Samenvatting Eulderink

-
41 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Eulderink". De auteur(s) van het boek is/zijn nvt. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Eulderink

 • 1 nvt

 • Een aantal endogene ouderdomsveranderingen.
  -Grijs haar
  -Dunner worden en verdrogen van de epidermis
  -Dunner worden met elasticiteitsverlies van de dermis
 • Presbyacusis 
  ouderdomsdoofheid
 • Presbyopie 
  ouderdomsverziendheid
 • Exogene ouderdomsveranderingen zijn gevolgen van schade door leeftijd
  -Roken
  -Overvoeding
  -Stress
 • Atrofie 
  het kleiner worden van organen m.b.t leeftijd.

  Atrofie komt voor door inactiviteit, onvoldoende bloedvoorziening, afname hormonale stimulatie en cel verlies
 • Botatrofie 
  osteoporose vochtverlies tussen de wervels ) wordt ook wel botontkalking
 • Lipofuscine 
  het toenemen aan pigmentkorrels bij ouderen ook op organen
 • Atheroom 
  brijige vetophoping 
 • De morfologische veranderingen als gevolg van veroudering leiden tot onder meer de volgende functieveranderingen bij de longen (4)
  De vitale capaciteit en de expiratoire een-secondewaarde nemen af
  het residuele volume en de functionele residuele capaciteit worden groter

  De pulmonale diffusiecapaciteit wordt kleiner.
  De arteriële zuurstofspanning neemt af; de arteriële koolzuurspanning en de zuurgraad veranderen nauwelijks
 • Veroudering van de hersenen blijkt uit
  -Atrofie met gedaald hersengewicht
  -Versmalling van windingen en compensatoire verwijding van de      
            liquorruimten
  -Afgenomen aantallen ganglioncellen.
 • De nucleus suprachiasmaticus
  s een kleine groep neuronen (zenuwcellen) in de hypothalamus.
 • Deze slaap-waakritme wordt, in combinatie met 24-uurschommelingen in vele fysiologische, biochemische en psychologische processen, gestuurd door een endogeen klokmechanisme ook wel.............????genoemd
  de circadiane pacemaker genoemd Deze pacemaker ligt in de nuclaus suprachiasmaticus.
 • Rapid Eye Movement (REM)
  snelle oog bewegingen tijdens de slaap
 • polymyalgia rheumatica
  ziekte waarbij de afweer van het lichaam zich tegen de eigen spieren keert, met als gevolg pijnlijke beperkte bewegingen.
 • Remote memory
  wordt gebruikt voor het bewaren ban de informatie die enige maanden tot vele jaren is verworven
 • Recent memory
  wordt daarentegen verstaan het bewaren van informatie uit een periode van enkele maanden, weken of dagen geleden.
 • Werkgeheugen
  is het proces dat er voor zorgt dat de informatie tijdelijk aanwezig blijft, totdat ze volledig is gebruikt en ofwel definitief is opgeslagen
 • Gerontologie 
  is de wetenschap die zich bezighoudt met veroudering in al haar vormen, maar in bijzonder met veroudering van volgroeide levende wezens en die individuele en sociale gevolgen van veroudering
 • Geriatrie
  is de vorm van geneeskunde die zich richt op preventie, diagnostiek en behandeling van ziekten die wat betreft hun oorzaak samenhangen met veroudering of in sterke mate worden beïnvloed door veroudering van de betreffende patiënt
 • Duizeligheid kan zich op 2 manieren voordoen
  1.Draaiduizeligheid deze berust op afwijkingen in het labyrint of de hersenstam
  2.Liftduizeligheid ( licht in het hoofd)  deze vorm van duizeligheid, die geriatrisch veel belangrijker is wordt meestal wordt meestal door meer dan een factor aan de orde gebracht.
 • De volgende vasculaire aandoeningen kunnen bij oudere lijden tot duizeligheid
  -Vertebrobasialaire insufficientie. Tijdens abrupt opzij draaien of ver
    achteroverbuigen van het hoofd worden de vertebrale arteriën tegen
    spondylotische of spondylartrotische botuitwassen van de halswervels
    afgeklemd. Dit verminder de hersendoor bloeding en treedt er duizeligheid op
  -Drop attack. De patiënt wordt onverwachts duizelig en valt plotseling door
    krachteloze benen en blijft vervolgens als een verkreukel de ledenpop liggen.
  -Transient ischemic attack (TIA) vooral als die plaatsvindt in het stroomgebied  
    van de a.basilastis. duizeligheid, evenwichtsstoornis, ook wel syncope en niet
    zelden een vak zijn het gevolg.
  -Orthostatische hypotensie. Deze komt bij tien tot vijftien procent van de    
    gezonde ouderen voor, bij mensen ouder dan 85 jaar is dat zelfs 30 tot 40 % en   wordt bevorderd door neurologische aandoeningen, cardiovasculaire ziekten    
    en metabolisch stoornissen in toenemende mate door geneesmiddelen.
 • Primaire preventie 
  preventie bij gezonde individuele te voorkoming van ziekte
 • Secundaire preventie
  opsporen van ziekten voor dat schade is ontstaan
 • Tertiaire preventie
  voorkomen van onnodige verergering van ziekte of invaliditeit bij reeds bekende aandoeningen
 • Circulatoire aandoeningen
  verdient vooral orthostatische hypotensie vermelding naast de strikt cardiale aandoeningen.
 • Bij locomotorische ziekten 
  dient men vooral aan osteoatrose spieraandoeningen als myopathie, en polyoneuropathie te denken
 • osteoporose 
  als de botmassa zo verminderd is, dat bij een gering trauma fracturen ontstaan.
 • Kyfose
  is in de geneeskunde een bepaalde natuurlijke kromming van de wervelkolom.
 • Friendly visiting
  is regelmatig bezoek op eigen initiatief van de huisarts aan de oudere – ook zonder ziekmelding van oudere
 • osteomalacie
  is de benaming voor verweking van een bot.door te kort aan vitamine D en is een voorloper van osteoporose 
 • De professionele en vrijwillige hulp bij preventie van eenzaamheid wordt onderscheiden in (3)
  Informatieve hulp. 
  Praktische hulp en dienstverlening 
  Sociaal-culturele en educatieve activiteiten
 • De volgende ouderen lopen vooral gevaar voor onderkoeling
  -Alleenwonende ouderen zonder telefoon en met weinig contacten.
  -Ouderen die door handicap of ziekte niet mobiel zijn
  -Ouderen met medicamenten die op de thermoregulatie werken.
   
 • Encefalomalacie 
  herseninfarct) ontstaat als regel doorvaatafsluiting door lokale trombose of door een embolie uit de grote vaten of hart
 • Oorzaken voor urine incontinentie (5)
  Stressincontinentie wordt wel sfincterincontinentie genoemd. 
  Urge-incontinentie(aandrang)  

  Overloopincontinentie is er veel urine in de overrekte, slappe blaas,
  Functionele incontinentie wordt gesproken wanneer iemand de wc niet bereikt

  incontinentie door fistels is er continu verlies van kleine hoeveelheden urine.
 • Diverticulosis
  is een afwijking in de dikke darm
 • diverticulitis.
  ontseling van divertikels ( uitstulpingen van het dramslijnvlies)
 • darmperforatie 
  de darm barst open
 • Ischemische colitis
  is dus een ontsteking van de dikke darm die ontstaat doordat (een deel van) de dikke darm te weinig zuurstof krijgt vanwege een probleem in de bloedtoevoer.
 • mini-mental State examination
  Patienten krijgen een vragenlijst om te testen of ze de ziekte hebben 
 • Fronto-temporale demetie 3 vormen
  -Ontremde type ( hyperactief emotioneel ongevoeligheid)
  -Apathische type( verminderd initiatief, perseveratie)
  -Dwangmatige type ( stereotiep, gedrag, rituelen).

  Oorzaak is ene mutatie op het chromosoom 17 van het tau-eiwit
 • Er zijn wel een aantal maatregelen die je moet treffen betreft de ziekte van Alzheimer (4)
  -Optimaliseren van de lichamelijke conditie
  -Behandelen van de nauropsychiatrische verschijnselen van het
            dementiesyndroom
  -Intacte functies zo lang mogelijk benutten
  -Behandeling en begeleiding van gedragsstoornissen, vooral agressie.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Een aantal endogene ouderdomsveranderingen.
1
Presbyacusis 
1
Presbyopie 
1
Exogene ouderdomsveranderingen zijn gevolgen van schade door leeftijd
1
Pagina 1 van 11