Samenvatting European Paediatric Life Support Erc Richtlijnen Uitgave 2010

-
ISBN-10 9079157678 ISBN-13 9789079157679
450 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "European Paediatric Life Support Erc Richtlijnen Uitgave 2010". De auteur(s) van het boek is/zijn Dominique Biarent. Het ISBN van dit boek is 9789079157679 of 9079157678. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - European Paediatric Life Support Erc Richtlijnen Uitgave 2010

 • 1.1 Oorzaken van circulatiestilstand

 • Waardoor zijn de oorzaken van circulatiestilstand bij kinderen niet dezelfde als bij volwassenen?
  Door verschillen in:
  1. anatomie
  2. fysiologie
  3. pathofysiologie 
 • Wat is een secundaire circulatiestilstand?
  En wat is een voorbode hiervan?
  Komt vaak voor op de kinderleeftijd en is het moment waarop de compensatiemechanismen van het lichaam als reactie op een ernstige ziekte/verwonding uiteindelijk falen.
  Voorbode is vaak een zeer trage hartfrequentie.
 • Waarvan is een secundaire circulatiestilstand het gevolg?
  Van ernstige hypoxie van de  weefsels waardoor myocarddysfunctie ontstaat.
 • Ernstige  weefselhypoxie kan veroorzaakt worden door ...?
  1. respiratoir falen met inadequate oxygenatie.
  2. circulatoir falen met ernstige hypoperfusie. 
 • Hoe zal het lichaam proberen om hypoxie van hart en hersenen te voorkomen?
  Het zal gebruik maken van fysiologische compensatiemechanismen.
 • Wat gebeurt er als de ziekte of verwonding progressief is?
  Dan zullen de compensatiemechanismen van het lichaam uiteindelijk falen.
  ->  Gedecompenseerd respiratoir of circulatoir falen.
  Dit leidt uiteindelijk tot een adem- en circulatiestilstand.
 • Wat is een primaire circulatiestilstand?
  Komt vaker bij volwassenen voor.
  De oorzaak zit in het hart zelf en het ontstaan is niet voorspelbaar.
  Het is een gevolg van ritmestoornissen zoals ventrikelfibrillatie of ventrikeltachycardie zonder voelbare pols.
 • 1.1.1 Prognose

 • Hoe is de prognose van reanimatie bij een secundaire circulatiestilstand?
  Slecht!
  Vooral als de circulatiestilstand lang heeft geduurd.
 • Hoeveel % overleving heeft een kind met een ademstilstand (als eindpunt van gedecompenseerd respiratoir falen) maar met spontane circulatie?

  Hoeveel % hiervan overleeft zonder neurologische schade?
  50 - 70% 
  15%
 • 1.2 Bijzondere kenmerken bij kinderen

 • De verschillen van ziekten op de kinderleeftijd en bij volwassenen worden volgens het ABCDE algoritme besproken.
  Wat is hiervoor een geheugensteuntje?
  A: Airway (luchtweg) (met aandacht voor de  cervicale wervelkolom bij trauma)
  B: Breathing (ademhaling)
  C: Circulation (circulatie) (met bloedingscontrole bij trauma)
  D: Disability (de neurologische toestand)
  E: Exposure - (ontkleden) - Environment (omgeving)
 • 1.2.1 Airway (A) (luchtweg)

 • De relatie tussen hoofd en hals. (Zuigelingen <-> volwassenen)
  Zuigelingen hebben een groot hoofd vergeleken met de rest van hun lichaam. Ook een relatief groot achterhoofd, dit veroorzaakt een belemmering van de vrije luchtweg ter hoogte van de larynx.
 • Mond van een zuigeling
  De grote tong van een zuigeling in een relatief kleine mond kan gemakkelijk de luchtweg belemmeren.
 •  Neus en farynx
  • kinderen ademen de 1e 6 maanden door hun neus. Een verstopte neus kan een toegenomen ademarbeid veroorzaken.
  • anatomische belemmeringen (choane atresie) of een nasale sonde of een afgeplakte neusopening kan een luchtwegobstructie geven.
 • Larynx kinderen <8 jaar <-> > 8 jaar
  Bij zuigelingen is de larynx hoog en anterieur gelegen.
  Bij volwassenen ligt hij ter hoogte van de 5e-6e halswervel.
  Bij kinderen < 8 jaar heeft de larynx een trechtervorm, het nauwste gedeelte bij het cricoïd.
  Bij oudere kinderen is de larynx meer cillindervormig en even wijd als de trachea.
 • Berekening van de luchtweerstand in de trachea, rekening houdend met oedeem en zwelling.
  De luchtweerstand is omgekeerd evenredig met de radius (= de helft van de diameter) tot de vierde macht.
 • 1.2.2 Breathing (B) (ademhaling)

 • Hoeveel gasuitwisselingsoppervlak hebben de longen (de alveoli) bij de geboorte en hoeveel heeft een volwassene?
  3 m2 heeft een zuigeling
  70 m2 heeft een volwassene
 • Waardoor kan bij de geboorte van prematuren het openen van de longblaasjes bemoeilijkt worden?
  Een tekort aan surfactant.
  Dit is een stof die de oppervlaktespanning van vocht in de longen verlaagt.
  Het kan nodig zijn om surfactant exogeen toe te dienen om de alveoli te laten ontplooien en open te houden.
 • Ademhaling bij een zuigeling
  • De ribben zijn nog zacht en vervormbaar
  • De tussenribspieren zijn relatief zwak
  • De diafragmaspier is de belangrijkste spier voor de ademhaling
 • Ademhaling bij oudere kinderen
  • De tussenribspieren zijn beter ontwikkeld
  • De ribben worden beniger en vormen daarmee een stevige steun voor de spieren.
  • Bij toegenomen ademarbeid zijn er duidelijke intrekkingen zichtbaar. 
 • Waardoor is de ademfrequentie bij zuigelingen en jonge kinderen hoger dan bij volwassenen?
  • Door het hoger metabolisme
  • Door hogere zuurstofverbruik
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wanneer zijn de veiligheidsrisico's kleiner?
Als de hulpverlener handschoenen draagt.
Voor welke kinderen wordt een standaard AED gebruikt?
Voor kinderen die meer dan 25 kg wegen (>8 jaar)
Wat is de maximum dosis?
Bij de eerste schok 360 J (monofasisch) en 150-200 J (bifasisch)
Voor de volgende schokken 360 J (monofasisch) en 200 J (bifasisch)
Welke energiedosis wordt meestal toegediend?
4 J/kg
Wat is de positie van de paddles/elektroden
 • Het hart moet tussen de paddels/elekroden liggen om de stroom er doorheen te laten gaan.
 • Een paddel net onder de rechter clavicula
 • Een paddel links axillair
Wat zijn de voordelen van zelfklevende elektroden t.o.v. de standaard defibrillator paddels?
 1. Ze zijn veilig en effectief
 2. Ze hebben dezelfde transthoracale weerstand als de paddels
 3. Zelfklevende elektroden maken het ook mogelijk sneller een schok toe te dienen terwijl CPR voortgezet wordt, waardoor de 'hands-off' tijd wordt ingekort.
Bifasische defibrillator
Geven gedurende een bepaalde duur stroom die eerst in een positieve en dan in een tegengestelde richting gaat. Er is meer kans op succes bij een bifasische defibrillator dan bij een monofasische.
Ze geven minder cardiale dysfunctie
Monofasische defibrillator
Worden niet langer gemaakt.
Er zijn er nog wel veel in gebruik.
Ze geven een unipolaire (eenrichting) stroom en hiervoor is een hoger energieniveau nodig
Welke types defibrillatoren zijn er?
 • automatische
 • manuele
 • monofasische
 • bifasische
Wat is defibrillatie?
Er wordt een niet-synchrone elektrische stroom door het myocardweefsel gestuurd met als doel een volledige demoralisatie en daarna herstel van spontane georganiseerde elektrische activiteit te verkrijgen.