Samenvatting evenementen en account management Class notes

55 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - evenementen en account management Class notes

 • 1404165600 Tentamen blok 4

 • Wat is een project?
  Duidelijk eenmalig doel
  het moet worden opgestart
  heeft een opdrahtgever
  Start en einddatum
  budget gebonden
 • welke type projecten zijn er?
  Technische projecten
  sociale projecten
  gemengde projecten

 • Welke fases worden doorlopen bij een project?
  Initiatief (idee)
  definitiefase (wat moet er gebeuren)
  ontwerp (hoe ziet t eruit)
  Voorbereiding
  realisatie
  nazorg (gebruik en instandhouden)

 • Wat is het doel van fasering?
  Het heeft als voordeel dat in het project beslis momenten moeten worden ingebouwd. Aan het eind van elke fase heeft de opdrachtgever de mogelijkheid het nieuwe project bij te sturen.
 • Welke mogelijkheden heeft de opdrachtgever bij het sturen?
  Doorgaan op de ingeslagen weg
  doorgaan, met aanpassing van het projectdoel
  stoppen met het project
 • Wanneer is het een project succesvol?
  als het aan deze 3 voldoet:

  levert het juiste projectresultaat
  kost niet meer dan afgesproken
  word op tijd geleverd

 • Hoe houd je een project onder controle?
  Door middel van de GOKIT --> Geld organisatie kwaliteit informatie tijd
  Door middel van spanningsveld --> tijd geld kwaliteit
 • Waarom een planning?
  Vastellen totale projecttijd
  vastellen van de kosten van het project
  bewaken van de voortgang en de kosten
 • Wanneer word een plan van aanpak opgesteld?
  In de definitiefase van het project
 • welke soorten planningen zijn er?
  Strokenplanning
  Netwerkplanning
 • noem competenties van projectmanager
  Zich als een leider gedragen
  kunnen onderhandelen
  taakgericht werken
  bepalen van projectgrenzen
  motiveren van projectleden
 • Wat komt er in de scope?
  alles wat er moet gebeuren
 • wat komt er in de tijd?
  Wanneer moet het geleverd worden
 • wat komt er in geld?
  wat het gaat kosten
 • wat komt er in de kwaliteit?
  Of het goede geleverd word
 • Waarom is een haalbaarheidsstudie belangrijk?
  -Het risico van mislukken verkleint
  -de inkomsten en kosten worden geidentificeert
  -de kenmerken van de accommodatie of het event worden gespecificeert      die het best bij de beoogde gebruikers passen
 • welke eenheid/ functies zijn er bij een grote accomodatie?
  Accomodatie manager
  sportevenement manager
  facilitair manager
 • verschillende groten van evenementen
  -Mega evenementen --> beivloeden hee economieen
  -exclusieve topsportevenementen --> wijdverbeuden erkenning en bekendheid vanwege synomiem worden van plaatsnaam
  -grote evenementen Grote omvang, kunnen het toerisme en media aandacht bevorderen en economische voordelen
  lokale evenementen: zijn kleiner maar hebben wel groot belang

 • De mogelijke gevolgen van het binnenhalen van een evenement voor de 
  gemeenschap: 
   positief imago van de ‘’plaats’’ 
  - verlengen van toerismeseizoen 
  - stimuleren van herhalingsbezoekers 
  - het ontwikkelen van sport, kunst en cultuur binnen de gemeenschap 


 • Kenmerken van een dienst -> bezoek aan accommodatie en/of evenement 
  1. onaantastbaar 
  2. samenvallen van productie en consumptie (real time-aspect) 
  3. Heterogeniteit 
  4. Vergankelijkheid 

 • Voorbeelden voorbereidend risicomanagement:
   woordvoerder voor de media 
  - rampoefeningen 
  - actualiseren en herzien van risicomanagementplannen
 • Operationele planning en afspraken;
  Er moet voorafgaand aan het evenement worden gecommuniceerd en waar mogelijk 
  worden getest door de relevante stakeholders
 • Aantal stakeholders/betrokkenen bij een event management:
  opdrachtgever, 
  sponsoren, deelnemers, donateurs, overheid, omwonenden. 

 • De belangrijkste valkuilen: 
  te late keuzes 
  - budgetoverschrijving 
  - te krappe deadlines 
 • wat is het verschil tussen projectresultaat en projectdoelstelling? 
   
  Resultaat is bijvoorbeeld een reclamecampagne voor frisdrank of een opvangtehuis 
  voor drugsgebruikers, een doelstelling is bijvoorbeeld; het terugwinnen van 
  percentage van de markt van een frisdrankmerk of het overlast in de buurt 
  verminderen. 

 • Trends sportaccommodaties in Nederland:
  stadionterrein als koppend hart 
  - duurzaamheid 
  - verviping 
  - multifunctionaliteit
 • Wat is een evenement
   een evenement is een speciale tijd en plaatsgebonden 
  gebeurtenis die door een initiatiefnemer(individu, groep of organisatie) bewust is 
  gepland en die gericht is op een bepaalde doelgroep, om met een bewust gekozen 
  vorm, een bepaald doel te realiseren. 

 • Droomsportmaatschappij: !!!!!!!!!
  sportentertainment; thematische sportconsumptie 
  - sportfantasie; kijksporten op basis van teams, OS 
  - sportkwaliteit; vrijwilligersactiviteiten 
  - sportidentiteit; sportparticipatieproducten 
  - sporttraditie; themapark, museum, traditie 
  - sportbewustzijn; Special Olympics 

 • Indeling sportaccommodaties:
  - natuurlijke accommodaties (natuurijs) 
  - toeschouwersaccommodaties 
  - participatieaccommodaties 
  - multifunctionele accommodaties 

 • Toegevoegde waarde evenement/accommodatie: 
  - Gemeenschapsontwikkeling
  - Economische ontwikkeling 
  - Bestemmingsontwikkeling 
  - Sociale en culturele ontwikkeling

 • Soorten werkzaamheden: 
  1. improvisatie 
  2. routinematig 
  3. projectmatig
 • Kenmerken project:
  1. kick off 2. Einddatum 3. Eenmalig 4. Opdrachtgever 5. Budget 6. 
  Verschillende disciplines 7. Plan van aanpak 8. Georganiseerd 

 • Soorten projecten:
  1. technische; brug, weg, verandering in de techniek 
  2. sociaal; cultuur- en organisatieveranderingen binnen een bedrijf, 
  reorganisatie 
  3. commerciële; geld verdienen, marktonderzoek 
  4. gemengde; projecten door elkaar. Ontwerpen, programmeren, invoeren etc
 • Fasering klein project
  Voorbereiding -> realisatie -> doen 


 • Verdeling projectgroep 
  projectleiding 
  - projectsecretariaat 
  - consultant 


 • Competenties projectleider; 
  - taakgericht werken 
  - hoofd- en bijzaken onderscheiden 
  - plannen en vooruitdenken 
  - motiveren/aansturen projectgroepen
 • Taskforce;
  projectgroep die bestaat uit een groep medewerkers die geheel wordt 
  vrijgemaakt voor een groot project 

 • Programma
   samenhangend aantal projecten voor strategische doelen te behalen
 • Onderdelen projectvoorstel;
  Haalbaarheidsonderzoek -> go/no-go 
  Definitiefase = plan van aanpak 
  Project start up = officiële begin 
  Project beheersen = project onder controle houden 
  Besparing = baten 
  Pilotproject = proefproject 


 • Gokit = als dit niet goed is, dan mislukt het project. 
  Geld: projectbudget 
  Organisatie: overleggen, bewaking, projectdoel/bedreigingen 
  Kwaliteit: bewaking van de kwaliteit 
  Informatie: overleggen, verspreiding info 
  Tijd: planning, voortgangsbewaking, planning aanpassen

 • Waardoor mislukken projecten: 
  - onjuiste planning 
  - te laat beginnen met een activiteit 
  - stakeholders onvoldoende betrekken 
  - projectleden onvoldoende bekwaam 
  - te late levering van het materiaal 


 • Waarom plannen? 
  totale duur vaststellen 
  - kosten bepalen 
  - voortgang bewaken 

 • Doorlooptijd;
  verstreken tijd tussen het begin en het eind van de activiteit( langste 
  weg bij planning) 

 • Mijlpaal 
  tussenproduct
 • Kritieke pad
  keten van kritieke activiteiten, langste weg

 • Strokenplanning; d.m.v. stroken, tijdsduur aangeven 
  Netwerkplanning 
  Realiteitswaarde; is de planning werkelijk haalbaar? 

  -
 • Plan van aanpak wordt opgesteld door de projectleider
  achtergronden, projectopdracht projectactiviteiten, 
  projectgrenzen, producten, kwaliteit, projectorganisatie, planning, kosten en baten, 
  risico, bijlages

 • Redenen voor nieuwe accommodaties te bouwen: 
  capaciteit redenen 
  - efficiënter dan verbouwen 
  - groeimogelijkheden 
  - nieuwheidsfactor 
  - concurrenten

 • Groei in evenementen wereldwijd te verklaren: 
  1. demografische verschuiving 
  2. exponentiele ontwikkeling van nieuwe technologie 
  Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal. bloei van economie
  4. werk en vrije tijd(korte uitjes)

 • Levenscyclusstadia: 
  1. voor het evenement: 
  A. Idee & Haalbaarheid 
  B. Bid-proces; plannen, organiseren, leiden 
  C. Gedetailleerde planning en voorbereiding; evalueren 
  2. Tijdens het evenement; 
  A. implementatie; controle 
  3. na het evenement 
  A. opruimen 
  B. Feedback 

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.