Samenvatting Experience Human Development

-
ISBN-10 0077861841 ISBN-13 9780077861841
102 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Experience Human Development". De auteur(s) van het boek is/zijn Diane Papalia Ruth Feldman Gabriela Martorell. Het ISBN van dit boek is 9780077861841 of 0077861841. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Experience Human Development

 • 1.1.1 An ever-evolving field

 • Wat is human development
  Is een wetenschappelijke studie die zich bezig houdt met processen van verandering en stabiliteit tijdens het mensen leven en probeert te begrijpen hoe veranderingen tot stand komen
 • Wat is life-span development
  Een concept van menselijke ontwikkeling als een levenslang proces, wat wetenschappelijk bestudeerd kan worden
 • Op welke twee aspecten is de studie ontwikkelingspychologie gericht?
  De studie ontwikkelingspychologie is gericht op de processen van verandering en stabiliteit gedurende de levensloop.
 • Welke twee vormen van ontwikkeling zijn er en noem een voorbeeld.
  Positieve ontwikkeling (zindelijk zijn)
  Negatieve ontwikkeling (na een trauma in bed plassen)
 • Welke vier doelen heeft de studie ontwikkelingspychologie?
  Beschrijven, uitleggen, voorspellen en ingrijpen.
 • 1.1.2 Basic concepts

 • Wat is Physical development
  De groei van lichaam en brein, inclusief patronen van verandering in:
  • sensorische capaciteiten
  • motorische vaardigheden
  • gezondheid 
 • Benoem de drie domeinen die centraal staan in de ontwikkelingspsychologie:
  Fysieke, cognitieve en psychosociale ontwikkeling.
 • Wat is cognitive development
  Patroon van verandering in mentale vaardigheden, zoals:
  • leren
  • aandacht
  • herinneringen
  • taal
  • nadenken
  • redeneren
  • creativiteit 
 • Leg het begrip fysieke ontwikkeling uit:
  Groei van het lichaam en de hersenen, inclusief de patronen van de verandering in de sensorische capaciteiten, motoriek en gezondheid.
 • Wat is psychosocial development
  Patroon van verandering in:
  • emoties
  • persoonlijkheid
  • sociale relaties 
 • Leg het begrip cognitieve ontwikkeling uit:
  Patroon van de verandering van de mentale mogelijkheden, zoals leren, aandacht, geheugen, taal, denken, redeneren en creativiteit.
 • Wat is social construction
  Een concept of gedraging die heel natuurlijk lijkt voor de mensen die deze accepteren, maar in werkelijkheid een uitvinding is van een bepaalde cultuur of maatschappij.
 • Leg het begrip psychosociale ontwikkeling uit:
  Patroon van de verandering in emoties, personaliteit en sociale relaties.
 • Wat is de prenatal period
  Dit is de periode voordat het kind geboren is
 • Leg het begrip sociale constructie uit:
  Een concept of gewoonte die natuurlijk lijkt en voor diegene die het accepteert, maar dat daadwerkelijk een interventie is van een bepaalde cultuur of maatschappij.
 • Wat zijn de fysieke ontwikkelingen tijdens de prenatale periode
  • Genetische aanleg reageert op invloeden uit het milieu
  • lichaams structuren en organen worden gevormd
  • de groeispurt van het brein begint
  • in deze fase de snelste lichaamsgroei
 • De grenzen van leeftijdsgroepen zijn een sociale constructie, ze zijn afhankelijk van de omgeving. Sommige culturen erkennen adolescentie niet als een levensfasen. Daarnaast zijn er bij de volwassene geen duidelijke grenzen in de levensfases.
 • Waarvoor is een baby heel gevoelig in de prenatale periode
  De invloeden van buiten af, het milieu
 • Wat zijn cognitieve ontwikkelingen tijdens de prenatale periode
  Capaciteiten (mogelijkheid tot) om:
  • te leren
  • te herinneren
  • te reageren op sensorische stimuli  
 • Wat zijn psychosociale ontwikkelingen tijdens de prenatale periode
  Foetus reageert op stem moeder (en vader?) en ontwikkelt er een voorkeur voor
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Noem de 2 kenmerken van de psychosociale ontwikkeling tijdens de late volwassenheid (>65):
 • Mensen gaan met pensioen, dit zorgt voor meer vrije tijd en opties.
 • Mensen ontwikkelen flexibele mechanismen om met dood om te gaan van andere en zichzelf.
 • Relaties met familie en vrienden zorgen voor belangrijke steun.
 • Zoektocht naar de betekenis van het leven wordt belangrijker.
Leg het principe plasticiteit uit:
Er is wat rek maar er zijn ook grenzen.
Noem de 7 principes van de levenslange ontwikkelingspsychologie:Ontwikkeling is ...
 1. Levenslang
 2. Multidimensional
 3. Multidirectional
 4. Invloed verschuift van biologie naar cultuur. 
 5. Veranderen van bronnen
 6. Plasticiteit
 7. Onder invloed van historische en culturele context.
Leg het begrip sensitieve periode uit:
Tijd tijdens de ontwikkeling wanneer een persoon bijzonder open staat voor bepaalde ervaringen.
Leg het begrip kritische periode uit:
Een specifieke tijd wanneer een gebeurtenis of de afwezigheid hiervan invloed heeft op de ontwikkeling.
Leg het begrip imprinten uit:
Instinctieve vorm van leren waarbij een jong dier zicht hecht tijdens een kritische periode aan het eerste wat het ziet, meestal de moeder.
Leg het begrip niet-normatieve uit:
Invloeden van de ontwikkeling die niet voor iedereen gelden. Het kan gaan om een gebeurtenis op een ongebruikelijk moment of een ongebruikelijke gebeurtenis.
Leg het begrip normatief leeftijds gebonden invloeden uit:
Normen die hetzelfde zijn voor mensen van dezelfde leeftijd. Ze stellen de norm voor een normale ontwikkeling.
Leg het begrip uit normatief historisch invloeden:
Een groep mensen die sterk beïnvloed zijn door dezelfde historische gebeurtenis tijdens hun vormende periode.
Leg het begrip normatief uit:
Kenmerken van een gebeurtenis die voor veel mensen in dezelfde groep hetzelfde is.