Samenvatting Farmaceutisch patiėntenzorg

-
ISBN-10 9041504907 ISBN-13 9789041504906
1621 Flashcards en notities
34 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Farmaceutisch patiėntenzorg". De auteur(s) van het boek is/zijn J A L van Lakwijk Najoan. Het ISBN van dit boek is 9789041504906 of 9041504907. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Farmaceutisch patiėntenzorg

 • 1 Kennismaking met de apotheek

 • Welke soorten apotheken  zijn er?
  Ziekenhuisapotheek, openbare apotheek
 •  Hoe is de indeling van de werknemers van een apotheken wat zijn hun taken?
  Apothekers( leiding en begeleiding), apothekersassistenten(bereiden, afleveren,administratie enz..
 • Wat is een registratie apotheek?
  Een apotheker met diploma , maar die nog 2jaar stage moet lopen om als apotheker leiding te kunnen geven, een contract met de zorgverzekeraar te hebben, enz
 • Hoe is een apotheek in gedeeld?noem een paar belangrijke ruimten in de apotheek
   Publieksruimte ,bereidingsruimte,voorraadruimte,personeelskamer, kantoor 
 • Hoe worden de controles op werkzaamheden geregeld?
  De Apothekers controleren , de eerste apotheker heeft de totale verantwoordelijkheid, de controles kunnen gedelegeerd worden aan apothekersassistenten of aan de registratieapotheker of tweede apothekers.
 • Wat is een publieksruimte?
  Hier wordt de patiënt of cliënt ontvangen.
 • 2 De producten van de apotheek

 • Wat is een geneesmiddel volgens de WOG?
  Een substantie of samenstelling van substanties die bestemd is te worden gebruikt of op enigerlei wijze wordt aangeduid of aanbevolen zijnde als geschikt voor: genezing, herstellen of het stellen van een medische diagnose.
 • Wat is een UR geneesmiddel?

  Uitsluitend op Recept
 • Wat is een OTC geneesmiddel?

  Geneesmiddelen die over the counter gaan. Zelfzorgmiddelen.
 • Wat zijn spécialités?

  Fabrieksmatig bereide geneesmiddelen met een eigen merknaam.
 • Wanneer is er sprake van een generiekgeneesmiddel?

  Zodra het octrooi van een specialités is verlopen kan het een merkloos geneesmiddel worden, waar wel dezelfde werkzame stof in verwerkt is.
 • Wat is een parallelgeïmporteerd geneesmiddel?

  Soms zijn dezelfde geneesmiddelen onder een andere naam in het buitenland veel goedkoper. Een importeur koopt deze geneesmiddelen dan in het buitenland en brengt ze in Nederland onder een buitenlandse naam en goedkoper dan het Nederlandse product op de markt.

  Er moet wel een in het Nederlands gestelde bijsluiter bij zitten.

 • Wat zijn medische hulpmiddelen?

  Artikelen die noodzakelijk zijn bij de medische of lichamelijke zorg voor een cliënt of patiënt.
 • Wat is een bijsluiter?
  Hierop staan tal van gegevens en aanwijzingen over het geneesmiddel. Elk geneesmiddel dat wordt afgeleverd, moet een bijsluiter bevatten.
 • Wat is een GIF of een PIF?

  Bij geneesmiddelen die door de apotheek zelf bereid zijn moet ook een informatiefolder over het verwerkte geneesmiddel afgeleverd worden. Dit is een geneesmiddelen- of patiënteninformatiefolder.
 • Wat is een gesprek bij eerste uitgifte?

  Als de patiënt het op recept verstrekte geneesmiddel voor de allereerste keer gebruikt wordt extra aandacht besteed aan mondelinge adviezen of aanwijzingen.


  Door deze begeleiding zal de patiënt eerder geneigd zijn om bij problemen met bepaalde medicatie de apotheek om hulp te vragen.

 • 3 Het recept

 • Wat is een recept?

  Een schriftelijk verzoek van een bevoegd geneeskundige of door de wet gekwalificeerd persoon die een recept mag uitschrijven om een geneesmiddel aan iemand af te geven.
 • Wat zijn de wettelijke eisen waaraan een recept moet voldoen eer je tot aflevering mag overgaan?

  1. Naam liefst met voorletters en geboortedata

  2. Adres

  3. Voorletters naam en woonplaats van de voorschrijver

  4. Naam van het geneesmiddel

  5. De hoeveelheid

  6. Dosering (gebruiksaanwijzing)

  7. Datum

  8. Paraaf of handtekening van de voorschrijver

 • Wat is  een herhalingsrecept?
  Hetzelfde geneesmiddel  mag nog een keer of meerdere keren erna worden toegepast. De arts schrijft 'herhaal' of 'iter' op het recept.  Iter betekent 2x.
 • Recepten die onder de Opiumwet vallen


  Deze middelen zijn aan nog strengere eisen onderworpen. Deze eisen zijn er om te worden voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt. Geneesmiddelen die onder de Opiumwet vallen zijn sterk verslavend en dit kan leiden tot extreem gedrag om toch aan de benodigde middelen te komen.


  Stoffen die wel onder de Opiumwet vallen, maar waarvoor een vrijstelling is verleend voor het uitschrijven van een speciaal opiumrecept zijn onder andere codeinepreaparaten en tramadol. Bij de bezodiazepines vallen alleen de grondstoffen onder de Opiumwwet, maar niet de preparaten (behalve bij Rohypnol).


  Om na te gaan of een middel onder de Opiumwet valt, kun je het nazoeken in het Informatorium Medicamentorium.

 • Bijzondere recepten


  In de Regeling Farmaceutische Hulp staan uitzonderingen omschreven en de wijze waarop recepten, die onder speciale vergoedingsregels vallen of nog niet geregistreerd zijn, moeten worden aangevraagd.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Oorzaken hartfalen;
- kracht van het hart neemt af door ouderdom
- beschadiging hartspier (infarct of ontsteking)
- beschadiging van de hartkleppen door suikerziekte
- aandoeningen luchtwegen
- bloedarmoede
- overgewicht.
Wanneer patiënten onvoldoende reageren op ACE-remmers en/of bètablokkers, komt een
aldosteronantagonist als spironolacton in aanmerking
De aandoening angina pectoris is een contra-indicatie voor het gebruik van een aantal geneesmiddelen, zoals de nitraten.
- sommige migraine middelen
- bepaalde antidepressiva.
Isordil moet sublinguaal worden gebruikt. Wat wordt hiermee bedoeld? Geef een andere term voor sublinguaal.
Isordil-tabletten moet je onder de tong leggen (niet doorslikken). Oromucosaal.
Waardoor worden de klachten bij angina pectoris veroorzaakt?
Door zuurstofgebrek van de hartspier door vernauwing van de kransslagader.
Welke klachten heeft een patient met angina pectoris?
Pijn op de borst. Met soms uitstraling naar linker- of rechterschouder, linker- of rechterarm, kaken, rug of bovenbuik.
Welke geneesmiddelengroepen worden gebruikt bij hartfalen?
Hartglycosiden, ACE-remmers.
Welke klachten heeft een patient met hartfalen?
Vermoeidheid, vochtophoping in de weefsels, versnelde hartslag.
Welke aandoeningen van het hart kunnen met medicijnen worden behandeld?
Hartfalen/hartritmestoornissen/angina pectoris.
Wat is de normale frequentie voor de hartslag?
De normale frequentie varieert tussen 60-80 slagen per minuut.