat houdt Postivisme in?
  Als recht de uiterlijke vorm van recht heeft dan is het recht --> Austin. Er is alleen sprake van recht als het afkomstig is uit een maatschappelijk erkende rechtsbron. het gaat om het identificeren van wat recht is.
  Er is een scheiding tussen recht zoals het bestaat en recht zoals het behoort te bestaan.
  Gelding van juridische normen berust op een hogere norm: Kelsen, of een sociale erkenningsregel Hart
 • wat is beschrijvend rechtspositivisme?
  de vraag naar gehoorzaamheid naar geldend recht is geen juridische maar een morele kwestie. recht en moraal staan los van elkaar
 • Wat is ideologisch rechtspositivisme?
  gelding van het recht moet je losmaken van de inhoud geldend recht dient te worden gehoorzaamd
 • Natuurrecht?
  Recht is gebaseerd op willekeurige waarden die a priori bestaan, onafhankelijk van menselijk toedoen. natuurrechtelijke ideeën zijn vaak gekoppeld aan onveranderlijke waarde die het menselijk vermogen te boven gaan. Recht is normatief, een onrechtvaardige wet is geen recht --> augustinus, thomas van aquino, rechter foste
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.