Samenvatting Examenbundel Engels 2014/2015

-
ISBN-13 9789006080643
185 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Examenbundel Engels 2014/2015
 • G P H Cook Bodegom
 • 9789006080643
 • 1st

Samenvatting - Examenbundel Engels 2014/2015

 • 1 Woorden A

 • In de steek laten
  To abandon
 • In staat, bekwaam
  Able (ability)
 • Afschaffen
  To abolish (abolition) 
 • In overvloed voorkomen
  To abound (abundance)
 • Misbruik maken van
  To abuse
 • Misbruik; mishandeling
  Abuse
 • Toegang
  Access
 • Toegankelijk
  Accessible (accessibility)
 • Vergezellen, begeleiden
  To accompany
 • Volbrengen, presteren
  To accomplish
 • Prestatie
  Accomplishment
 • Onderbrengen, huisvesten
  To accommodate (accommodation)
 • Volgens
  According to
 • Verslag doen van
  To account
 • Verklaren
  To account for
 • Rekening houden met
  Account, to take into
 • Opstapelen
  To accumulate (accumulation)
 • Beschuldigen
  To accuse (accusation)
 • Presteren, bereiken
  To achieve (achievement)
 • Erkennen
  To acknowledge (acknowlegdement)
 • Verwerven
  To acquire (acquisition)
 • Handelen, doen
  To act (act, action)
 • Daad; wet
  Act
 • Eigenlijk
  Actually
 • Advertentie
  Ad (advertisement)
 • Aanpassen, bewerken
  To adapt
 • Toevoegen
  To add (addition)
 • Bijkomend, extra
  Additional
 • Verslaafde
  Addict
 • Verslaafd zijn aan
  To be addicted to (addiction)
 • Adresseren; aanspreken; aanpakken
  To addresss
 • (zich) aanpassen
  To adjust (adjustment)
 • Bewonderen
  To admire (admiration)
 • Toegeven, toelaten
  To admit (admission)
 • Tiener
  Adolescent
 • Volwassen(e)
  Adult
 • Vorderen, vooruitgaan; bevorderen
  To advance (advancement) 
 • Vooruitgang, voorschot
  Advance
 • Vooraf, van te voren
  In advance
 • Gevorderd
  Advanced
 • Voordeel
  Advantage
 • Tegenstander
  Adversary
 • Voorstaan, voorstander zijn van
  To advocate (advocate)
 • Van invloed zijn op; treffen, raken
  To affect
 • Genegenheid; liefde
  Affection
 • Zich permitteren
  To afford
 • Per slot van rekening
  After all
 • Meer-/minderjarig
  Age, of/under
 • Verergeren; ergeren
  To aggravate (aggravation)
 • Instemmen met, het eens zijn met
  To agree with
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Examenbundel Engels 2014/2015
 • G P H Cook Bodegom
 • of
 • 1st

Samenvatting - Examenbundel Engels 2014/2015

 • 1 voorbereiding op het examen

 • What state was called after queen elizabeth I
  virginia
 • 1.1.1.1 De Engelstalige wereld

 • Noem een aantal landen waarvan Engels de moedertaal is.
  • Groot-Brittannie
  • Ierland
  • de Verenigde Staten
  • Canada
  • Australie
  • Nieuw-Zeeland
 • In hoeveel landen is Engels de officiële taal?
  In meer dan 50 landen (dat wil zeggen dat de taal door de overheid wordt gebruikt).
 • Zonder overdrijven kun je stellen dat door de rest van de wereldbevolking Engels het vaakst als tweede taal geleerd wordt.
 • Aan wat heeft de taal Engels de hoge positie te danken?
  Aan de grote invloed die Groot-Brittannie van de 17e tot halverwege de 20e eeuw over de hele wereld heeft uitgeoefend.
 • Waarmee werd het British Empire aangeduid?
  Als het rijk waar de zon nooit onderging, om aan te geven dat er altijd wel daglicht was in een deel van het rijk.
 • Waarom werd het British Empire aangeduid met het rijk waar de zon nooit onderging?
  Om aan te geven dat er altijd wel daglicht was in een deel van het rijk.
 • Wat voor gevolg had het onafhankelijk worden van de vele Britse koloniën en het verschrompelen van het Empire voor de Engelse taal?
  Geen: Engels bleef de voertaal in internationale politiek, wetenschap, sport en het zakenleven.
 • 1.1.1.2 De geografie

 • Waar bestaat het Verenigd Koninkrijk (United Kingdom) van Groot-Brittannie en Noord-Ierland uit?
  • Engeland;
  • Wales;
  • Schotland op het eiland Groot-Brittannië;
  • Het noordoostelijk deel van het eiland Ierland;
  • Een groot aantal kleine eilanden.
 • Hoeveel mensen wonen er in het Verenigd Koninkrijk (United Kingdom) van Groot-Brittannie en Noord-Ierland?
  Circa 63 miljoen mensen.
 • Uit welke landen/delen bestaat Groot-Brittannië?
  • Engeland;
  • Wales;
  • Schotland op het eiland Groot-Brittannië;
  • Het noordoostelijk deel van het eiland Ierland;
  • Een groot aantal kleine eilanden.
 • Waardoor wordt het Verenigd Koninkrijk (United Kingdom) van Groot-Brittanie en Noord-Ierland omringd?
  • de Noordzee;
  • het Kanaal;
  • de Atlantische Oceaan;
  • de Ierse Zee.
 • Met welke tunnel is Engeland verbonden aan het Europese vasteland (Continent)?
  Door de Kanaaltunnel (Channel tunnel): de langste onderwatertunnel ter wereld (50 kilometer).
 • Hoelang is de onderwatertunnel van de Kanaaltunnel (Channel tunnel)?
  50 kilometer.
 • Wat is kenmerkend voor het Britse landschap?
  Het is zeer gevarieerd: van glooiende heuvels in Engeland tot ruig gebergte in Wales en Schotland.
 • Wat voor klimaat heerst er in het Verenigd Koninkrijk (United Kingdom) van Groot-Brittannie en Noord-Ierland?
  Een gematigd zeeklimaat: het hele jaar door valt er veel regen; in de winter kan het flink sneeuwen.
 • Door wat wordt het gematigd zeeklimaat bepaald?
  Door de Golfstroom: het hele jaar door valt er veel regen; in de winter kan het flink sneeuwen.
 • 1.1.1.3 De geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk tot de twintigste eeuw

 • In welke tijd was Engeland via een moerassig grasland met Nederland verbonden?
  In de prehistorie.
 • Wat voor taal spraken de eerste Britten?
  Een Keltische taal.
 • Wat is een indrukwekkend aandenken aan de Kelten?

  Het monument Stonehenge uit 3.100 v.C.
 • Voor wat werd de Stonehenge gebruikt?

  Voor het aanbidden van de maan en de zon.
 • Wat begon er rond 50 v.C.?

  De Romeinse invasie en bezetting van Engeland en Wales. De oorspronkelijke bevolking werd verdreven naar de uithoeken van Groot-Brittannie.
 • Wat is de verklaring voor het feit dat er op de dag van vandaag Keltisch wordt gesproken in Wales, Ierland en Schotland?

  Omdat er rond 50 v.C. door de Romeinse invatie en bezetting van Engeland en Wales de oorspronkelijke Keltische bevolking werd verdreven naar de uthoeken van Groot-Brittannie.
 • Waar lag de Noordelijke grens van het Romeinse Rijk?

  Net ten zuiden van Schotland.
 • Wat bouwden de Romeinen in 122 n.C. op de Noordelijke grens van het Romeinse Rijk (= net ten zuiden van Schotland)?

  De muur van Hadrianus (Hadrian's Wall).
 • Waarom bouwden de Romeinen in 122 n.C. op de Noordelijke grens van het Romeinse Rijk de muur van Hadrianus (Hadrian's Wall)?

  Om de vijandige stammen tegen te houden.
 • Waarop was de Romeinse invasie van bepalende invloed?

  De Engelse cultuur.
 • Wat voor invloeden heeft de Romeinse invasie gehad op de Engelse cultuur?

  • Latijn was de taal van de kerk en de overheid.
  • De Romeinen gaven de eilanden de naam Brittannie.
  • Zij stichtten de hoofdstad Londinium (het latere Londen).
 • Hoe noemde de Romeinen de hoofdstad Londen?

  Londinium.
 • Tussen 400 en 900 waren er invasies van Germaanse stammen, zoals:
  • de Angelen;
  • de Saksen; en,
  • geweldadige invallen door Vikingen.
 • Welke twee Germaanse stammen gingen zich tussen 400 en 900 vestigen in Engeland?

  De Angelen en de Saksen.
 • Welke koning zette in 1066 voor de laatste keer voet aan wal?
  King Harald.
 • Waarom en in welke "Battle" zette King Harald in 1066 voor de laatste keer voet aan wal?

  King Harald werd verslagen door de Normandische King William tijdens de Battle of Hastings.
 • Welke periode begon er nadat King Harald werd verslagen door de Normandische King William tijdens de Battle of Hastings?

  Een periode van Franse invloed op de Britse cultuur en op de Engelse taal.
 • Om welke reden werd in 1215 de Engelse King John door zijn onderdanen gedwongen?
  Om het Magna Carta te ondertekenen.
 • Wat is het Magna Carta?
  Een document dat de macht van de koning beperkt en de rechten van burgers beschermde.
 • Wat is een van de beroemdste documenten uit de Engelse geschiedenis?
  Het Magna Carta.
 • Waar beschouwt men het Magna Carta vaak mee?

  Als de stevige basis van de Engelse democratie, rechtstaat en het recht op vrijheid.
 • Wie regeerde in de eerste helft van de 16e eeuw?

  King Henry VIII.
 • Van wie stamde King Henry VIII af die in de eerste helft van de 16e eeuw regeerde?

  Van de familie Tudor.
 • Van wat is King Henry die in de eerste helft van de 16e eeuw regeerde beroemd van?

  Hij brak met de rooms-katholieke kerk en stichtte vervolgens zijn eigen anglicaanse kerk (Church of England).
 • Wie was in de eerste helft van de 16e eeuw het hoofd van de anglicaanse kerk (Church of England)?

  King Henry VIII.
 • Wie is tot op de dag van vandaag het hoofd van de anglicaanse kerk (Church of England)?
  De regerend vorst van het Verenigd Koninkrijk.
 • Waarvan werd Henry VIII berucht?

  Vanwege zijn zes huwelijken. Twee ex-vrouwen liet hij onthoofden.
 • Wie heeft zes huwelijken gehad en liet twee ex-vrouwen onthoofden?

  Henry VIII.
 • Wie regeerde in de tweede helft van de 16e eeuw?
  Queen Elizabeth I.
 • Wie was de laatste vorst uit de Tudor-dynastie?

  Queen Elizabeth I.
 • Waarom wordt Queen Elizabeth I ook wel aangeduid als de Virgin Queen?

  Omdat zij nooit getrouwd is geweest.
 • Hoe wordt Queen Elizabeth I ook wel aangeduid?

  Als de Virgin Queen.
 • Wat bloeide op onder het bewind van Queen Elizabeth I?

  Het theater.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Jeugd-
Juvenile
Rechtvaardigen
To justify (justification) 
(be)oordelen
To judge (judgement)
Rechter
Judge
Gezamenlijk / gewricht, verbindingsstuk, stickie
Joint
Samenvoegen; zich voegen bij
To join
Joods
Jewish (Jew)
Bijhouden
To keep up with
Enthousiast; scherp
Keen
De moeite waard
Worthwhile