Samenvatting Evocatie door deformatie : expressionisme in Duitsland 1908-1924

-
ISBN-10 9035817095 ISBN-13 9789035817098
1430 Flashcards en notities
17 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Evocatie door deformatie : expressionisme in Duitsland 1908-1924". De auteur(s) van het boek is/zijn Ron Manheim , Adi Martis Mieke Rijnders. Het ISBN van dit boek is 9789035817098 of 9035817095. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Evocatie door deformatie : expressionisme in Duitsland 1908-1924

 • 0 Mieke Reinders - Breuk of Brug?

 • Wie zijn de belangrijkste vertegenwoordigers van het Duits Expressionisme?
  De leden van de Künstlergruppe Brücke en de kunstenaars rond Der Blaue Reiter.
 • Wie sloten zich waar en wanneer aaneen tot de Künstlergruppe Brücke?
  Ernst Ludwig Kirchner, Fritz Bleyl, Erich Heckel en Karl Schmidt-Rottluff sloten zich in 1905 in Dresden aaneen tot de Künstlergruppe Brücke.
 • Wat beoogden de leden van de Künstlergruppe Brücke?
  Zij waren voorstanders van een nieuwe kunst waarin de kunstenaar in alle vrijheid, niet gebonden en beperkt door regels, zou kunnen uitdrukken wat hem innerlijk bewoog. 
  Zij verwierpen het classicistisch schoonheidsideaal.
 • Wie hadden zich aangesloten bij Der Blaue Reiter (uit München)?
  Wassily Kandinsky, Franz Marc, August Macke, Gabriele Münter, Paul Klee en Alexej von Jawlensky behoorden tot Der Blaue Reiter.
 • Wat verlangde het classicisme van de kunstenaar waartegen de beide groepen in opstand kwamen?
  Het classicisme verlangde van de kunstenaar dat hij naar de natuur werkte, niet door haar na te bootsen zoals zij zich aan zijn ogen voordeed, maar door haar in geïdealiseerde gedaante weer te geven en zo een tijdloze schoonheid te verwezenlijken.

  Kunst moest bovenal harmonieus zijn. Harmonieus in compositie, kleurgebruik en in de proporties van de figuren.

  Decorum was een andere vereiste: het onderwerp moest verheven zijn en getuigen van goede smaak.

  In de hiërarchie van genres stond het historiestuk, de verhalende vertelling bovenaan.
 • Aan welke twee voorwaarden moest kunst tijdens het classiscisme voldoen?
  Kunst moest bovenal harmonieus zijn (in compositie, kleurgebruik en in de proporties van de figuren).

  Het onderwerp moest verheven zijn en getuigen van goede smaak (decorum).
 • Wat stond in het classicisme bovenaan in de hiërarchie van genres?
  Het historiestuk, de verhalende vertelling stond tijdens het classicisme bovenaan in de hiërarchie van genres.
 • Wat wilden de impressionisten (in de jaren zeventig van de negentiende eeuw) Claude Monet en Auguste Renoir, weergeven en met welke techniek?
  Claude Monet en Auguste Renoir wilden slechts hun zintuigelijke indruk van hun omgeving, een momentopname, weergeven. Zij deden dat met een nieuwe techniek: zij bouwden de voorstelling op uit kleine vlekjes en veegjes verf in frisse kleuren.
 • Hoe formuleert Paul Klee in een recensie (in Die Alpen, augustus 1912) het verschil tussen impressionisme en expressionisme?
  Beide termen duiden het beslissende moment in de wording van het kunstwerk aan.
  Impressionisme is het ontvangen van de indruk van de natuur.
  Expressionisme is het latere moment van de weergave van die indruk (waarbij de samenhang van dit moment met het eerst soms niet meer is vast te stellen).
  Vergeleken met het impressionisme is de expressionistische kunst een verinnerlijkte, verdiepte kunstuiting: dat wat wordt weergegeven, is een inde innerlijke beleving getransformeerde impressie.
 • Hoe zag Kirchner de schilderkunst.
  Volgens Kirchner is schilderkunst een kunstvorm die op een plat vlak een zinnelijke belevenis uitbeeldt. Het middel van de schilderkunst is de kleur als vlak en als lijn. Voor elke zinnelijke belevenis die de kunstenaar wil weergeven, zoekt hij een adequate vorm. Kunst is niet leerbaar. Men kan nooit op basis van wetten en thema's een werk opbouwen.
 • 0.1 Vernieuwing

 • Wie zijn de belangrijkste vertegenwoordigers van het Duits Expressionisme? 
  De leden van de Künstlergruppe Brücke en de kunstenaars rond Der Blaue Reiter.
 • Wie sloten zich waar en wanneer aaneen tot de Künstlergruppe Brücke?
  Ernst Ludwig Kirchner, Fritz Bleyl, Erich Heckel en Karl Schmidt-Rottluff sloten zich in 1905 in Dresden aaneen tot de Künstlergruppe Brücke
 • Wat beoogden de leden van de Künstlergruppe Brücke?
  Zij waren voorstanders van een nieuwe kunst waarin de kunstenaar in alle vrijheid, niet gebonden en beperkt door regels, zou kunnen uitdrukken wat hem innerlijk bewoog. Zij verwierpen het classicistisch schoonheidsideaal. 
 • Wie hadden zich aangesloten bij Der Blaue Reiter (uit München)?
  Wassily Kandinsky, Franz Marc, August Macke, Gabriele Münter, Paul Klee en Alexej von Jawlensky. 
 • Wat voelden steeds meer kunstenaars in de negentiende eeuw? 
  Zij voelden zich gedwongen de academische voorschriften naast zich neer te leggen. Romantiek en realisme rekende af met de absolute eisen van harmonie en decorum. Onrust en lelijkheid drongen binnen in de kunst. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is geen beslissend criterium voor wie bepalen wil of een kunstwerk al dan neit expressionistisch is? 
De zoektocht naar het geluk, zowel die naar het individuele als die naar het collectieve. 
Wat speelde een concrete rol binnen het werk van verscheidene kunstenaars? 
De kindertekening.
Waar waren de kunstenaars zoals Kandinsky, Franz Marc, WIlhelm Worringer zich van bewust? 
Dat ze op weg waren. 'En uiteindelijke bekommeren we ons om het tegenwoordige omwille van de toekomst.'
Welke kunstenaars vormen de uiterste tegenpool van de verschillende expressionistische vinders van het geluk? 
Die kunstenaars die met de inzet van hun specifieke artistieke instrumentarium de onvolkomenheden van de maatschappelijke of politieke werkelijkheid door middel van hun beeldtaal concreet zicht aan de orde stelden 
Waar ging het bij de meeste kunstenaars van de Brücke, vooral in hun werk van voor de Eerste Wereldoorlog om? 
De intentie achter de formulering 'unmittelbar und unverfälscht',  zoals de belangrijkste woorden uit hun manifest luidden, het dichtst benaderende. Het ging deze jonge kunstenaars in die jaren om het beleven van de existentiële essentie van de artisticiteit: de kunstscheppende handeling als ervaring van de hoogstmogelijke vorm van menselijkheid. 
Welke pogingen van de zoektocht waren het meest succesvol"
Die pogingen waarbij de ervaring van het paradijselijke geluk in de directe beleving van het eigen werk werd gezocht, zij het in het ontstaansproces zelf of in het afgeronde resultaat. 
Wat waren de expressionisten letterlijk, maar niet in de laatste plaats ook figuurlijk? 
Voor het overgrote deel kinderen van de negentiende eeuw. In hun werk zetten ze een trend voort die al sedert de romantiek zowel in de beeldende kunst als ook in de andere kunsten een dominerende plaats innam: zij zochten naar het paradijs op aarde. 
Wie maakte deel uit van deze brede nieuw-religieuze beweging in de beeldende kunst? 
Josef Urbach, een Rijnlandse schilder en graficus die in de jaren twintig als docent verbonden was aan de Folkwang-School in Essen. Voorbeeld: Olijfberg, een houtsnede. 
Waar was in brede kerkelijke kringen duidelijk sprake van? 
Intensieve pogingen de godsdienstige praktijk nieuw leven in te blazen met de eigentijdse kunstenaars als partners en bron van inspiratie. 
Waardoor lieten Kandinsky en Münter, niet alleen qua techniek, maar ook in de volkse primitiviteit van de vormentaal,  zich door inspireren? 
Door de Russische en Beierse volkskunst, waar respectievelijk prenten met scènes uit het dagelijks leven, lubki genaamd, en heiligenportretten in achterglastechniek een rijke traditie kenden.