Samenvatting Evidence-based dietetiek principes en werkwijze

-
ISBN-10 9031394203 ISBN-13 9789031394203
230 Flashcards en notities
18 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Evidence-based dietetiek principes en werkwijze". De auteur(s) van het boek is/zijn M Former Boon Majorie Former J J van Duinen. Het ISBN van dit boek is 9789031394203 of 9031394203. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Evidence-based dietetiek principes en werkwijze

 • 1 principes en werkwijze

 • Wat is evidence-based diëtetiek?
  Vrij vertaald: het verlenen van professionele voedingszorg, gebaseerd op de hoogste mate van onderbouwing, op professionele kennis en op de wensen en mogelijkheden van de cliënt.
 • Wat is evidence
  Onderbouwing waarbij wetenschappelijke literatuur genoemd wordt en waarvan de juistheid en actualiteit te achterhalen is. (kan variëren van zeer zwak tot overtuigend)
 • Wat is de definitie van evidence based dietiek volgens de AND (Academy of Nutricion and dietics)
   Evidence based dietiek is het verlenen van voedingszorg dat gebasseerd is op  de hoogste mate van wetenschappelijke onderbouwing, op profesionele kennis en op de wensen en mogelijkheden van de client. 

  De onderbouwing kan bestaan uit gepubliceerde onderzoeksresultaten, (internationale) richtlijnen, consensus verklaringen, meningen van experts of eigen gegevens uit de kwaliteitszorg.
 • De kennis die diëtist en cliënt al hebben, wordt ook wel 'interne kennis' genoemd.
 • Wat is evidence based handelen in je eigen woorden?
  Integratie van interne en externe kennis (de kennis die de dietist en pasient al hebben en de wetenschap)

  Wetenschappelijk bewijs wordt gecombineerd met de proffesionele kennis van de dietist en de individuele situatie van de client.
 • De (wetenschappelijke) informatie die over het individuele probleem wordt vergaard, is dan de 'externe kennis'.
 • Waarom is evidence based handelen belangrijk in de dietiek?
  Om hoge kwaliteit te kunnen leveren en om het handelen te kunnen verantwoorden naar bijv zorgverzekeraard of de client. Bewijs belangerijker dan bewering......
 • Kennis kan worden gedefinieerd al het product van enerzijds informatie en anderzijds ervaringen, vaardigheden en attitudes, en bevat zowel een expliciete als impliciete dimensie. Expliciete dimensie verwijst naar alle kennis die op een wetenschappelijke manier is vergaar. De impliciete dimensie bundelt alle informatie die wordt opgebouwd uit praktijkervaringen.
 • Wat is de definitie van evidence?
  De ondebouwing waarbij de wetenschappelijke literatuur genoemd wordt en waarvan de juistheid en de actualiteit te achterhalen is.
 • Evidence is onderbouwing waarbij wetenschappelijke literatuur genoemd wordt en waarvan de juistheid en actualiteit te achterhalen is.
 • De kennis die diëtist en cliënt al hebben, wordt ook wel 'interne kennis' genoemd.
  De (wetenschappelijke) informatie die over het individuele probleem wordt vergaard, is dan de 'externe kennis'.
 • Wat is evidence based dietiek
  Het combineren van wetenschappelijk evidence, proffesionele ervaring en de individuele situatie van de patient om tot een hoge kwaliteit voedingszorg te komen
 • Noem 2 redenen waarom evidence-based werken is opgenomen in het beroepsprofiel van diëtist.
  1. De mondigheid van cliënten.
  2. Overheid, artsen en zorgverzekeraars vragen om een wetenschappelijke onderbouwing.
 • Wat is evidence based onderbouwen
  Onderbouwen van de behandeling met wetenschappelijke literatuur
 • Wat is Evidence-based handelen?
  Kritisch reflecteren op eigen handelen. Daarbij stellen van de juiste en relevante vragen en het zoeken van betrouwbare antwoorden in richtlijnen of (wetenschappelijke) literatuur.
 • Wat zijn de voordelen van evidence based werken
  1. Het maakt het mogelijk kritisch naar het eigen handelen te kijken
  2. Transparantie voor collega"s, client
  3. Effect beter meetbaar (CE analyse, kwaliteit etc)
 • Algemene structuur van wetenschappelijke artikel
  - titel en eventuele ondertitel
  - auteurs
  - samenvatting ('abstract')
  - inleiding
  - methoden en materiaal (populatie of steekproef, type onderzoek,
       onderzoeksopzet, meetinstrumenten, statistiek)
  - resultaten
  - bespreking of conclusie
  - literatuur
  - bijlagen
 • Wat zijn de weerstanden tegen evidence based werken
  • Lezen wetenschappelijke artikelen
  • Engelse taal
  • Statistiek (statistisch jargon)
  • Dataverwerking het gebruik van computers
  • Het kunnen vinden van spesifieke info
  • Grotere verantwoordelijkheid


  • Weinig tijd
  • Te weinig ondersteunimg om de vaardigheden aan te leren
  • Verwachte problemen met medebehandelaars
  • Onzekerheid over verantwoordelijkheden.
 • Peer review
  Controle door anderen met gelijkaardige voorkennis.
 • Klinisch ervaren dietisten zijn vaak niet geschoold in statistisch jargon en het gebruik van computers. Dit kan vaak tot weerstanden lijden itt academisch geschoolde onderzoekers die wetenschappelijke evidence belangrijker lijken te vinden dan ervaring. Hoe kun je die weerstand opheffen
  We moeten af van het idee dat gepubliceerde evidence meer waard is dan proffesionele ervaring. Als de ervaring (behandeling, patientkeuze etc) goed gedocumenteerd is kan de dietist ook de ervaring gebruiken als evidence.
 • Opbouw van wetenschappelijke literatuur gaat vaak volgens IMRAD structuur. Wat is IMRAD?
  Introduction, methods and materials, results and discussion
 • Geef korte beschrijving van opbouw in wetenschappelijke literatuur binnen de IMRAD structuur.
  • Inleiding: keuze voor het onderzoek, geplaatst in een breder (onderzoeks)kader. Waarom juist dit onderzoek en wat is het belang dit te onderzoeken? Verder bevat het de vraagstelling, een hypothese en een globale beschrijving van de uitvoering van de onderzoeksopzet.
  • Methode: nauwkeurige beschrijving van de uitvoering van het onderzoek, waardoor het reproduceerbaar is. Het beschrijft de inclusie- en exclusiecriteria van de proefpersonen, de manier waarop het onderzoek is uitgevoerd (welke metingen en met welk materiaal) en de manier waarop het is geanalyseerd (statistische methodiek).
  • Resultaten: feitelijke weergave van de onderzoeksgegevens zonder daaraan een conclusie te koppelen. Meestal in vorm van figuren, grafieken en tabellen.
  • Conclusie of discussie: de resultaten worden verklaard vergeleken met eerdere onderzoeksgegevens uit de literatuur. De resultaten worden in een breder kader geplaatst, al dan niet met de koppeling naar de praktijk. De hypothese wordt aangenomen of verworpen. Verder worden aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek en worden eventuele beperkingen van het onderzoek besproken.
 • Review
  Samenvatting van onderzoeken op bepaald gebied.
 • Meta-analyse
  Een systematische review waarbij de resultaten van een aantal vergelijkbare klinische onderzoeken worden gebundeld en her berekend.
 • Cochrane-reviews
  Cochrane Collaboration, een onafhankelijk internationaal netwerk van individuele wetenschapper. Geschreven door Cochrane Review Groups (gespecialiseerde wetenschappers in een bepaalde aandoening).
  De reviews beschrijven het effect (positief, negatief of geen) bij een bepaalde aandoening of ontbreken van bewijs voor enig effect.
  Niet alleen gepubliceerde onderzoeken zoals Medline, ook ongepubliceerde artikelen in tijdschriften.
 • De belangrijkste referentiedatabanken voor de diëtist
  • Medline (software Pubmed)
  • CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature)
  • ARTIK, referentiedatabank van Wageningen Universiteit met o.a. Nederlandstalige artikelen op gebied van voeding en voedingstechnologie.
  • Catalogi van Bibliotheken, er is geen databank met uitsluitend Nederlandstalige (para) medische artikelen, hiervoor kun je terecht bij catalogi van universiteitsbibliotheken. Deze zijn op locatie te raadplegen, tegen betaling ook via internet.
 • Overige bronnen voor zoeken literatuur
  • Wetenschappelijk zoekmachines: www.scholar.google.com, www.scirus.com, www.vakbibliotheek.nl.
  • Public Library of Science (PLoS): www.plos.org.
  • Sumsearch: http://sumsearch.org. Doorzoekt aantal bronnen van evidence-based medicine tegelijk, zoals Medline, richtlijnen National Guideline Clearing House en DARE, de database van systematische reviews en artikelen uit tijdschriften handboeken die hun volledige tekst op internet publiceren.
  • National Academic Research and Collaborations Information Systems (NARCIS): portaal van Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) voor onderzoeksinformatie in de brede zin van het woord. Niet alleen Nederlands wetenschappelijk onderzoek, ook over lopend en recent afgesloten onderzoek, onderzoekers, onderzoeksprogramma's, projecten en onderzoeksinstellingen. Ook inhoud Proefschriftensite.
  • Portals: verzameling links naar internetsites over bepaald onderwerp. Bv. www.zoekpagina.nl. Op www.paramedisch.org ook relevante portals te vinden.
 • Zoeken in referentiedatabanken
  • Zoektermen: voor verfijnde zoektocht sites lijst met trefwoorden (in Medline: MeSH, Medical Subjects Headings). Gebruik daarom zoveel mogelijk trefwoorden of indextermen.
  • Zoekstrategie: de manier waarop zoektermen worden ingevoerd. Ruim (sensitief) of begrensd (specifiek). Bij ruim worden zoveel mogelijk trefwoorden en vrije termen gecombineerd. Specifiek zoeken dan in- en exclusiesiecriteria benoemen, bv. soort onderzoek, hoe oud literatuur, wel of geen dierexperimenteel onderzoek, leeftijd en/of geslacht proefpersoon etc..
  • Operatoren: zoekopdracht verfijnen door gebruik van tekens.
  • PICO methode: deze manier van zoeken doet goed aan cursus o.i.d.
 • Artikelen opvragen
  • Gratis: www.freemedicaljounals.com. Medline geeft in rechterbovenhoek aan of artikel gratis is (free acces)
  • Abonnement
  • Bibliotheek
  • Universiteitsbibliotheek
  • Openbare bibliotheek
 • Wetenschappelijke kwaliteit
  • Peer-review
  • Niveaus van evidence
   A1: systematische review
   A2: gerandomiseerd placebogecontroleerd dubbelblind onderzoek
   B:   ander vergelijkend onderzoek
   C:   niet-vergelijkend onderzoek
   D:   opinie van expert
   E:   overige publicaties
  • Validiteit van uitkomstmaten
   Zowel bij observationeel als bij experimenteel onderzoek gaat het er uiteindelijk om de effecten op het biologisch systeem te meten. Keuze van te meten effecten, dus uitkomstmaten, zijn belangrijke factoren voor de relevantie en toepasbaarheid van het onderzoek.
   Ook wel 'eind parameter'.
   Uitkomstmaat kan directe relevante resultaat duiden, bv hartinfarct of sterfte bepaalde aandoening. Echter effecten moeilijk te meten, omdat er veel tijd verstrijkt tussen de interventie en het uiteindelijke effect. Voeding als risicofactor voor kanker is hier vb. van.
   Daarom vaak behelpen met uitkomstmaat die het uiteindelijk relevante effect meer of minder voorspelt, ook wel 'surrogate marker'
  • Statistische valkuilen 
   - Analyse per protocol versus 'intention to treat'
   - Vals-negatieve resultaten en 'power'
 • Wat wordt verstaan onder evidence based handelen en evidence based dietiek
  1. Evidence based handelen: kritisch refelecteren op eigen handelen. Daarbij het stellen van de juiste vragen en het zoeken naar betrouwbare antwoorden in richtlijnen of de literatuur.
  2. Evidence based dietiek: verlenen van prosionele zorg op het geied van voeding, gebasseerd op de wensen van de client, wetenschappelijk evidence en eigen ervarin. 

  Voordelen:
  • Kristisch gekeken naar eigen vak: verdieping en proffesionalisering.
  • Transparantie in behandeltraject: meer duidelijkheid voor client en behandelaar
  Nadelen

  • Gedegen kennis van engelse taal, wetenschappelijke artikelen, gebruik van compuers, opzoeken van info etc.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Om een diagnose te stellen heeft een dietist specifieke informatie nodig, welke?
Medische gegevens (diagnose, behandeling, medicatie)
Onderzoeksgegevens (lengte, gewicht etc. maar ook labuitslagen
Dietistische gegevens (voedingsanamnese)
Psychosociale gegevens
gegevens over de hulpvraag
Wat zijn de stappen van het methodisch handelen?
Aanmelding
Dietistisch onderzoek
Dietistische diagnose
Behandelplan/behandeling
Evaluatie
Afsluiting
Wat zijn de 4 kenmerken van methodisch handelen?
Doelgerichtheid
Bewustheid
Systematiek
Procesmatigheid
De Methodiek die ontwikkeld is om klinisch te kunnen redeneren, waardoor de dietist de beslissingen die zij neemt beargumenteren en erover communiceren, kent 6 stappen, welke zijn dat?
Beoordelen van kernproblemen en parameters
beredeneren zorgbehoefte
zo nodig aanvullen informatie zoeken
beredeneren van interventies
beredeneren van het wenselijke en mogelijke verloop en vaststellen van de evaluatie
aanvullende informatie
nabeschouwing en evaluatie
Preventie is een onderdeel van dietetiek?
Signaalfunctie
teweegbrengen van veranderingen in voedingsgedrag en ongezonde leefwijzen
regisseren van gezondheid bevorderende interventies bij door voeding beïnvloedbare ziekten/klachten 
voorlichting met als doel het voorkomen van net voeding samenhangende of door voeding beïnvloedbare klachten.
De dietist werkt zowel met individuen als me groepen en kan optreden vanuit welke rollen?
behandelaar
gezondheidsbevorderaar
leefstijlcoach
manager op het gebied van voedingsdiensten  
onderzoeker
kennisverspreider
productmanager
beleidsmaker
adviseur
opleider
kwaliteitsmanager
Wat zijn de werkgebieden van een dietist?
alle terreinen van de gezondheidszorg
industrie
sport
bedrijfsleven
onderwijs
onderzoeksinstellingen
De dietist kan zowel, preventief, curatief als palliatief werken, vanuit welke gezichtspunten kan dit worden benaderd?
Diagnostiek
Regisseren
Begeleiding sporters
Ontwerp, uitvoeren en evalueren van interventies gericht op gedrag en omgeving   
Ontwikkelen en implementatie van voedingsbeleid binnen zorgorganisaties, overheid, scholen en bedrijven of in de wijk
Onderzoek doen of bijdragen aan onderzoek naar en advies geven over de rol en effecten van bepaalde voeding en voedselconsumptie
Initieren (mede) ontwikkelen en in de markt zetten van voedingsproducten en diensten op het gebied van voeding.
Samenstellen van voeding, bewaken van de veiligheid en de kwaliteit van de producten en de productie daarvan.
Wat is de formulering van klinisch redeneren?
Omvat de mentale processen van verzamelen, interpreteren en structureren van informatie waardoor de dietist in staat is op grond van haar biomedische , gedragswetenschappenlijke en dietistische kennis een probleem te verhelderen en op te lossen, Naast vakinhoudelijke overwegingen wegen ook maatschappelijk en financieel-economische aspecten  in samenhang mee.
Omschrijf het ICF dietetieschema met globale behandeldoelen.
      Zie schema