Samenvatting Erp en business management

-
ISBN-10 9001820735 ISBN-13 9789001820732
289 Flashcards en notities
67 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Erp en business management". De auteur(s) van het boek is/zijn J P M Van Der Hoieven. Het ISBN van dit boek is 9789001820732 of 9001820735. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Erp en business management

 • 1 Kennismaking met bedrijfsfuncties, bedrijfsprocessen, ERP en Business management

 • sdfdf

  sdfsdf

 • Wat is Bedrijfsbeheersing?
  Besturen van de onderneming zodat de onderneming die kant uitgaat die door de ondernemingsleiding wordt bedoeld.
 • Business Management is in het kort
  Het besturen en beslissen over bedrijfsprocessen
 • Value chain porter -  wat houdt het in?
  Een bedrijf is in essentie een verzameling van activiteiten om een product of service aan te bieden aan de klant. Het doel is om de producten zo te produceren dat ze een grotere waarde hebben voor de klanten dan dat het kost om het te maken. Het verschil is de opbrengst voor de organisatie en wordt vaak aangegeven als ‘margin’. 
 • Een bedrijfsproces is
  een verzameling van samenhangende activiteiten die start met een 'trigger' en eindigt bij het opleveren van producten
 • Centraal in de bedrijfsproces staan:
  inkoop, verkoop, productie
 • BPR is
  Business Process Redesign

  Dit is nodig om de implementatie naar een ERP-systeem te versoepelen
 • EPC is
  Event driven Process Chains

  Gebeurtenissen sturen processen aan
 • Processen bestaan uit
  een verzameling van bij elkaar horende gebeurenissen (activiteiten)
 • Eilandautomatisering
  Is het tegenovergestelde van ERP. Het is een niet-geintegreerde oplossing in afzonderlijke geautomatiseerde systemen
 • Cycle-benadering kent 3 soorten
  • O2C Order to Cash
  • P2P Purchase to Pay
  • H2R Hire to Retire
 • De (standaard model van) gebeurtenissen in de Verkoopproces zijn
  • Trigger Klantorder
  • Order invoeren
  • Kredietwaardigheid toetsen ==> Order afwijzen
  • Leverbaarheid toetsen ==> Order afwijzen
  • Orderbevestiging zenden

  Productie gaat van start
 • Cycle
  Moderne naam voor een bedrijfsproces
 • Organisatieschema
  Schematische voorstelling van de samenhang van de afdelingen binnen een bedrijf. Ook wel Organigram of Organogram genoemd
 • Procesorientatie
  Benaderingswijze waarbij activiteiten worden afgestemd op de logische loop van handelingen van een klantvraag tot een oplossing (product)
 • Vastleggen en overzicht creeren van processen, noem de 7 stappen volgens de 'Mavin rules'
  1 Structureren (van alle beschikbare informatie over spel en spelregels)
  2 Beschrijven (van processen en regels met strategie als richting)
  3 Relateren (wie, wat, wanneer en waarom betrokken bij het proces)
  4 Analyseren (hoe prestatie tov doelstellingen, meetbaar via PI's)
  5 Overzichten (creëren visualisatie, bijv via BPMN)
  6 Publiceren (overal beschikbaar zijn)
  7 Verbeteren (continue proces)
 • 1.1 Van bedrijfsfunctie naar bedrijfsproces

 • Wat is een bedrijfsfunctie(Business Function).

  Organisatorische eenheid in een bedrijf waarbinnen veelal gelijksoortige activiteiten worden uitgevoerd.
 • Wat is een bedrijfsproces?
  Een bedrijfsproves is een verzameling van samenhangende activiteiten die start met een "trigger" en eindigt bij het opleveren van een of enkele producten
 • Hoe wordt er gewerkt in een hiërarchische organisatie.
  Met uitvoerenden en leidinggevenden.
 • Wat is een lijn-staforganisatie?
  Type van organisatieschema waarbij afdelingen activiteiten verrichten die in het primaire proces in de lijn zijn opgenomen, terwijl de overige afdelingen stafafdelingen worden genoemd.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke onderdelen bevat een implementatieplan?
Scope, doelstelling en implementatiestrategie
Benodigde resources
Kwaliteitsmanagement
Change management
Uit welke componenten bestaat de implementatiemethologie?
Projectplanning
Setup vragenlijsten
Branche specifieke setup gegevens
Gegevenssjablonen
Hulpmiddelen voor het converteren van oud systeem naar nieuw
Noem de fases van een implementatiemethologie
1 diagnose
2 analyse
3 ontwerp
4 ontwikkeling (bouwen, inrichten)
5 in gebruik nemen
Met welke kosten hou je rekening bij het implementatietraject
Licentiekosten (software)
Evt apparatuur (hardware)
Consultancy inhuur
Salaris projectteamleden
Trainingskosten en salarissen personeel
Minder productie vanwege inleertijden
Wat bevat de RFP
- prijsvoorstel
- info over het bedrijf/historie/achtergrond/ervaring
- info financiele situatie, klantrefs, ervaring personeel
Volgorde fase vanaf '0' tot software selectie tm implementatie
- Bedrijfsprocessen op orde
- Aanstellen projectteam
- PVE (plan van eisen)
- Quick scan leveranciers (eventueel)
- Long list
- RFI (request for information)  - info + referenties + demo
- RFP (request for proposal) - concreet voorstel     
- vergelijking RFP's
- selectie leverancier
- start implementatie traject
MoSCow, staat voor:
 • M - must haves: deze eisen (requirements) moeten in het eindresultaat terugkomen, zonder deze eisen is het product niet bruikbaar;
 • S - should haves: deze eisen zijn zeer gewenst, maar zonder is het product wel bruikbaar;
 • C - could haves: deze eisen zullen alleen aan bod komen als er tijd genoeg is;
 • W - won't haves: deze eisen zullen waarschijnlijk in dit project niet aan bod komen maar kunnen in de toekomst, bij een vervolgproject, interessant zijn. Ze worden daarom ook wel eens aangeduid als "would haves", maar dit is incorrect.
Noem voorbeelden waarvoor de MoSCow wordt toegepast
Software Engineering, bijv in:
       - Dynamic Systems Development Method 
       - Rapid application development,
Vaak ook toegepast bij het prioriteren van verandervoorstellen met betrekking tot bedrijfsprocessen.
Wat staat in de PVE (plan van eisen)
Functionaliteiten:
- Must-haves
- Nice-to-haves
Wat houdt best of breed (BOB) in
Voor elke administratie het beste pakket kiezen zonder geïntegreerde aanpak. De reden om dit te doen kan zijn omdat er sterke behoeftes zijn die niet aansluiten op een ERP systeem