Samenvatting Environmental Science

-
235 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Environmental Science". De auteur(s) van het boek is/zijn D Chiras. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Environmental Science

 • 1 inleiding + hoofdstuk 1-3

 • wat zijn de twee verschillende vormen van voedselgebrek?
  kwashiorkor: tekort aan eiwitten
  marasmus: tekort aan eiwitten en calorieën 
 • wat hebben arme bodems?
  te weinig N, P en K (stikstof, fosfor en kalium) en geen spore-elementen (Zn en Fe)
 • wat houdt biologische beschikbaarheid in?
  dat de voedingsstoffen door het wortelmembraan of darmcelmembraan heen moeten kunnen
 • wat zijn macro-nutrienten?
  Stikstof N, fosfor P, kalium K (calcium, magnesium, zwavel)
 • wat zijn micro-nutrienten
  spore-elementen: ijzer, zink, mangaan, koper, borium, molybdeen. belangrijk voor de co-enzymen. 
 • waar zorgt een Zn deficiëntie voor?
  groeivertraging, seksuele rijping en rijping van het skelet, huid laesies, diarree, defecten immuun systeem, gedragsveranderingen 
 • routes van toxische verbindingen
  inhalatie, ingestie en absorptie via de huid (langzaamst)
 • wat is bio-accumulatie?
  jodide komt op het gras, koe eet dat, dan komt er accumulatie in de melk en het vlees van de koe, dan accumuleert het in de schildklier en krijg je kanker
 • wat zijn teratogeen?
  toxische verbindingen die geboorte-afwijkingen veroorzaken
 • wat zijn DALY's?
  disability adjusted life years; aantal jaren dat je in minder goede gezondheid doorbrengt
 • wat is PM10?
  fijnstof, deeltjes kleiner dan 10 micrometer
 • welke verhogingen hebben WO II en industriele revolutie voor gezorgd?
  WO II: CH4 en N2O
  industriele revolutie: CO2
 • waar zorgt klimaatverandering naast hogere temperaturen allemaal voor?
  • veranderde verspreiding planten en dieren
  • nieuwe tropische ziekteverwekkers in NL
  • meer aeroallergenen (stoffen die in de lucht zitten, zoals pollen)
  • meer ziekte van Lyme
  • stijging zeespiegel (smelten landijs en uitzetten water)
  • meer klimaatextremen
  • meer stormen
 • wat is een el ninio?
  warmte extremen waarbij er klimaatveranderingen op de hele aarde zijn. dit leidt tot enorme uitbraken van ziekte. kan je meten door de verwarming van de oceaan te meten
 • wat is de global change die nu in actie is?
  menselijke bevolkingsgroei omhoog, stikstof omhoog, uitsterven van soorten is toegenomen
 • wat is er gebeurd met het mondiale ruimtebeslag in NL?
  afgelopen 40 jaar met 40% toegenomen
 • wat is het maximum sustainable yields?
  bijvoorbeeld als je weet hoeveel vissen dood gaan door concurrentie, dan kan je zoveel vissen vangen, zonder dat het impact heeft op de populatie. dus zodat je het op de lange termijn kunt blijven doen
 • wat is het gevolg van monocultures?
  gevoeligheid voor ziekten en plagen neemt toe
  bodemerosie
  watervervuiling (vermesting, pesticiden)
 • wat is het economic injury level?
  populatiegrootte waar bij verdere reductie de kosten niet meer opwegen tegen de baten
 • wat is de control action threshold?
  dichtheid waarbij actie moet worden ondernomen om te voorkomen dat de populatie de economic injury level bereikt.
 • wat zijn wereld-oplossingen voor milieu-bescherming?
  • kyoto verdrag - CO2
  • verdrag van Rio de Janeiro (biodiversiteit)
  • Montreal verdrag (Cfk's, ozonlaag)
 • wat is een paradigma?
  standaard model voor de werkelijkheid van wetenschap, zoals evolutie
 • wat is de definitie van duurzame ontwikkeling?
  ontwikkeling die de behoeften van het heden beantwoordt, zonder de toekomst te beperken
 • wat zijn de principes van duurzame ontwikkeling?
  • afhankelijkheid (wij van de aarde)
  • biofysieke limiet (niet vernieuwen)
  • leven binnen de limieten (draagkracht)
  • interdependance
  • intergenerational equity (toekomst)
  • intragenerational equity (nu)
  • ecologische gerechtigheid (aarde is eigendom van alle soorten)
  • participatie
  • samenwerking
  • naar de kern van het probleem
 • wat is het frontierisme
  onuitputtelijkheid van bronnen - wereld is onuitputtelijk + allemaal voor ons. mensen staan los van de natuur en succes komt door dominantie en controle van de natuur
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.