Samenvatting Exploring humans an introduction to the philosophy of the social sciences

-
ISBN-10 9085062268 ISBN-13 9789085062264
2734 Flashcards en notities
92 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Exploring humans an introduction to the philosophy of the social sciences
 • Hans Dooremalen, Herman de Regt & Maurice Schouten
 • 9789085062264 of 9085062268

Samenvatting - Exploring humans an introduction to the philosophy of the social sciences

 • 1 Hoorcollege 1

 • 6 elementen van de filosofie

  1. Conceptueel onderzoek
  2. Conceptuele verheldering
  3. Geldigheidswetenschap
  4. Perspectiefwisseling
  5. Zoektocht naar de waarheid
  6. Filosofie is dit allemaal
 • Wat is wetenschapsfilosofie?

  De filosofische reflectie op wat wetenschap is, doet en aan kennis genereert

 • Wat zijn de drie vragen van de epistemologie?

  1. Wat is (zekere) kennis
  2. Hoe kunnen we die kennis rechtvaardigen?
  3. Wat is de bron van kennis?
 • Epistemologie =  kennisleer --> Deze drie vragen leveren twee kampen op. Dat zijn de rationalisten en empiristen

   

 • Wat is het sceptisisme?

  Je weet helemaal niks zeker, je zet overal je vraagtekens bij.  

 • Zowel de rationalisten als de empiristen vechten tegen het sceptisisme

 • Wat is het rationalisme?

  Echte kennis komt deels voort uit het goed gebruiken van je verstand (Rede/Ratio). Rationalisten geloven in ingeboren kennis. 

 • Ingeboren kennis = Nativisme

 • De eerste rationalist was Plato

 • Wat was de kern van Plato's filosofie/rationalisme?

  Ratio is de bron van kennis. Leren is herinneren, je doet nooit nieuwe kennis op. Voor je geboorte heb je alle kennis.  Maar de geboorte is zo'n traumatische ervaring dat je alles vergeet. 

 • Leren is herinneren = Amnesis

   

 • Plato's allorgie van de grot, de twee werelden van plato

  1. Ideeen/vormenwereld: ideeen en vormen bestaan los van ons in deze wereld. 
  2. Neppe wereld: de wereld die wij als echt beschouwen
 • Wat is de kritiek op Plato?

  Leren is herinneren klopt niet. Dit wordt onderbouwt met het voorbeeld van de slaaf van Meno. Deze moet een puzzel oplossen, dit lukt niet. Socrates legt hem uit hoe de puzzel moet, de slaaf reageert oja nu weeet ik het weer. Als de woorden hem in de mond worden gelegd is dat natuurlijk niet zelf herinneren. 

 • Wat is het Empirisme

  De bron van kennis wordt opgedaan door de ervaring via de zintuigelijke waarneming, er is geen ingeboren kennis. Als je wilt weten hoe iets zit moet je kijken = Common sense

 • De eerste empirist is Aristoteles

 • Wat was de kern van Aristoteles' filososfie/empirsisme?

  Er is maar 1 wereld, en die is met je zintuigen waar te nemen. De mens is een Tabula Rasa, een onbeschreven blad als je op aarde komt. Er zijn alleen concrete individuele dingen. Aristoteles doet niet aan experimenten, bij experimenten ga je tegen de natuur in. Aristoteles gebruikte de methode van observatie

 • Wat zegt Thomas van Aquino (Empirisme)

  Niet is in het intellect dat zich niet eerst in de zintuigen bevond (Peripathisch principe)

 • Aristoteles had rationalistische elementen in zijn epistemologie: hij maakte gebruik van universele acstracte begrippen, zoals het begrip stoel. Zie hiervoor inductie. Inductie kan niet in het empirisme, want je kunt nooit alles waarnemen. Aristoteles zegt hierhoor het intuitieve inductie = inzicht

 • Wat is inductie?

   

  Generaliseren, een aantal waarnemingen waar A B is, volgt dat A altijd B is. 

 • Wat zegt Francis Bacon (Empirisme)

  Hij gaat in tegen het idee van experimenten. Hij kwam met een nieuwe methode dat je vooroordelen moest laten varen. Gebruik moest maken van de emperische methode en experimenten en inductie. 

 • Francis Bacon gaf vier verschillende vooroordelen

  1. Idols of the tribe
  2. Idols of the cave
  3. Idols of the marketplace
  4. Idols of the theatre
 • Bacon was een empirist maar geloofde in de combinatie van waarneming en verstand

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Exploring humans : an introduction to the philosophy of the social sciences
 • Hans Dooremalen, Herman de Regt & Maurice Schouten
 • of

Samenvatting - Exploring humans : an introduction to the philosophy of the social sciences

 • 1.1 Introduction

 • Waar gaat deel 1 over?


  2500 jaar terug in de tijd. Wat zijn de bronnen van kennis?

  Er wordt gekeken naar de moderne herformuleringen van de oude doctrines van empiricisme en rationalisme. Ook zal er bekeken worden of de empirische en rationalistische aanpak gesynthetiseerd kan worden.

 • Waar gaat deel 2 over?
  In deel 2 worden de meest belangrijke posities die in de 19e en 20e eeuw zijn ontwikkeld bekeken. Is er een fundamentele andere manier tussen sociale en natuurkundige wetenschappen. Ook in methodologie en onderwerpen.
 • Waar gaat deel 3 over?

  In deel 3 wordt het begrip van wetenschap die het meest plausibel is bekeken: pragmatisch of naturalistisch.

  De toekomst ligt in het integreren van verschillende perspectieven, modellen, theorieën en concepten.


 • 1.2 Plat's Rationalism

 • Wie was de leraar van Plato?
  Socrates
 • Plato onderzocht metaphysics, vragen als waarom is iets anders dan niets, en waar is de wereld van gemaakt
 • Heraclites stelde dat 'nothing is, everything becomes' 
 • Parmenides stelde dat Everything is, nothing becomes
 • Volgens Plato gaan kennis en waarheid over hoe iets werkelijk is, niet over wat het voor jouw of mij betekent
 • Plato is nativist en gelooft in aangeboren ideeen. Sterker nog, hij geloofde dat wij allen geboren zijn met alle kennis, maar dat die kennis verloren is gegaan bij de geboorte. We kunnen het ons weer herinneren door correct te redeneren. Leren is volgens hem herinneren. Hij geloofde in reincarnatie en een onsterfelijke ziel en in een World of Forms.
 • Waarheid is in the eye of the beholder
 • Plato ontwikkelde Ideeenleer
 • Plato hield zich bezig met de relatie tussen het eeuwige en het onveranderlijke aan de ene kant en dat wat stroomt aan de andere kant.
 • 1.3 Aristole's Empiricism

 • Noem de vier oorzaken van Aristoteles?
  1. Vormoorzaak
  2. Stofoorzaak
  3. Werkoorzaak
  4. Doeloorzaak
 • Wat is de Aristoteles methode?
  Syllogisme
 • Wie was de leraar van Aristoteles?
  Plato
 • Welke oorzaak is geaccepteerd als een echte wetenschap?
  Werkoorzaak
 • Aristoteles beweert dat wij alleen wetenschappelijke kennis hebben van een object als we de oorzaak ervan weten
 • It must be intuition that apprehends the first principle
 • The truth of the universal causal principles is apprehended by a special and infalliable intellectual capacity, called NOUS. It is NOUS and not the sensory powers, which is able to detect with absolute certainty the essential causal properties of objects
 • Aristoteles rejects Plato's World of Forms!
 • Aristoteles heeft Lyceum opgericht
 • Induction is not observable
 • Om kennis op te doen, moeten we de natuur observeren
 • Aristoteles geloofde niet in aangeboren kennis, alle kennis wordt vergaard uit senses
 • Fouding father of Empiricism
 • Waaruit bestaat de cosmologie van Aristoteles?
  1. Sublunary - celestial
  2. Suplunar - terrestrial
  Aristoteles ging uit van geocentrisme.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Parmenides / Heraclites
 Voor Parmenides is “zijn” echt en verandering niet.Voor Heraclites is verandering echt en “zijn” niet.
Deze metafysische thema’s zijn direct gerelateerd aan epistemologische thema’s; wat is kennis?
Both Parrnenides and Heraclites were held in high esteem by Plato.
 
Plato stemde in met de beweringen van Heraclites en Cratylus (volgeling van Heraclites):
Realiteit is altijd in transitie.
Cratylus even outdid his master by arguing that “one cannot even step in the same river once”
 
Parmenides (510-440 v. Chr)
Parmenides (510-440 v.Chr.) = de zintuigen misleiden de mens tot het denken dat dingen voortdurend veranderen. Water wat ik heet vind, vind jij lauwwarm, etc. We hebben de neiging te geloven dat de realiteit voortdurend veranderd maar verschijningen zijn misleidend. Iets kan niet van niets komen of in niets ontbinden. Onder alle veranderingen en bewegingen die we waarnemen met onze zintuigen ligt een permanente en onveranderlijke realiteit. Alles is, niets wordt. Werkelijk bestaan betekent zonder veranderingen. Als de zintuigen misleidende gidsen zijn naar de realiteit, moeten we vertrouwen op de rede om de onveranderlijke waarheden over eeuwige realiteit te ontdekken.
Heraclites (the Obscure)  600-540 v.Chr
Heraclites (the Obscure) (600-540 v.Chr.) = verandering/flux was het hart van het bestaan. We kunnen alleen naar waarheid beweren dat er niets is; alles wordt. Deze visie wordt vaak gevangen in het aforisme panta rei; alles stroomt.“You cannot step twice into the same river”
Door deze voortdurende veranderingen in de verschijningen zijn de meeste mensen niet in staat om kennis te verwerven. Alleen een enkeling die in staat is om de verborgen en fundamentele wet (=logos) achter de veranderingen van de verschijningen te grijpen, kan kennis verwerven.
Metafysica (Plato)
Metafysica (by Plato) is de tak van de filosofie dat een antwoord probeert te vinden op vragen als:Waarom is er iets i.p.v. niets?
Waar is de wereld van gemaakt?
Metafysica wordt ook wel ontologie genoemd (to on = te zijn).
Een centraal thema was het verschil tussen being en becoming
Parmenides en Heraclites waren tegenstanders in deze kwestie.
Socrates - niet weten
Socrates beweerde dat zijn niet weten zijn enige zekerheid was en hij stelde anderen vragen over de dingen waarvan zij beweerden het zeker te weten. Zo zorgde hij ervoor dat ze bij hun vooronderstellingen kwamen en liet hen zo hun mening overdenken.Onderwerpen van onderzoek voor Socrates waren:
Schoonheid, Rechtvaardigheid, Moed, Liefde, Waarheid, Kennis
 
Hij probeerde de essentie te bepalen, hun unieke identificerende eigenschappen, gedeeld en voorkomend in alle gevallen.
Dialectiek
De methode van Socrates was de dialectiek. Dialectiek is een redeneervorm die door middel van het gebruik van tegenstellingen naar waarheid probeert te zoeken.Plato laat Socrates deze methode van vraag & antwoord beschrijven als intellectuele verloskunde. Het hoofddoel is anderen te assisteren in het filosoferen door het stellen van vragen om zo ware ideeën geboren te laten worden.
 
Plato
Plato (427-347 v.Chr.) was de beroemdste leerling van Socrates en wordt een rationalist genoemd. Wat we weten over Socrates weten we voornamelijk door de geschriften van Plato. Zijn werk, zoals de Theaetetus, is geschreven als dialogen waarin Socrates één van de deelnemers was
Wat is Empirisme ?
Empirisme - stelt dat sense experience de ultieme bron van kennis is. De zintuigen zijn betrouwbare indicatoren van wat de realiteit is.

Het idee dat men voor kennis moet vertrouwen op empirische feiten gaat terug naar Plato's leerling Aristoteles.
Wat is kennis?
Wat is kennis?Dit was de vraag die Socrates (470-399 v.Chr.) stelde aan de jonge Atheense wiskundige Theaetetus en waarmee hij een lange historie van filosofie van de wetenschap en de filosofie van kennis (kennisleer/epistemologie) ontketende.

Het is een vraag die nog steeds actueel is, net als verschillende gerelateerde vragen:
* Hoe kunnen we kennis verantwoorden?
* Wat is de ultieme bron van kennis?
* Wat is de methode waarmee we kennis opdoen?

Twee rivaliserende benaderingen die traditioneel het debat domineren zijn het
rationalisme en empirisme. 
Wat is Rationalisme?
Rationalisme - stelt dat echte kennis over de realiteit ontstaat door het juiste gebruik van onze redeneercapaciteiten. (intellect, reden of ratio). Rationalisten beweren dat onze capaciteit om te denken ideeën en concepten vormt die we niet kunnen bereiken door het uitsluitend gebruik van onze sensorische capaciteiten. De grondlegger van het Rationalisme is Plato.