Samenvatting Essentie van communicatie

-
ISBN-10 9001768857 ISBN-13 9789001768850
756 Flashcards en notities
58 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Essentie van communicatie". De auteur(s) van het boek is/zijn Wil Michels. Het ISBN van dit boek is 9789001768850 of 9001768857. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Essentie van communicatie

 • 1 Communicatie

 • fgdg
 • Definities.

  Communicatie is het proces waarbij de zender de intentie heeft om via een medium een boodschap over te brengen van één of meer ontvangers.

  Communicatie is het met elkaar in verbinding staan van mensen om te overleggen of berichten uit te wisselen.

  Communication is the tool to relate.

  Communicatie is zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten.

   

 • De ontvanger bepaalt het effect van de communicatie

 • Communicatie is een erg breed begrip. Welke soorten komen hier aan bod?
  x
 • Wat waren de verschillende vormen van communicatie vroeger?

  Public relations, reclame, voorlichting, propaganda

 • essentie van communicatie
  Interactieve en inactieve berichtgeving
 • Verschillende vormen; public relations, reclame, voorlichting, propaganda.
 • De ontvanger bepaald het effect van de communicatie.

 • Wat betekent public relations?

  Stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip door commuicatie

 • Wat is reclame?

  Overredende, wervende communicatie over merken of bedrijven waarbij betaalde ruimte wordt ingekocht in massamedia zoals kranten, tv en radio 

 • Wat is voorlichting?

  Bewust gegeven hulp bij menings- en besluitvorming door middel van communicatie. Bij voorlichting staat het belang van de ontvanger voorop.

 • Wat is propaganda?

  Gericht op het overbrengen van ideeën. Aanhangers van een bepaald religieus of politiek idee proberen anderen te overtuigen van hun ideaal. 

 • Wat is concerncommunicatie? 

  Gericht op beeldvorming van de gehele communicatie. 

 • Wat is interne communicatie?

  Heeft betrekking op de organisatie van de communicatie binnen een organisatie.

 • Wat is marketingcommunicatie?

  Gericht op de verkoop van producten of diensten. 

 • Verschillende redenen waarom het communicatievak blijft groeien: 

  - Groei van de dienstverlenende sector

  - Betere opleidingen medewerkers

  - Toename fusies

  - Publieke opinie wordt steeds belangrijker

 • 1.1 Basismodel communicatie

 • Geslaagdheid => boodschap overgekomen.
  Wederkerigheid => Feedback.
  Intentionaliteit => Breng je over wat je wilt overbrengen.
 • 1.2 Interpersoonlijke en massacommunicatie

 • BBT.

  Belofte
  Bewijs
  Toonzetting
 • Product; Welke behoefte bevredigd het?
  Verpakking
  Prijs; Kosten, vraag/aanbod.
  Promotie; reclame, sales promotion.
  Plaats; beschikbaarheid product.
 • 1.3 Interpersoonlijke en massacommunicatie

 • BBT.


  Belofte
  Bewijs
  Toonzetting
 • Interpersoonlijke communicatie is het directe contact tussen mensen.

  --> communicatie met een of enkele personen. Voordeel: het sluit specifiek aam bij de gegeven communicatie . Kenmerkend: mogelijkheid tot directe feedback 

   

  massacommunicatieopenbare, voor iedereen  

 • Wat is interpersoonlijke communicatie? en wanneer kies je ervoor?
  Het directe contact tussen mensen. Je kiest ervoor als de boodschap ingewikkeld is of als je gedrag wilt veranderen.
 • Wat is interpersoonlijke communicatie?
  Het directe contact tussen mensen (verkoopgesprekken, werkoverleggen, contacten via telefoon of internet)
 • Verklaar interpersoonlijke communicatie.
  Interpersoonlijke communicatie is het directe contact tussen mensen. Communicatie met 1 of enkele personen.
 • Wat is het verschil tussen interpersoonlijke en massacommunicatie?

  Interpersoonlijke communicatie is het direct contact tussen mensen.  Massacommunicatie is openbare, voor iedereen toegankelijke communicatie waarbij meestal gebruik wordt gemaakt van technische media
 • Wat is massacommunicatie?
  Het is openbare, voor iedereen toegankelijke communicatie waarbij meestal gebruik wordt gemaakt van technische media zoals radio, televisie en kranten.
 • Wat is massacommunicatie?
  is openbare, voor iedereen toegankelijke communicatie waarbij meestal gebruik wordt gemaakt van technische media (radio, TV, kranten)
 • Geef voorbeelden van interpersoonlijke communicatie.
  Werkoverleg, verkoopgesprekken, discussies, contacten via telefoon of internet.
 • Noem de belangrijkste theorieën over de effecten van massacommunicatie.
  Stimulus-responsetheorie, two-step-flow, agendasetiing en uses-and-gratifications. 
 • Wat is kenmerkend voor interpersoonlijke communicatie?
  De mogelijkheid tot directe feedback.
 • Stimulus-responsetheorie houd in...?
  De boodschap indringend overbrengen was volgens deze theorie dus het enige wat de zender hoefde te doen om zijn doel te bereiken. Ook wel de injectienaaldtheorie genoemd. 
 • Noem de belangrijkste communicatie theorieën?

  de stimulus-response theorie (injectienaaldtheorie)

  two-step-flow (opinieleiders spelen een belangrijke rol)

  agendasetting (bewust selecteren informatie uit het aangebodene)

  uses-and- grafitications (macht communicatieproces verschoven is van zender naar ontvanger)

 • Verklaar het begrip massacommunicatie.
  Massacommunicatie is openbare, voor iedereen toegankelijke communicatie waarbij meestal gebruik wordt gemaakt van technische media zoals televisie, kranten en radio.
 • Welke theorieën zijn er ontwikkeld over de effecten van massacommunicatie?
  • Stimulus-responsetheorie (of injectienaaldtheorie) 
  • Two-step-flow
  • Agendasetting
  • Uses-and-gratifications
 • Two-step-flow theorie houd in.....?
  Dat opinieleiders een belangrijke rol spelen bij de beïnvloeding van het publiek.
 • Wat zijn de kenmerken van massacommunicatie?

  - eenrichtingsverkeer

  - zender heeft weinig zicht of het bereikte effect

  - niet aangepast aan de individuele ontvanger

  - goedkoop per bereikte persoon

  - ontvander wendt zich gemakkelijk af

  - bereikt veel mensen tegelijk

  - gedragsverandering is moeilijk realiseerbaar

 • Agendasetting theorie houd in....?
  Het bewust selecteren van informatie, maar dan wel uit alleen de informatie de ze aangeboden krijgen van de media. De massamedia bepaald niet wat wij denken, maar wel waarover wij denken. 
 • Wat zijn de kenmerken van interpersoonlijke communicatie?

  - tweerichtingsverkeer

  - zender heeft vrij goede indruk van bereikt effect

  - aan te passen aan de individuele ontvanger

  - duur per bereikte persoon

  - ontvanger kan zich moeilijk afwenden

  - bereikt weinig mensen tegelijk

  - gedragsverandering is beter realiseerbaar

 • Wat is het voordeel van internet?
  Het is openbaar maar de communicatie kan goed worden afgestemd op de individuele ontvanger. Er is ook interactie mogelijk.
 • Wat zijn de effecten van massacommunicatie?

  - stimulus-respons-theorie

  - two-step-flow

  - uses-and-gratifications

  - agendasetting

 • Wat verstaat men onder de stimulus-responsetheorie?
  Men dacht dat het eenvoudig was om de grote massa te beinvloeden en te sturen. Er werd gedacht dat ontvangers klakkeloos accepteerden wat de zender hen voorschotelde. In dit communicatieproces zou het publiek een extreem passieve rol spelen. De boodschap indringend maken was het enige wat de Z hoefde te doen om zijn doel te bereiken. (discussie over veel geweld op tv zou leiden tot veel geweld op straat).
 • Wat is een andere naam voor de stimulus-responsetheorie?
  injectienaaldtheorie
 • Wat is two-step-flow?
  = aanpassing van de stimulus-responsetheorie omdat bleek dat de opninieleiders een belangrijke rol spelen bij de beinvloeding van het publiek. Dit zie je bij sponsoring van beroemdheden en sporthelden. (vb Marco Borsato voor War Child)
 • Waar gaat de agendasettingtheorie van uit?
  Gaat ervan uit dat mensen bewust informatie selecteren, maar alleen uit de informatie die ze krijgen aangeboden door de media. De massamedia bepalen dus niet wat wij denken maar wel waarover wij denken.
 • Wat verstaat men onder uses-and-gratifications?
  De macht in het communicatieproces is verschoven van de zender naar de ontvanger. Mensen gebruiken massamedia om hun behoeften naar spanning en ontspanning te bevredigen. Ze selecteren voortdurend. Staan voornamelijk open voor info die hun eigen mening versterkt. Daarom is het ook moeilijk om via massacommunicatie gedrag te veranderen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

essentie van communicatie
Interactieve en inactieve berichtgeving
De adverteerder heeft de keuze uit 3 soorten advertenties in een dagblad. Welke zijn dat?

Gewone advertentie (GA)= een advertentie op een advertentiepagina

Ingezonden mededelingen (IM) = een advertentie op een redactiepagina

(2 x zo duur, 2 opties nl. 1)plaatsing opgemaakte advertentie tussen de redactionele items 2) in de vorm van een artikel

Voorpagina-advertentie (VP)=een advertentie op de voorpagina

 Noem minstens 2 verschillende manieren van communiceren met de pers?

- telefonisch contact

- persinterview

Wat is een satelliet?
Is een kadertekst
Waar staat AIDA formule bij Direct Mail voor?
 • Attention - De tekst moet meteen scoren en de aandacht van de lezer hebben
 • Interest
 • Disere
 • Action
Hoe is een draaiboek opgebouwd?
In kolommen: datum, activiteit, door wie en gerealiseerd.

Hoe korter de tijd tot het event hoe specifieker het draaiboek: van maand naar weken, naar dagen, naar minuut tot minuut.
Wat voor onderdelen bevat een checklist bij een evenement?
 • het onderdeel (b.v. gebouw, medewerkers, middelen)
 • de deeltaken
 • de verantwoordelijke
 • datum gereed.
Wat zijn randvoorwaarden die in een briefing vermeld dienen te worden
deadlines
budget
wettelijke regels
toepassen huisstijl
wat zijn onderdelen van de communicatiebriefing
communicatieprobleem/de uitdaging
communicatiedoelgroep
communicatiedoelen
Wat zijn onderdelen van de marketingbriefing?
 • trends en ontwikkelingen in de markt
 • concurrenten en positionering
 • marketingdoelen
 • marketingdoelgroepen